profil

Monarchia stanowa

poleca 83% 1128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Monarchia stanowa była odpowiedzią średniowiecznych społeczeństw na anarchię/chaos jaki przyniósł ze sobą system feudalny

-władzaaby móc rządzićsprawnie musiałuzgadniać swoje decyzje z przedstawicielami stanów.Jednakrze tylko silniejsze stany mogły mieć wpływ na króla.

-Aby móc podejmować decyzje zwoływał reprezentacje stanów i w zamian za przyznawanie przywileju osiągał swoje cele.

-Był to system który co prawda przeciwdziałałfeudalnemu rozdrobnieniu, ale sprawiał, że każdyze stanówstarał się wytargować jak najwięcej dla siebie kosztem dobra państwa. Poza tym chłopi i mieszczanie byli pozbawieniwpływu na politykę.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: