profil

Barok

poleca 85% 1069 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Barok-wyrósł na podłożu renesansu i panował w XVI - XVIII wieku (ok. 1580 - ok. 1730 r.). Barok odznacza się ekspresyjnością, bogactwem formy i zdobnictwa, silnymi kontrastami, monumentalnością
Nastąpiło nasilenie chrześcijańskiej świadomości religijnej. Zjawisko to wynikło z kątreformacji.
Światopogląd barokowy pojawił się w krajach południowej europy, Hiszpania, Włoszech, Portugali, a także w krajach europy środkowej, takich jak Polska, czy Węgry.
Przemiany w sztuce.
Artyści barokowi twierdzą, ze sztuka powinna pokazywac piękno. Sztuka ma odchdzić od charmoni i regularności które preferowano w renesansie.
Cechy sztuki barokowej to: przepych, bogata ornamętyka, dynamizm, kontrasty.
Sytuacja poskiej kultury w XVII wieku. Polska kultura w XVIIw. Przezywała kryzys związany z sytuacją polityczną jest to okres wielu wojen prowadzonych przez Polskę min. Z Rosją, Turcją, Szwecją. Ponadto panuje ideologia sarmacka. Nastawiona nietolerancyjnie wobec cudzoziemców cudzoziemców wszelkich nowinek kulturalnych.
Dwa nurty polskiej kultury barokowej:
- Dworski - jego przedstawiciele to Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski
- Ziemski(sarmacki) –jego przedstawiciele to min. J.Ch.Pasek i W.Potocki

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty
Ciekawostki ze świata
Epoka
Teksty kultury