profil

WOS - ważne pojęcia

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-09
poleca 85% 609 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ustrój plityczny – określa, jakie zasady sprawowania władzy obowiązują w danym kraju np. demokracja, totalitaryzm , autorytaryzm monarchia, republika

Naród – duża grupa społeczna, która łączy tradycja, kultura, histroia i która samą siebie postrzega jako wspólnotę o jednej tożsamości. Posługują się zazwyczaj jednym językiem

Obywatelstwo – stosunek prawny łaczący jednostkę z państwem. Obywatelsto można nabyć dwiema drogami: prawo ziemi (miejsce urodzenie) oraz prawo krwi( obywatelstwo rodziców)

Kosmopolityzm – czuje się obywatelem świata, uważa, że z jego ojczystym krajem nie łaczą go żadne specjalne więzi

Nacjonalizm – postawa polityczo- społeczna uznajaca interesy narodowe za najwyższą watość, łącząca się często z poczuciem wyższości swojego narodu wobec innych

Monarchia – kraj w którym głową państwa jest król. W monarchi absolutnej król dysponuje pełną władzy. Obecnie w monarchii konstytucyjnej król pełni funkcję reprezentatywne

Państwo – orgaizacja polityczno- społeczna posiadając suwereną władzę i określone terytorium. Suwerennośc państwa objawia się w tym, iż jest ona najwyższą i niezależna od innych państw władzą na danym obszarze.

Narodowość – przynalezność do danego narodu .

Patriotyzm – postawa polityczno- społeczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy rownoczesnym poszanowaniu innych tradycji i kultur

Szowinizm – postawa w której człowiek bezkrytycznie odnosi się do tego co kocha, a nienawidzi odmienności.

Republika – rzecz ogółu. Republika to państwo, które obywatele uważaja za swoje wspólne dobro. Obywatel republiki czuje się zobowiązany do działanie na rzecz wspolnego dobra

Gosodarka wolnorynkowa – każdy może podejnować inicjatywę gospodarczą, a prawo chroni prywatną własność. Gospodarka opiera się na konkurencji.

Trójpodział władz – Ustrój w demokratycznym państwie opiera się na trzech równoważących się i kontrolujących władzach: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej

Gospodaka centralnie sterowana – Inicjatywa gospodarcza należy tylko do państwa. Prawo chroni przede wszystkim własność państwową, a niszczy własność prywatną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata