profil

Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji

poleca 91% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wyjaśnienie tematu:

a) problem miasta w literaturze – upowszechnienie się tego motywu ok. połowy XIX w., coraz częstsze przytaczanie problemów miast od dwudziestolecia międzywojennego.

b) definicja pojęć zawartych w tytule:
- miejsce magiczne – miasto jako miejsce wspaniałe, idealizowane, przestrzeń tajemnicza i niezbadana.
- cywilizacyjna dżungla – miasto wydaje się być szczytem ludzkich możliwości twórczych, najbardziej przyszłościowym i nowoczesnym rozwiązaniem, jednak staje się miejscem powrotu do najdzikszych instynktów, skupisko ludzi wywołuje nawarstwianie się i ujawnianie wad, złych cech, rodzi konflikty. Choć jest miejscem zamieszkania tysięcy ludzi poszczególne jednostki czują się samotne.
- przestrzeń destrukcji – miasto prowadzi swoich mieszkańców do zagłady, do tragicznego końca.

c) Moje przemyślenia dotyczące miast oparte na przeczytanych książkach:
- w literaturze światowej miasto zwykle przedstawiane jako opcja ostatnia,
- duże skupisko ludzi prowadzi do nieprzewidywalnych zachowań, walki.
- Człowiek często czuje się wyobcowany, miasto źle wpływa na jego psychikę, powoli ją niszcząc.
- Miasto miejscem smutku, cierpienia, klęsk, niepowodzeń w kontraście do wsi – sielankowej i radosnej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury