profil

Exam - egzamin

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

wirtten exam - egzamin pisemny
oral exam - egzamin ustny
final exam - egzamin końcowy
examination board - komisja egzaminacyjna
to administer a test - nadzorować test
examiner - egzaminator
examinee - zdający egzamin
a set of question - zestaw pytań
result - wynik
score - liczba punktów
performance - wyniki
to take/sit an exam - podchodzić do egzaminu
to pass an exam - zdać egzamin
do well in an exam - dobrze wypaść na egzaminie
to pass with flying colours - zdać śpiewająco
to fail an exam - oblać
yo badly in an exam - źle wypaść
retake/ resit - poprawka
to bone up on sth - gruntownie przestudiować
to have a brainwave - doznac nagłego olśnienia
to scrape throudh - zaliczyć z trudem

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła: