profil

Słówka, dział : szkoła

poleca 82% 988 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SZKOŁA
History - historia
Art – plastyka, sztuka
Biology - biologia
Chemistry - chemia
Maths - matematyka
Creative writing - poezja
Current affairs - sprawy bieżące, wos
Crafts - rzemieślnictwo
Computer studies - informatyka
Physical exercises – wf
Physics - fizyka
Geography - geografia

RAMKA 2
State school - publiczna szkola
Public school – prywatna szkola
Vocational school - szkoła zawodowa
Secondary school - liceum
Sixth form collage -
Boarding school - szkoła z internatem
Primary school - podstawowa
Co-educational school – koedukacyjna szkoła

RAMKA 3
Do homework – zrobić pracę domową
Make use – zrobić coś użytecznym
Make a mistake – popełnić błąd
Take a driving test – zrobić test na prawo jazdy
Do your best – zrobić coś jak najlepiej sie potrafi?
Do well – robić dobrze
Make Progress – robić postępy
Do an exercise – zrobić ćwiczenia
Take an exam – napisac egzamin
Make a guess - zgadywać
Make notes – robić notatki
Make an error – zrobic błąd
Do a course – zrobić kurs
Take a break – wyluzowac się , wziąć przerwę
Make a speech – wygłosić przemówienie
Take extra lessons – wziąć dodatkowe lekcje

RAMKA 4
Catch up – załapać się
Degree - stopień naukowy
Entrance – dostęp, dostac się
Result - wynik
Gap year – rok przerwy pomiędzy lo a studiami
Class - lekcja
Encourage - dodawać odwagi
RAMKA 5
Blank – bez wyrazu , pusty
Illegible - nieczytelny
Extramural - zaoczny
Cover to cover – od deski do deski
Conscientious - sumienny
Invigilator - sygnalizator
Inside out – od podszewki

RAMKA 6
Online - dostępny
Remote – pilot, odosobniony
Circumstances - okoliczności
Influence- wpływ
Adventage - korzyść
Education - oświata
Enroll – zapisać, wpisać się
Chat - pogawędka
Revolution - przewrót
Tradition - tradycja
Replace – dorabiać, wymieniać
Log - logarytm

RAMKA 7
Friendly but strict and fair teachers – sympatyczni ale dokładni I uczciwi nauczyciele
Explain difficult issues – trudne do wytłumaczenia kwestie
Small groups – male grupki
Laboratories - laboratoria
Good library – dobra biblioteka
Learning new facts – uczenie się o nowych wydarzeniach faktach
Extra afternoon activities – dodatkowe popołudniowe zajęcia
Access to the internet – dostęp do internetu
School trips – szkolne wycieczki
Social life – życie społeczne, towarzyskie
Sports activities – zajęcia sportowe
Various events – rozmaite przypadki
Objective assessment – obiektywne oszacowanie
Train students to think for themselves – trenuj uczniów do myślenia za siebie samych
High standard of teaching – wysoki poziom nauczania
Project work – plan pracy
Solving problems – rozwiązywać problemy
Not much homework – nie wiele pracy domowej
Working on your own – pracowac nad sobą

RAMKA 8
Be responsible for yourself – być odpowiedzialnym za siebie
Find a part-time job – znaleźć pracę na pół etatu
Cope with everyday problems
Parental control – rodzicielska władza, autorytet
Become independent – stać się niezależnym
Get a scholarschip – dostać stypendium
Spend money wisely – wydac pieniądze mądrze
Share a room – dzielić pokój
Miss family – stracić rodzinę
Homemade food – domowe jedzenie

RAMKA 9
Fierce competition – okrutna rywalizacja
Too much to memorize – zbyd wiele do zapamiętania
Be well trained in exam techniques -
Increasing number of drop-outs –wzrastająca liczba
Suicides - samobójstwa
Sleepless nights – bezsenne noce
Future decided by the results – przyszłość zadecydowała poprzez wyniki?
Relaxation techniques – techniki relaksacyjne
Healthy lifestyle – zdrowy tryb życia
Rat race – wyścig szczurów
Take it easy - spokojnie
Study on a regular basis – uczyć się , studiować na stałych zasadach?, gruncie

RAMKA 10
Friendship - przyjaźń
Social skills – wprawa towarzyska
Victimized person – osoba nękana
Embarrassment - zakłopotanie
Stop harassing other people – przestań niepokoić innych ludzi
Implement a policy of combating bullies – narzędzie taktyczne zwalczające

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty