profil

"Folwark zwierzęcy"

poleca 85% 358 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Totalitaryzm (łac. totus cały) to forma rządów, w której obywatele są całkowicie podporządkowani absolutnej władzy państwa, we wszystkich aspektach życia.Termin został stworzony przez Benito Mussoliniego w celu zilustrowania cech wspólnych nazizmu i stalinizmu. Był również używany jako określenie każdego reżimu faszystowskiego i komunistycznego, chociaż niektórzy wolą określać część z nich jako raczej autorytarne niż totalitarne (na przykład reżim Benito Mussoliniego we Włoszech, czy Chiny Teng Siao-pinga).W systemach totalitarnych władze wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę zaś sprawują "nieomylne" jednostki (Hitler, Stalin), które poddane są kultowi. Błędnie twierdzi się, że jednym z teoretyków państwa totalitarnego był Platon, którego głównym celem było poszukiwanie państwa idealnego.

Demagogia (gr. demos lud, agogos wiodący, prowadzący) - pejoratywne określenie wpływania na opinię publiczną poprzez działanie obliczone na łatwy efekt, poklask. Za demagogię uważane są kłamstwa, składanie popularnych i efektownych, ale nie dających się spełnić obietnic albo składanie obietnic bez intencji ich realizacji, schlebianie masom, szukanie kozła ofiarnego, stosowanie nielogicznych, ale przekonywających argumentów. Demagogia rozwinęła się już w starożytnej Grecji, lecz pierwotnie miała nieco inne niż współcześnie znaczenie. Demagog był tzw. "politykiem dla ludu".W okresie dochodzenia do władzy bolszewików (Rosja 1917 rok) skutecznie stosowana forma zjednywania sobie mas ludu. Bolszewicy obiecywali robotnikom udział we władzy oraz poprawę warunków życia, chłopom ziemię, żołnierzom - zakończenie wojny.

Utopia - utwór przedstawiający idealny ustrój polityczny, funkcjonujący na zasadach sprawiedliwości, solidarności i równości obywateli. Pierwsze utopie powstały już w starożytności (np. Państwo Platona).Termin pochodzi od dzieła Tomasza Morusa pt. Utopia opublikowanego w roku 1516. Tytuł powieści Morusa jest niejednoznaczny, ponieważ słowo to może pochodzić zarówno od greckiego outopos (nie-miejsce, miejsce nieistniejące), jak i od eutopia (dobre miejsce). Uważa się, że ta dwuznaczność jest zabiegiem zamierzonym.Określenia utopia używa się także wobec tych motywów i wątków w literaturze, które wyrażają tęsknotę człowieka za lepszym światem (potocznie utopia to mrzonka, coś niemożliwego do zrealizowania).

George Orwell, właściwie Eric Arthur Blair (ur. 25 czerwca 1903, zm. 21 stycznia 1950) – pisarz i publicysta angielski, urodzony w Indiach, do Anglii przeprowadził się w 1907 roku. Pochodził z niezamożnej rodziny. Stypendia zapewniały mu miejsca w ekskluzywnych szkołach, ale nie uwolniły go od kompleksu klasowej niższości. Przez pewien czas pracował w Birmie w Królewskiej Policji Kolonialnej.Brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 roku, gdzie walczył w komunistycznej milicji antystalinowskiej partii POUM. Zmarł w wieku czterdziestu siedmiu lat na gruźlicę. Ostatnie trzy lata życia spędził głównie w szpitalu. Pod koniec życia przyznał się do współpracy z brytyjskim wywiadem – podawał informacje na temat pisarzy mających skrajnie lewicowe poglądy. Twierdził, iż choć sam jest socjalistą, to komunizm jest najgorszym z możliwych systemów.Szerzej znany jest przede wszystkim dzięki swoim dwóm dziełom: powieści Rok 1984 (uznawanej za jedną z pierwszych powieści sf prezentujących alternatywną przyszłość, jednocześnie określanej jako antyutopia) oraz bajki politycznej Folwark zwierzęcy.


Twórczość
• Na dnie w Paryżu i w Londynie (Down and out in Paris and London) (1933)
• Birmańskie dni (Burmese Days: A Novel) (1934)
• Córka proboszcza (A Clergyman’s Daughter) (1935)
• Wiwat aspidistra (Keep the Aspidistra Flying) (1936)
• Droga na molo w Wigan (The Road to Wigan Pier) (1937)
• W hołdzie Katalonii (Homage to Catalonia) (1938)
• Brak tchu (Coming Up for Air) (1939)
• Folwark zwierzęcy (Animal Farm) (1945)
• Rok 1984 (Nineteen Eighty-Four) (1949)

Monarchia (gr. monos arkhein – jeden władca) to ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie suwerenem jest jeden człowiek, nazywany monarchą. Monarcha sprawuje władzę zazwyczaj dożywotnio, jego funkcja jest często dziedziczna i zwykle jego stanowisko jest nieusuwalne.Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury