profil

Alamanowie, Karol Wielki, Lex Salica

poleca 87% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Karol Wielki

Alamanowie - plemię germańskie od III w. Osiadłe nad górnym Renem i górnym Dunajem.
Merowingowie - dynastia frankijska wywodząca się od Meroweusza, rządziła w państwie do 751 r.
Majordom – Maior domus w mon. Frankijskiej od VI w. Urzędnik zarządzający dworem królewskim i kontrolujący wszystkich pozostałych funkcjonariuszy państwa.
W momencie, kiedy Doszło Do Starcia Obu Wojsk Doszło Do Gwałtownej Rzezi a Wojsku Chlodwiga Zaczęło Zagrażać Zniszczenie, Ch. Podniósł Wzrok Ku Niebu i Wyznał, Iż Będzie Wierny Bogu I Przyjmie Chrześcijaństwo
Po Przyjęciu Chrześcijaństwa Zaczęły Pojawiać Się Cmentarze Przykościelne, w Których Groby Były Ułożone Na Osi Zachód-Wschód. Zanikł Zwyczaj Umieszczania Darów Przy Zmarłych. Jednak Mimo Rozprzestrzeniania Się Wśród Franków Nowej Religii, Długo jeszcze Utrzymały Się Przeżytki Pogańskie, Zwłaszcza Wśród Ludności Wiejskiej...
Skarb i Rządy Państwem Należały Do Dostojników Pałacowych Zw. Majordomami, Którzy Posiadali Najwyższą Władzę. >Tytuł Majordomusa Stał Się Dziedziczny!!< >Sławny był KAROL MŁOT Który Powstrzymał Napór Arabów Na Europę w Bitwie Pod Poitiers...<
Lex Salica – Najstarsze Prawo Frankijskie, Które Mówiło, Że Kradzież Zwierzęcia ROGATEGO Było Bardziej Karalne Jak Kradzież Niewolnika >KROWY Miały Większe Prawa !!:/ <
A Zabicie Człowieka Podwładnego Królowi, Bądź KOBIETE <600 solidów> Było Bardziej Karalne Od Zabicia Rzymianina Płacącego Podatek Gruntowy <63 s.>
Chagan - Tytuł Władcy Używany Przez Liczne Ludy Koczownicze. Odpowiednik Cesarza.
Chaganat Awarski – Państwo Utworzone Przez Awarów W Kotlinie Panońskiej
Awarowie - Turecki Lud Koczowniczy kolejny Po Hunach.
Solid - Złota Moneta Bizantyjska O Międzynarodowym Zasięgu. Przedstawiała Cesarza Herakilusza I i Jego Syna H.... II. Awarowie Nie Mieli Własnej Monety, Dlatego Stosowali Solidy, które Uzyskiwali z Handlu Lub Okupu Za Jeńców.
Hunowie - Co Roku Przychodzili Zimować u Sklawów i Brali Do Łoża <...> Żony i Ich Córki, a Poza Tym, Sklawowie Płacili Hunom Daniny...
Słowianie -
Islam - Religia Monoteistyczna, Której Założycielem Był Mahomet
Omajjadzi - Pierwsza Religia Muzułmańska, Panowała Od 660 do 750 r.
Kalif - Następca, tytuł Przywódcy Religijnego i Politycznego W Krajach Arabskich.
Sunnici - Odłam Muzułmanów Opierających Swoją Doktrynę Na Koranie i Sunnie.
Sunna - Tradycje Będące Zbiorem Opowieści o Życiu Mahometa.
Szyici - Odłam Muzułmanów, Bardziej Niż Sunnie Ufający Naukom Imamów. Prowadza Walkę z Sunnitami Są Bardziej Agresywni i Mniej Tolerancyjni.
Arabowie - Lud Należący Do Grupy Ludów Semickich, Pierwotnie Zamieszkujących Płw. Arabski. Przed Przyjęciem Islamu Stworzyli Bogatą Cywilizację Opartą Na Handlu, Koczowniczym Pasterstwie i Wysoko Rozwiniętym Rolnictwie.
Mekka - Tam Przechowywano Świętość Ogólno-Arabską Czarny Kamień, Który Wg Legendy Miał Otrzymać Biblijny Prorok Abraham Uważany Za Praojca Plemion Arabskich.
Koran - Księga Wiary Muzułmanów, Zawierająca Zasady Wiary, Określająca Obowiązki Wiernych, a Także Regulująca Życie Społeczne. Składała Się z V Filarów: Wyznanie Wiary, Modlitwa 5x Dziennie, Jałmużna , Post W Ramadanie, Pielgrzymka Do Mekki-RAZ w ŻYCIU.
Kalif - Następca Tytułu, Przywódca Religijny i Polityczny w Krajach Arabskich.
Diwan - Perska Nazwa Demonów, a Tym Mianem Określano Rachmistrzów z Przyczyny Ich Perfekcji w Pracy. Później Ta Nazwą Zaczęto Określać Miejsce Gdzie Przebywali.
Karolingowie - Dynastia Wywodząca Się Od Majordoma Pepina z Landen . Objęli Rządy po Merowingach w 751 Roku i Sprawowali Je W Państwie ZachodnioFrankijskim WschodnioFrankijskim <911> Oraz We Włoszech <875>
Karol Wielki - Doprowadził Do Powstania Najpotężniejszej Monarchii Średniowiecza. Wprowadził on Do Obiegu Srebrną Monetę - Denara.
Feudalizm - Ustrój Społeczno-Polityczno_Ekonomiczny Opierający Się na Hierarchicznej Zależności Jednostek Pomiędzy Sobą.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty