profil

Zagadnienia dotyczące upadku Antyku.

poleca 85% 257 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Wyniku Stopniowego Rozkładu Struktur Imperium Rzymskiego Narodziła się Nowa Epoka – Średniowiecze. Na Jej Oblicze Wpłynęło Zarówno Dziedzictwo Kulturowe i Polityczne Starożytności, Jak I Nowe Tradycje Przyniesione Przez „Ludy barbarzyńskie”.
Wieki U-UII Przyniosły Radykalne Zmiany w Ówczesnym Świecie. Likwidacja panowania Rzymskiego W Zachodniej Części Cesarstwa Zbiegła Się W Czasie Z Początkiem Tworzenia Wielkiego Kręgu Kulturowego i Społecznego- Zachodnio-chrześcijańskiego, Obejmującego Terytorium Od Pirenejów Do Bugu i Od Skandynawii Po Sycylię.

W Wiekach U-UII Nastąpił Całkowity Upadek Antyku. Katastrofa, Wynikająca z Wędrówek Ludów i Rozpadu Rzymskiego Świata, Dotyczyła Zarówno Sfery Politycznej, Gospodarczej Jak i Kulturowej.

Alamanowie - Plemię Germańskie Od III Wieku Osiadłe Nad Górnym Ren i Górnym Dunajem.
Merowingowie - Dynastia Frankijska Wywodząca Się Od Meroweusza, Rządziła w Państwie Od 751r.
Majordom - Maior-Domus - W Monarchii Frankijskiej Od UI wieku. Urzędnik Zarządzający Dworem Królewskim i Kontrolujący Wszystkich Pozostałych Funkcjonariuszy Państwa.

Frankowie Byli Potęgą Za Czasów Panowania Chlodwiga Z Rodu Merowingów. Zjednoczył On Walczących Ze Sobą franków, a Następnie W Wyniku Zwycięskich Walk Zajmował tereny Galii Rzymskiej i podporządkowywał Sobie Zromanizowaną Ludność Oraz Germańskich Alamanów i Burgundów.
Wkrótce Pokonał też Wizygotów i Ostrogotów.

Po Przyjęciu Chrześcijaństwa Coraz Częściej Pojawiały Się Cmentarze Przykościelne. Znikł Zwyczaj Umieszczania Darów Przy Zmarłych, Jednak mimo Wprowadzenia Nowej Religii Wśród Franków, Długo Utrzymywały się Przeżytki Pogańskie, Zwłaszcza Wśród Ludności Wiejskiej.

Merowingowie Nie Prowadzili W Państwie Jednolitego Dla Wszystkich Prawa... Każdy Sądzony Był Sądzony Wg Swego Prawa (Germanie-Zwyczajowego, Rzymianie-Rzymskiego, Duchowni-Kanonicznego).
Najstarszym Prawem Zwyczajowym Było Frankijskie Prawo Lex Salica, Powstałe Ok. UI Wieku.

Dla Franków, Kradzież Wołu Lub Zwierzęcia Rogatego, Była Większą Stratą Niżeli Kradzież Niewolnika. Takie Prawo Uznano Za Sprawiedliwe i Prawe, Ponieważ Wół, Mógł Więcej Zaorać Pola, Niżeli Niewolnik.

Awarowie I Słowianie
Awarowie - Prawdopodobnie Lud Pochodzenia Tureckiego - Byli Koczowniczym Ludem (Kolejnym Po Hunach) Jaki Z Azjatyckich Stepów Wyruszył W Stronę Europy.
Chagan (Kagan) - Tytuł Władcy Używany Przez Liczne Ludy Koczownicze. Odp. Cesarza.
Chaganat Awarski - Państwo (UI-UIII w.) Utworzone Przez Awarów W -Kotlinie Panońskiej-

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata