profil

Fale

poleca 85% 264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Falą mechaniczną nazywamy zabużenie ośrodka rozchodzące się ze stałą prędkością przenoszące energię bez przenoszenia masy źrudłem fal są ciała drgające lub poruszające się z dużą prędkością ciała te oddziaływują z cząsteczkami ośrodka przekazują im swoją energię i pobudzają je do drgań kamień wrzucony do wody
Podział fal: ze względu na sposób drgań cząstek ośrodka i kierunek rozchodzenia się fali:a)f. Poprzeczne gdy kierunki te są prostopadłe b) f. Podłużne gdy kierunki są równoległe (fala akustyczna w powietrzu)c) f. Złożone.
ZE względu na ośrodek; liniowe,powierzchniowe,przestrzenne. OPIS FALI długość fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami mającymi tą samą fazę drgań cząstki ośrodka mają tą samą fazę jeżeli znajdują się po tej samej stronie położenia równowagi są od niego jednakowo odległe i poruszają się w tą samą stronę. GRZBIETY fali to miejsca o maksymalnym wychyleniu doliny. Fala pokonuje odległość równą jej długości w tym samym czasie gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drgnięcie. PODSTAWOWE ZJAWISKA FAJOWE: odbicie fali, załamanie fali, dyfrakcja, interferencja. ODBICIE zachodzi gdy fala pada na granicę dwuch ośrodków.FALĄ AKUSTYCZNĄ; nazywamy podłużną falę zagęszczeń ośrodka mogącą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Fale słyszalne od 16-20tyś.Hz fale o częstotliwcściach niższych od 16Hz to INFRADZWIEKI owyższych częstotliwościach od 20tyś. Hz to ULTRADZWIĘKI
WRAŻENIA SŁUCHOWE dzielimy na TONY: wrażenie słuhowe wywołane przez akustyczną falę sinusoidalną, źrudło drgający kamerton, głośnik.DZWIĘK: jest wrażeniem wywołanym docierającądo ucha okresową falą sinusoidalną np; instrumenty muzyczne, struny głosowe. SZMERY;wrażenia słuchowe wywołane falami nie okresowymi. DO CECH DZWIĘKU należą; wysokoś, prędkość, barwa, natężenie, poziom natężenia, głośność. Wysokość dzwieku zależy od jego częstotliwościprędkość dzw. Zależy od osrodka(temp. Wilgotność)
PRZYKŁADY ODBICIA; echo odbicie fali morskiej o brzeg. ZAŁAMANIE zmienia się długość i prędkość fali nie zmienia się częstotliwość i okres. POWIERZCHNIA FALOWA;to zbiór punktów o tej samej fazie drgań. Powierzchnia znajdująca się najdalej od środka fali nazywa się czołem fali.Wektory prostopadłe do powierzchni falowych nazywa się wektorami falowymi i ze względu na kształt powierzchni falowych dzieli się na; kóliste i płaskie BARWA dzwięku to charakterystyczne brzmienie dzwięku. Ton o najniższej czestotliwości zwany jest podstawowym.o barwie dźwięku decyduje liczba krotności tonu po-
Dstawowego oraz ich natęrzenie.NATĘŻENIE dźwięku jest równe ilości energii związanej z fala akust, jaka w ciągu jednostki czasu przepływa przez powierzchnię ustawioną prostopadle do fali. Poziom natężenia jest równy n beli gdy da-
Ne natężenie jest10n razy większe od natężenia równego progowi słyszalności

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty