profil

Co było największym osiągnięciem odrodzonej Polski?

poleca 85% 219 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam, że największym sukcesem II Reczpospolitej po I wojnie światowej było dźwignięcie się z ogromnych zniszczeń spowodowanych wojną. Głównie odbudowa gospodarki, bez której to niemożliwe byłoby odrodzenie Polski. Dlaczego tak sądzę postaram się wyjaśnić w dalszej części tej pracy .
W momencie odzyskani niepodległości sytuacja ekonomiczna Rzeczpospolitej była wręcz w krytycznym stanie. Spowodowane to było zacofaniem, zniszczeniami wojennymi i zerwaniem dotychczasowych więzów gospodarczych z państwami zaborczymi. Mimo to II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych.
Po pierwsze odbudowano kraj po ogromnych zniszczeniach spowodowanych walkami. Szacuje się, że podczas wojny wycięto 2,5 mln ha lasów, zniszczono 1,8 mln budynków, 2399 mostów, 2200 budynków kolejowych, zabito 4,29 mln sztuk bydła, koni i owiec, a także zniszczono 1,949 mln wozów i maszyn rolniczych. Zdewastowano kolejnictwo na ziemiach polskich.
Po drugie zintegrowano ekonomicznie, administracyjnie i komunikacyjnie tereny po trzech zaborach. W kwietniu 1920 roku wprowadzono polską markę zastępując trzy waluty krajów byłego zaboru. Od podstawy budowano połączenia kolejowe. Zbudowano m.in. linie kolejowe z Katowic do Gdyni i z Warszawy do Poznania.
Po trzecie zahamowano inflację i przeprowadzono udana reformę walutową. Ceną za szybki wzrost gospodarczy i zatrudnienia okazała się hiperinflacja. Polska marka okazała się słaba walutą. W 1923 roku jej wartość spadła aż o 36000%. W tej sytuacji Sejm przyjął ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej zaproponowaną przez Władysława Grabskiego.
W kwietniu 1924 roku powstał niezależny od władz Bank Polski, który rozpoczął wymienianie marek polskich na złotówki. Dzięki tym zmianom polski pieniądz stał się mocny i zahamowano olbrzymią inflację.
Po czwarte wybudowany olbrzymie istotny w handlu zagranicznym port w Gdyni. W 1920 roku rząd podjął decyzję o stworzeniu konkurencyjnego dla portu w Gdańsku, który był poza granicami Polski, port morski w Gdyni. Powstał jeden z największych portów handlowych na świecie, przygotowany na przyjęcie statków większych niż w owych czasach pływały. Był on także jedynym polskim portem, gdzie stacjonowały oddziały polskiej marynarki wojennej.
Mimo zacofania , zniszczeń, nieustabilizowanych granic, zagrożenia zewnętrznego i konieczności unifikacji różnorodnych dzielnic kraju, Polsce udało się wyjść zwycięsko z ciężkiej próby. Ukształtowały się granice i ustrój demokratyczny, stworzono aparat państwowy, w szybkim tempie odbudowywano zniszczenia,rosła produkcja i zatrudnienie. Stało się to możliwe jedynie dzięki pracy wszystkich Polaków.
Gospodarka II Rzeczpospolitej podniosła się z klęski, a to był nie wątpliwy sukces. Dlatego też rozwiązanie tak wielu kłopotów gospodarczych i społecznych uważam za najważniejsze osiągnięcie odrodzonej Polski.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: