profil

Zlodowacenia

poleca 85% 388 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Zasięg zlodowaceń czwartorzędowych (wg Mojskiego)
- zlodowacenie Narwi: ślady zlodowacenia znaleziono w pn-wch Polsce
- interglacjał Przasnycki: okres ocieplenia
- zlodowacenie Sanu I: dotarło do pd. Polski
- interglacjał Ferdynandowski: stosunkowo długi i ciepły
2. Inne zlodowacenia:
- zlodowacenie Sanu II: objął cała P opierając się o góry, w polskich górach tworzą się lodowce górskie
- interglacjał mazowiecki: od 350 do 300 tys. lat temu
- zlodowacenie Odry: w częściach wsch oparł się o wyzyny, w zach dotarł po Sudety, długi 300-130 tys. lat temu
- interglacjał eemski: krótki 130-115 tys. lat temu
- zlodowacenie Wisły: 115-10 tys. lat temu, skł. się z 3 faz: leszczyńska, poznańska, pomorska
3. Cechy rzeźby młodoglacjalnej:
- morenowe: Śniardwy, Mamry
- wytopiskowe: oczka polodowcowe
- moreny czołowe; Dylewska góra, Bukowiec, Wierzyca
- moreny denne
- pradoliny: do M. Północnego np. Warszawsko-Berlińska
- sandry: Tucholskie, Augustowskie
- ozy: Mosina-Puszczykowo
- kem: tak samo
- drumliny
4. Cechy rzeźby staroglacjalnej:
- brak jezior naturalnych
- zatarte, zniszczone ciągi moren czołowych, sandry, pradoliny

1. Zasięg zlodowaceń czwartorzędowych (wg Mojskiego)
- zlodowacenie Narwi: ślady zlodowacenia znaleziono w pn-wch Polsce
- interglacjał Przasnycki: okres ocieplenia
- zlodowacenie Sanu I: dotarło do pd. Polski
- interglacjał Ferdynandowski: stosunkowo długi i ciepły
2. Inne zlodowacenia:
- zlodowacenie Sanu II: objął cała P opierając się o góry, w polskich górach tworzą się lodowce górskie
- interglacjał mazowiecki: od 350 do 300 tys. lat temu
- zlodowacenie Odry: w częściach wsch oparł się o wyzyny, w zach dotarł po Sudety, długi 300-130 tys. lat temu
- interglacjał eemski: krótki 130-115 tys. lat temu
- zlodowacenie Wisły: 115-10 tys. lat temu, skł. się z 3 faz: leszczyńska, poznańska, pomorska
3. Cechy rzeźby młodoglacjalnej:
- morenowe: Śniardwy, Mamry
- wytopiskowe: oczka polodowcowe
- moreny czołowe; Dylewska góra, Bukowiec, Wierzyca
- moreny denne
- pradoliny: do M. Północnego np. Warszawsko-Berlińska
- sandry: Tucholskie, Augustowskie
- ozy: Mosina-Puszczykowo
- kem: tak samo
- drumliny
4. Cechy rzeźby staroglacjalnej:
- brak jezior naturalnych
- zatarte, zniszczone ciągi moren czołowych, sandry, pradoliny

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty