profil

Parki Narodowe

poleca 85% 119 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PARKI NARODOWE
P


arki narodowe należą do grupy obszarów charakteryzujących się szczególnie dużą atrakcyjnością turystyczną. Decyduje o tym wysokie walory środowiska przyrodniczego, przy dostępności większości ich obszarów dla różnorodnych form turystyki i wypoczynku.
Park narodowy to obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmieniony przez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi oraz wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazami, społecznymi i wychowawczymi, na którym ochronie podlegają wszystkie ochrony przyrody. Park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody. Powierzchnia parku nie może być mniejsza niż 1 000 ha, z wyjątkiem pojedynczych wysp.
W jego obrębie wydziela się obszar objęty ochroną ścisłą, które są wyłączone całkowicie spod ingerencji człowieka, oraz obszary objęte ochroną częściową, gdzie świadomie prowadzi się gospodarkę zmieniającą do przywrócenia stanu naturalnego, stosując zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane. Wokół parku narodowego wyznaczona zostaje otulina czyli strefa ochronna.
Aktualnie na obszarze kraju znajdują się 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 3 145 km 2 co stanowi 1% terytorium Polski. Rozmieszczone są praktycznie we wszystkich głównych regionach Polski. Największy jest Biebrzański Park Narodowy (59 223 ha) a najmniejszy Ojcowski Park Narodowy (2 146 ha).
Dowodem wysokiej atrakcyjności turystycznej parków narodowych jest fakt, że w roku 2 000 odwiedziło je około 11 mln osób. Zdecydowanie najważniejszą pozycję zajmuje Tatrzański Park Narodowy, który gościł
2,9 mln turystów. Miejsce szczególne przypada w udziale Pienińskiego Parku Narodowego, który za sprawą m.in. słynnej w kraju i za granicą turystycznej atrakcji, jaką jest spływ przełomem Dunajca. Jest to obok Ojcowskiego Parku Narodowego najmniejszy pod względem zajmowanego obszaru parku narodowego Polski.
Ojcowski Park Narodowy jest położony najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Można dojechać do Ojcowa w kilka godzin i dlatego park ten jest wart polecenia na niedzielną lub weekendową wycieczkę.
Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, w województwie małopolskim. Powierzchnia 2146 ha – w tym 385 ha pod ochroną ścisłą. Siedzibą dyrekcji jest Ojców. Obejmuje malownicze tereny dolin Prądnika i Sąspówki rozcinające południową część Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Charakterystyczne formy rzeźb utworzone w wapieniach – skałki na wierzchowinie oraz w dnach dolin (Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy), jaskinie (Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Koziarka), liczne jary i wąwozy (Jamki, Korytania, Stodoliska).
Dużą część Ojcowskiego Parku Narodowego (88%) pokrywają lasy, w których przeważają bory mieszane, graby i buczyny. Na nasłonecznionych skałach występują zbiorowiska muraw i roślin kserotermicznych czyli przystosowanych do warunków suchych i pustynnych. W parku występują gatunki roślin chronionych .m in. brzoza ojcowska, ostrożeń pannoński, wisienka stepowa, parzydło leśne, tojad małdowski.
W faunie na uwagę zasługują: padalec turkusowy, drozd skalny, pluszcz sowa uszata, dziki, sarna a także liczne gatunki nietoperzy.
W jaskiniach występują ślady kultur z epoki kamienia, brązu i z czasów rzymskich.
Warto odwiedzić ruiny zamku w Ojcowie, Grotę Łokietka oraz zamek w Piastowej skale, obecnie mieszczący Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Przy drodze w pobliżu zamku znajduje się charakterystyczna skałka- Maczuga Herkulesa. W pobliżu Maczugi- kaplica powstańców z 1863 roku.
Myślę, że warto odwiedzić te tereny.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy