profil

Próby reform rzeczpospolitej i walka o utrzymanie niepodległości w okresie stanisławowskim

poleca 85% 465 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Konfederacja barska I rozbiór Polski II rozbiór Polski

Rzeczpospolita w dobie upadku.
Unia polsko-saska "1693 1793"
1. August 2 Mocny i jego plany polityczne
2. Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)
3. Pod rosyjską kuratelą
4. Rozkład systemu politycznego i rozwój klientelizmu
5. Wojna o sukcesję polską (1733-1736)
6. Paraliż sejmu i władzy wykonawczej
7. Pierwsze postulaty reformy państwa
8. Kształtowanie się stronnictw politycznych:
a) familia (Czartoryscy i Poniatowscy)
b) republikanci (Potoccy)
RZECZPOSPOLITA POD ROSYJSKĄ PROTEKCJĄ (1764 1775)
1. Elekcja Stanisława Poniatowskiego (1764r)
2. Inicjatywy reformatorskie
3. Konfederacja barska (1768-1772)
4. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczy 1 rozbioru Polski
5. 1 rozbiór Polski (1772)
6. Sejm rozbiorowy (1773-1775) i jego reformy administracyjne
SEJM WIELKI, KONSTYTUCJA 3 MAJA I 2 ROZBIÓR POLSKI
1. Pod kuraterą Rosji
2. Rozpad sojuszu rosyjsko-pruskiego i szansa na reformy w Rzeczypospolitej
3. Początek obrad Sejmu Wielkiego
4. Ugrupowania polityczne w sejmie, ich programy i przedstawiciele
5. Uchwały Sejmu
6. Konstytucja 3 Maja 1791r i jej twórcy
7. Targowica i interwencja rosyjska w Polsce
8. 2 rozbiór Polski (1793)
POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE. LIKWIDACJA PAŃSTWA POLSKIEGO

Podoba się? Tak Nie