profil

Wpływ Polski za czasów Stanisława Augusta na rozwój świadomości Polaków.

poleca 84% 758 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W pracy tej postaram się w jak najlepszy sposób przedstawić wpływ władzy Stanisław Augusta na doskonały rozwój świadomości Polaków. Rozpoczynając Rządy Stanisława Augusta na ziemiach polskich przypadły od dania 25 listopada 1764r do 1795r.Był to spory okres czasu, podczas którego król miał spore zasługi jedynie ze strony wprowadzonych reform edukacji oraz kultury. Stanisław został wybrany, jako ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był człowiekiem wysoko wykształconym zdobytą wiedze zawdzięczał matce, która kładła spory nacisk na wychowawstwo i rozwój syna. Co spowodowało, iż posiadał szeroki zakres zainteresowań oraz był doskonale obyty w świecie, zawdzięczając to wielu podróżą po świecie. Jego panowanie przypadło na okres oświecenia. Czasu rozkwitu rozumu, umysłu oraz edukacji. Możliwe, że właśnie to wpłynęło na chęci szerzenia oraz rozwoju edukacji przez króla.

Trzeba przyznać, że jego przewodnictwo nad państwem ze strony politycznej nie było zbyt udane. Przeżył wiele klęsk spotykał się również z oskarżeniami o upadek państwa. Jednak plusem jego panowania jest zawdzięczana modernizacja Rzeczypospolitej i rozwój polskiej oświaty, sztuki oraz nauki., Którą jak się domyślamy wybrał sobie za misję a być może . Sprawiło to, że czas jego władzy został nazwany w Oświeceniu czasami Stanisławowskim. Władca ten z własnego doświadczenia wiedział, że wiedza i rozwój jest jedną z najważniejszych wartości. Doskonale wiedział, że wykształcony lud jest silniejszym społeczeństwem na arenie międzynarodowej. Co w przyszłości mogłoby zaowocować w korzyści. Nie szczędził, więc sposobów na edukację swoich poddanych. Krótko po powołaniu go na króla w 1765 rozpoczął już politykę oświatową powołując Szkołę Rycerską, która stała się pierwszą świecką uczelnią która za cel miała budowę regularnej armii polskiej. Tego samego roku Stanisław powołał w Warszawie Teatr Narodowy, w której sztuki rozkazu przedstawiane były przez aktorów w języku ojczystym.

Król polski dużą uwagę zwracał na to by jego obywatele obcowali z ojczyzną. Dlatego rozpowszechniony był język ojczysty chociażby balet oraz opera posiadały elementy Narodowe. Jednym z przełomowych Roków króla w dziedzinie edukacji był rok, 1773. Stanisław August była tak zapatrzony w sztukę iż zwoływał obiady czwartkowe na których to powstała idea powołana Komisja Edukacji Narodowej (KEN) będącą pierwszą na świecie instytucją zajmującą się edukacją. Obiady czwartkowe były spotkaniem króla z wybitnymi artystami. Zasiadając przy jednym stole przedstawiano nowe utwory, prowadzono dyskusje polityczne. Roztrząsano problemy prawne, edukacji oraz kwestie nauki. W tym samym roku powstało również Towarzystwo Ksiąg Elementarnych. Zajmujące się opracowaniem podręczników. Kolejnym plusem panowania Augusta była rozwijająca się polska publicystyka oraz powiązana z nią prasa. Powstały takie gazety jak "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", "Monitor", które stało się najpopularniejsze oraz "Gazeta Narodowa i Obca". Na wysokim poziomie był również rozwój Literatury. Taka działalność edukacyjna umożliwiła społeczeństwu Polskiemu dogonienie rozwojem Zachodu. Rozpoczęła rozwijać się muzyka która rozpowszechniana była w takich ośrodkach jak kościoły. Przyczyniając się do powstania w Warszawie jednej z najlepszych oper. Król polski sprawował szeroki mecenat nad pisarzami oraz artystami. Posuwając się do tego stopnia, iż sprowadzał do polski wybitnych artystów, osoby obdarzone talentem.

Uważam ze Stanisłam August Poniatowski swój wysiłek w edukacje włożył bardzo rozmyślnie. Umożliwiając obywatelom ziem polskich szeroki zakres edukacji nie tylko z jednej dziedziy. Co spowodowało wzrost ich świadomości Wykształcenie stworzyło nowe perspektywy patrzenia poddanych na świat.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty