profil

Mała energetyka wodna.

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Mała energetyka wodna jest pozbawiona wielu wad związanych z energetyką zawodową. W przypadku jej klasyfikacji możemy stosować 2 kryteria
a) kryterium mocy
- mikroenergetyka < 70 kW
- makroenergetyka mniejsza od 100 kW
- mała energetyka mniejsza od 5 MkW
b) kryterium spadku
- niskospadowe od 2 do 20 m
- średniospadowe poniżej 150 m
- wysokospadowe powyżej 150 m
- derywacyjne
- pływające po rzece
2. W małych elektrowniach wodnych produkuje się energię elektryczną głównie na potrzeby lokalne ale można również wykorzystać energię mechaniczną do napędów różnych urządzeń np młynów tartaków. Tego typu elektrownie mają znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego, gdyż dzięki budowie śluz i jazów a także zalewów lub stawów, które w efekcie mogą poprawić bilans hydrologiczny i hydrobiologiczny
3. W małych elektrowniach wodnych najczęściej stosowane są:
- reakcyjna turbina Francisa
- turbina Kaplana
- turbina rurowa z wirnikiem śmigłowym
- akcyjna turbina Peltona

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata