profil

Próby zjednoczenia Państwa Polskiego w II połowie XII/XIV wieku

poleca 85% 353 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki Władysław Łokietek

Próby zjednoczenia państwa polskiego w II połowie XII/XIV wieku.

Po śmierci ostatniego Przemyślimy, Wacława III, pozwoliła Władysławowi Łokietkowi przyspieszyć połączenie ziem polskich. W jego rękach poza Małopolską, ziemią sieradzką i Kujawami znalazło się Pomorze Gdańskie. Przy pomocy Węgrów udało się Łokietkowi po dłuższym czasie opanować ogniska rebelii. Łokietkowi udało się stłumić zamieszki i tym samym wzmocnić swą pozycję w Polsce oraz na Małopolscy, gdyż wtedy mógł zająć panowanie na Wielkopolsce. Sojusz z Węgrami wzmocniony małżeństwem Karola Roberta z córką Elżbietą pozwoliły na wszczęcie procesu przeciwko Zakonowi. Proces nie przyniósł spodziewanych efektów, gdyż krzyżacy nie ustąpili, od wyroku. Trzeba było uciec się do użycia siły zbrojnej. Konflikt polsko - krzyżacki wciągnął też sojuszników tzn. Litwę po stronie Polski a Czechy i Brandenburgię po stronie krzyżaków. Pomimo zwycięstwa pod Płowcami spowodowała spustoszenie ziem polskich, kosztowała Łokietka utratę Kujaw i zmusiła go do prośby o rozejm. Po śmierci Łokietka, syn Kazimierz Wielki miał ciężkie zadanie uporządkowania państwa polskiego, a także dużych zdolności do dyplomacji. Kazimierz Wielki posiadał dużą wiedzę na temat dyplomacji i dzięki temu udało mu się doprowadzić porządek w państwie polskim, gdyż Łokietek zostawił go po śmierci w trudnej sytuacji. Przy pomocy sojusznika Węgierskiego doszedł do ugody z Janem Luksemburczykiem, który na zjeździe w 1335r. zgodził się zrezygnować praw do korony polskiej, w zamian za odszkodowanie pieniężne jak i obietnice wyrzeczenia się Śląska.
Na mocy podpisanego w Kaliszu pokoju Kazimierz odzyskiwał Kujawy i ziemię dobrzyńską, Natomiast zrzekł się Pomorza oraz ziem Chełmińskiej i Michałowskiej. Układ ten miał być zatwierdzony przez papieża lecz nigdy nie uzyskał. Aktywność Kazimierza spowodowała, że podczas jego panowania znaczenie międzynarodowe Polski znacznie wzrosło.
Kraków, wybrane miejsce na międzynarodową konferencje, obradującej nad projektem krucjaty przeciwko Turkom. Polityka Kazimierza Wielkiego nie spowodowała wykreślenia z pamięci utraconych ziem zachodnich.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta