profil

Naród i czynniki narodotwórcze

drukuj
satysfakcja 89 % 207 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1 Pojęcie narodu
1 Naród - jest to dana grupa ludzi zamieszkująca dane terytorium, która jest powiązana ze sobą wspólnym podłożem gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym oraz językiem
2. Czynniki narodowotwórcze
2. Czynniki narodowotwórcze
- wspólne terytorium,
- wspólne pochodzenie etniczne,
- wspólna organizacja polityczna,
- integracja gospodarcza,
- integracja społeczna,
- wspólna kultura.
3. Świadomość narodowa i postawy z nią związane

Patriotym - postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny, rzetelnego wypełniania podstawowych obowiązków, które konstytucja nakłada na każdego obywatela.

Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna, w której główną wartością jest naród.

Kosmopolityzm - postawa społeczno-polityczna, która opiera się na założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat, zasady organizacji państw narodowych są przestarzałe, a więzi narodowe i historyczne- pozbawione znaczenia.

Ksenofobia - postawa niechęci, wrogości wobec ludzi obcych rasowo, religijnie lub etnicznie i tworzonej przez nich kultury.

Szowinizm - skrajna postać nacjonalizmu, bezkrytyczny stosunek do własnego narodu, niedostrzeganie jego wad i wyolbrzymianie zalet. Pogarda i nienawiść wobec innych narodów.

Rasizm - postawa, w której rasista głosi, że wartość człowieka zależy od jego rasy.
Jan Hus, Joanna d'Arc, Julian "Apostata", Juliusz Słowacki, Kazimierz Łyszczyński, Giordan Bruno, Tomasz Hobbes, Uta Ranke-Heinemann,W.Blake.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy