profil

Aparat państwowy

poleca 85% 407 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

APARAT PANSTWOWY, powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa. W skład aparatu państwowego wchodzą organy:

1) prawodawcze (np. parlament);
2) wykonawcze (np. prezydent, rząd);
3) przymusu (np. policja, wojsko) – czuwają nad bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym;
4) wymiaru sprawiedliwości (np. sady) – stosują prawo;
5) kontroli (np. NIK, Trybunał Stanu) – sprawdzają przestrzeganie prawa.

PAŃSTWO jest najwyższa polityczna terytorialna przymusowa organizacja społeczeństwa, posiadająca swoisty aparat władzy i suwerenność, posługująca się prawem w celu realizacji swoich zadań.
PANSTWO i PRAWO są zjawiskami historycznymi.

Prawo powszechnie obowiązujące obowiązuje wszystkich obywateli, cudzoziemców, jeżeli znajdą się na terenie danego państwa, bezpaństwowiec ( apatryda – bez ojczyzny), wszystkie organy państwowe i samorządowe, wszystkie osoby fizyczne i prawne.


Prawo miejscowe mogą stanowić także terenowe organy administracji państwowej.
Terenowymi organami administracji państwowej są wojewodowie.
Prawo powszechnie obowiązujące miejscowe dla obowiązywania musi być opublikowane.
Prawo miejscowe publikowane jest w sposób właściwie przyjęty dla danego miejsca.
W stosunku do prawa miejscowego obowiązują te zasady które obowiązują zasady prawa powszechnie obowiązującego na terenie całego państwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata