profil

Rewolucja przemysłowa - wynalazki

poleca 79% 1306 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA – WYNALAZKI

1733 r. – pierwszy wynalazek – latające czółenko Jamesa Kaya (maszyna tkacka)
1760 r. – rząd angielski wyznaczył nagrodę za wynalezienie maszyny przędzalniczej
1765 r. – Jamek Arkwright – skonstruowanie maszyny przędzalniczej
1779 r. – Samuel Crompton – udoskonalenie maszyny przędzalniczej
1787 r. – Edmund Cortwright – skonstruowanie krosna tkackiego

Sfera zmian w przemyśle hutniczym:
Przemysł hutniczy – zmiana technologii przetwarzania żelaza. Do XVIII w. wytapiając żelazo wykorzystywano drewno przez co drewno było bardzo drogie. Sprowadzono przez to drewno i dlatego też żelazo było bardzo drogie. Efekt wytopu przy wykorzystywaniu węgla był zły. Surowiec wyprodukowany przy użyciu węgla był bardzo słabej jakości.
Abraham Dosby 1709 r. – otrzymał żelazo przy wykorzystywaniu węgla, on wyprażył z węgla związki siarki, otrzymał przez to koks, który był wykorzystywany przy produkcji.
W 1735 r. zaczęto masowo wytapiać żelazo.
1783/84 r.– Henry Cort – proces pudlingowania. Piec miał mieszadła, które wytrącały z węgla związki siarki. Można było wykorzystywać węgiel kamienny bezpośrednio do wytopu żelaza.
1769 r. – Johns Watt – maszyna parowa, która jest symbolem rewolucji przemysłowej. Pierwowzór maszyny parowej powstał w I w. p.n.e. przez Herona.
W wieku XVII rozpoczęto stwarzać i udoskonalać maszyny np. maszynę Tomasza Savery 1698 r. na potrzeby gospodarcze i nosiła ona nazwę „przyjaciel górników”. Pompowała ona wodę z kopalni i powstały tylko 4 egzemplarze tej maszyny.
W 1712 r. T. Nowcomen stworzył maszynę (94 sztuki). Moc maszyny to 5 koni mechanicznych. Z punktu widzenia ekonomicznego maszyny były nieefektywne.
Wott – zminimalizował maszynę jaką zrobił Nowcomen. Moc tej maszyny to do 15 koni mechanicznych i z punktu widzenia ekonomicznego była efektywna, jej nakłady były mniejsze niż korzyści.
1825 r. – pierwsza linia kolejowa (g. Stephonson)
1850 r. – dynamiczny przyrost linii kolejowych, który zwiększa mobilność społeczeństwa
1807 r. – R. Fulton – stworzenie maszyny parowej.
Sawannah – nazwa pierwszego statku parowego, który przepłynął Atlantyk i skrócił go z 40 dni do 20 dni i jednocześnie pozwalał na podróż w dni bezwietrzne.
1840 r. – wprowadzenie śruby okrętowej do statków parowych
1850 r. – REWOLUCJA W HUTNICTWIE
1856 r. – Bessemer – gruszka bessemera, piec umożliwiający wytop bezpośrednio z surówki żelaza, powstaje stal. Niekonieczna jest najpierw produkcja żelaza, a dopiero potem stali.
1867 r. - Bracia Martin – budowa pieca martenowskiego. Daje to początek recyklingowi
Można było wykorzystać do produkcji żelaza złom żelazny, surowiec był pozyskiwany o wiele taniej, gdyż już wcześniej był wyprodukowany a teraz tylko przetwarzany.
1878 r. – S. Thomas – piec thomasa – wykorzystanie rud żelaza zanieczyszczonych przez związki fosforu. Wcześniej wykorzystanie tego żelaza dawało słabej jakości żelazo. W piecu thomasa zostało zastosowane wyściółko z gliny powodujące wiązanie fosforu, w dalszym czasie wykorzystywane to było jako nawóz sztuczny.
1886 r. – M. Hell – otrzymanie aluminium, 1 kg aluminium był droższy od złota 1910 r. – 1 kg aluminium kosztował 50 centów

Wiek XX jest wiekiem ENERGIA ELEKTRYCZNAj. Na początku wieku twierdzono, że jest to energia życia (twierdzono, że może ożywiać człowieka)
1838 r. – telegraf morsa – przekazywanie informacji na odległość
1876 r. - G. Bell – telefon
1915 r. – ponad 9 mln aparatów telefonicznych w samych Stanach Zjednoczonych
1896 r. – Marcowi – wynalazek jakim było radio
1881 r. - pod koniec wieku XIX Siemens zbudował pierwszy tramwaj elektryczny
Edison – żarówka elektryczna, pierwszy silnik elektryczny, pierwsza elektrownia wodna, zbudowanie pierwszej prądnicy

Przemysł chemiczny:
W gospodarce zaczyna się wykorzystywać chemię nieorganiczną – nie będąca działaniem przyrody.
Solwaj – wyprodukowanie sody amoniakalnej, podstawy do rozwoju przemysłu środków czystości. Soda amoniakalna była wykorzystywana także do produkcji szyb.
J. Libieg – rozpoczął badania nad nawozami sztucznymi, wydajność z hektara gwałtownie wzrosła
Bayer – wyprodukował lek syntetyczny, początek przemysły farmaceutycznego
Danlop – produkcja gumy
Goddyear – guma, produkcja ogumienia
Przemysł spożywczy:
Knorr – wyprodukował sztuczne zupy

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty