profil

Konflikty na świecie

drukuj
poleca 83% 1153 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konflikt baskijsko-hiszpański – kraj Basków jest krajem o odrębnej kulturze, który zawsze walczył o niepodległość od Hiszpanii. Obecne formy autonomii nie wystarczają organizacji terrorystycznej ETA, która prowadzi akcje terrorystyczne na terenie Hiszpanii.

Konflikt w Irlandii pn. – konflikt toczy się między angielskimi protestantami a angielskimi katolikami. Na terytorium Irlandii pn. do 1998r. działała terrorystyczna organizacja IRA. W 1988r. podpisano tzw. POROZUMIENIE WIELKIEGO PIATKU, które zażegnało konflikt zbrojny na terytorium Irlandii i W Brytanii.

Konflikt Czeczenia-Rosja – obszary te zaludnione były przez waleczne plemiona, które prowadziły nieustanne walki o niepodległość z zaborczą Rosja. Początki współczesnego konfliktu sięgają 1859r. kiedy to Rosja przystąpiła do systematycznego podboju pn. i wsch. Kaukazu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991r. Czeczenia ogłosiła niepodległość, której Rosja nie uznała. Od tej pory konflikt ciągle trwa. Łamane są prawa człowieka, cierpi ludność cywilna. Czeczenia walczy dokonując ataków terroru (m.in. atak na teatr w Moskwie i wzięcia zakładników w październiku 2002r.). Przyczyną konfliktu jest nie tylko etniczna i religijna odmienność, ale również interesy ekonomiczne oraz tranzytowe położenie (umożliwiające rurociągowy transport ropy i gazu z rejonu Morza kaspijskiego do portów Morza Czarnego)

Konflikt w Palestynie – zajmuje ona terytoria Izraela, Autonomii palestyńskiej i Jordanii. Mieszkają tu Żydzi i Arabowie, pozostający w ciągłym konflikcie o prawo zamieszkania tych ziem. 14 maja 1948r. Palestynę podzielono na żydowski Izrael i arabska Palestynę. Nie rozwiązało to jednak konfliktu, ponieważ państwa arabskie dążąc do zlikwidowania Izraela zaatakowały natychmiast. Wojna trwała do 1949r. i wygrał Izrael, a Palestyna nie pogodziła się z przegraną. Powstała więc organizacja OWP, która dokonywała wiele zamachów terrorystycznych. Teoretycznie porozumienie zawarto w 1995r, ale praktycznie konflikt trwa nadal i określa się go mianem intifada (z arabskiego : powstanie).

Konflikt w Kaszmirze - kaszmir leży między Indiami i Pakistanem, której teren zajmują Himalaje i Karakorum, a w części zach. Znajduje się Dolina Kaszmirska. W XIVw. Muzułmanie podbili kaszmir, a w XVIIIw. należał on już do Wielkich Mongołów, jednak w XIXw. Brytyjczycy odebrali go Hindusom i przyznali indyjskiemu radży z krainy Dżammu. Po odzyskaniu przez Indie niepodległości o obszar Kaszmiru upomina się Pakistan, a od 1962r. również Chiny. W 1949r. przeprowadzono linię demarkacyjną, jednak walki o kaszmir między Indiami i Pakistanem wciąż trwają. Przy granicach zgrupowane są oddziały wojskowe. Konflikt jest niebezpieczny nie tylko dla tej części świata, ponieważ oba państwa posiadają broń atomową. W 2004r. obie strony podjęły rozmowy, istnieje więc szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu.

Konflikt w Tybecie – od VII do Xw. Tybetańczycy władali potężnym imperium obejmującym również część Chin. W 822r. Tybet przyjął buddyzm. W roku 1207 Tybet najechali Mongołowie, którzy kilkadziesiąt lat później zajęli Chiny. Od XIVw. Tybetem, choć dalej uzależnionym od Chin, rządzili mnisi buddyjscy, ale po dość krótkim okresie względnej niepodległości Tybet został podbity i przyłączony do Chin, zachował jednak pewną autonomię. W 1913 Dalajlama proklamował niepodległość jednak w 1949r. nastąpiła inwazja wojsk komunistycznych Chin. Powodem konfliktu jest ekspansja komunizmu i słabość Tybetu. Wybuchające co kilka lat powstania Tybetu są krwawo tłumione.

Konflikt w Nigerii – podłożem tego konfliktu jest niejednorodność etniczna i wyznaniowa. W kraju tym występuje skomplikowana mozaika etniczna ( silna rywalizacja i walka poszczególnych plemion : Husa, Fulami, Joruba, Ibo). Konflikt ten wzmacnia zróżnicowanie etniczne, w którym to pn. wyznaje Islam, a pd. Katolicyzm.

Konflikt w Somalii – Somalia uzyskała niepodległość e 1960r. ponad 95% ludności stanowia Somalijczycy wyznający Islam. Ludność dzieli się jednak na 6 zespołów rodowych, w skład których wchodzi kilka do kilkunastu rodów. Przyczyną konfliktu są tendencje separatystyczne i rywalizacja o pastwiska czy źródła wody. Przed uzyskaniem niepodległości konflikty były tłumione przez kolonialistów, a po jej odzyskaniu, kiedy zabrakło kontroli kolonialnej w latach 1977-78 doszło do wojny domowej, w początkowej jej fazie zginęło 100tys. ludzi milion musiał uciekać z kraju.

Konflikt w Ruandzie – to jedno z najkrwawszych wydarzeń XXw. Konflikt ten obejmuje dwa plemiona Hutu i Tutsi, które między sobą prowadziły od XVw. walki. W 1994r. doszło do rozlewu krwi, a Ruanda stała się areną najokrutniejszych walk współczesnego świata, miejscem rzeźi bezbronnej ludności i śmierci misjonarz. Konflikt udało się zlikwidować dzięki interwenc


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (16) Brak komentarzy
24.5.2011 (17:19)

wielkie dzięki, są tu wszystkie konflikty jakich potrzebowałem. Nie za mało nie za dużo:)

17.5.2011 (17:02)

Tego właśnie szukałem, :)

5.4.2011 (13:54)

dzieki ;) świetna praca bardzo przydatna

Typ pracy