profil

Ramowy plan wypowiedzi do tematu: Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I. Literatura podmiotu:
1. Mickiewicz A., \"Pan Tadeusz\", Warszawa 1999.
2. Reymont W.S., \"Chłopi\", Wrocław 1999.
3. Wyspiański S., \"Wesele\", Wrocław 1994.
4. Baczyński K.K., \"Poezje\", Kraków 1993, [tu:] \"Sur le pont d\'Avignon\".
5. Mrożek S., \"Tango\", Warszawa 2000.
6. Holbein H., \"Taniec śmierci\" [reprodukcja].
7. Degas E., \"Niebieskie tancerki\" [reprodukcja].
II. Literatura przedmiotu:
1. Wyka K., \"Pan Tadeusz\", t. I: Studia o poemacie, t. II: Studia o tekście, Warszawa 1993.
2. Lichański S., \"Chłopi Władysława Stanisława Reymonta\", Warszawa 1987.
3. Ziejka F., \"Wesele w kręgu mitów polskich\", Kraków 1997.
4. Skwarczyńska S., \"Wokół teatru i literatury: studia i szkice\", Warszawa 1970, [tu:] \"Chocholi taniec Wyspiańskiego jako obraz-symbol w języku późniejszej sztuki polskiej\".
5. \"Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy\", pod red. Ostasza G., Rzeszów 1998.
6. Chojka J., \"Dramaturgia Sławomira Mrożka (\"Tango\", \"Emigranci\"), Gdańsk 1994.
7. Huizinga J., \"Jesień średniowiecza\", tłum. Brzostowski T., Warszawa 2003, [tu:] \"Taniec śmierci\".
8. \"Taniec i literatura\", pod red. Czaplejewicza E. i Potkańskiego J., Warszawa 2002.
III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu:
a. taniec towarzyszy ludzkości od wielu tysiącleci (czytamy o nim w \"Biblii\", rysunki przedstawiające tańczących ludzi odnajdujemy w jaskiniach).
b. w literaturze i sztuce przedstawienie tańca służy ukazaniu barwnych rozrywek wcześniejszych pokoleń, często jednak służy czemuś jeszcze - jest symbolem ukazującym, np. bezwład i zamieszanie.
2. Kolejność prezentowanych treści:
a. danse macabre (taniec śmierci) w średniowiecznej literaturze i sztuce - korowód tancerzy ze wszystkich stanów społecznych prowadzony do grobu przez śmierć (najczęściej przedstawianą jako szkielet) oznaczający równość wszystkich wobec śmierci. Omówienie obrazu \"Taniec śmierci\".
b. prowadzony przez Podkomorzego polonez w ostatniej księdze \"Pana Tadeusza\", odbywający się z okazji przybycia do Soplicowa gen. Dąbrowskiego oraz zaręczyn trzech par, w tym Tadeusza i Zosi, jest symbolem odchodzącego w przeszłość świata szlacheckiego (Podkomorzy - \"ostatni, co tak poloneza wodzi\"). Scena poloneza pełni istotną funkcję kompozycyjną: podkreśla optymistyczną wymowę \"Pana Tadeusza\".
c. opisując wesele Boryny i Jagny, Reymont przedstawia polskie tańce: mazura, oberka i krakowiaka. Każdy z tych tańców ma inny charakter.
d. w \"Weselu\" Wyspiański opisując taniec Pana Młodego i Panny Młodej, wyśmiewa chłopomanię. Chocholi taniec z ostatniej sceny dramatu symbolizuje bierność, apatię i niemoc społeczeństwa polskiego, uwięzionego wewnątrz błędnego koła marzeń i mitów.
e. w wierszu \"Sur le pont d\'Avignon\", stworzonym w szpitalu w 1941 roku, Baczyński opisuje świat, który przestał istnieć wraz z wybuchem wojny. W ciężkich czasach poecie pozostało jedynie wspomnienie tańczących pań i panów na moście w Awignon.
f. w \"Tangu\" (nawiązanie do \"Wesela\") odpowiednikiem chocholego tańca jest tytułowe argentyńskie tango.
g. Omówienie obrazu \"Niebieskie tancerki\".
3. Wnioski:
a. motyw tańca jest częstym motywem w sztuce i literaturze,
b. różne są ujęcia motywu tańca - raz jest on radosnym wydarzeniem (\"Pan Tadeusz\"), innym razem zapowiedzią czegoś smutnego (danse macabre)
IV. Materiały pomocnicze:
1. kartka z cytatami.
2. Holbein H., \"Taniec śmierci\" [reprodukcja]
3. Degas E., \"Niebieskie tancerki\" [reprodukcja]

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty