profil

Okostna, nasada górna

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okostna - włóknista błona ochraniająca koś od zewnątrz. Nasada Górna - jest zbudowana z tkanki kostnej gąbczastej, która składa się z różnej grubości beleczek kostnych, zapewnia to kościom maksymalną sztywność i odporność. Trzon - jest zbudowany z tkanki kostnej zbitej. Jama szpikowa - jest to znajdująca się wewnątrz trzonu przestrzeń wypełniona szpikiem kostnym. Szpik kostny czerwony - tkanka krwiotwórcza wypełniająca jamę kostną - produkuje wszystkie rodzaje komórek krwi. W skład kości wchodzą dwa rodzaje związków chemicznych: osseina - substancja organiczna, która nadaje kości sprężystość; sole mineralne - dzięki nim sole są twarde i wytrzymałe. Czaszka - to kostne rusztowanie głowy. Część górną i tylną czaszki nazywamy mózgoczaszką(czaszka mózgowa), a część przedniodolną trzewioczaszką(czaszka twarzowa). Kości czaszki połączone są nieruchomo za pomocą szwów(połączeń stałych kości). Mózgoczaszka stanowi ochronę mózgowia . Wyróżniamy kości mózgoczaszki: kości ciemieniowe, kość czołową, kość potyliczną, kość skroniową i kośc klinową. Trzewioczaszka - chroni narządy zmysłów, początkowe odcinki przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Kości trzewioczaszki: kości jarzmowe, kości podniebienne, kości szczękowe, kości nosowe i rzuchwe. Kręgosłup - składa się z kości zwanych kręgami. Górny koniec kręgosłupa podpiera czaszkę, dolny łączy się z kości miednicy. Kręgosłup jest: -osią i główną podporą ciała; -narządem ruchu; -osłoną dla rdzenia kręgowego. Pomiędzy trzonami sąsiadujących kręgów są umieszczone zbudowane z chrząstki krążki międzykręgowe, zwane dyskami. Pełnią one funkcję amortyzującą w wypadku urazów kręgosłupa oraz umożliwiają zgięcie, prostowanie ruchy boczne i obrotowe. Kręg szczytowy – pierwszy kręg szyjny, nie ma trzonu, lecz składa się z dwóch łuków: przedniego i tylniego. Kręg obrotowy – drugi kręg szyjny, ma tzw. Ząb odchodzący od trzonu ku górze. Ząb kręgu obrotowego – wchodzi on na miejsce trzonu kręgu szczytowego: takie połączenie umożliwia swobodne poruszanie głową. Wykształtowanie prawidłowej postawy ma duże znaczenie dla zdrowia i normalnego rozwoju. Szkielet klatki piersiowej składa się z: 12 kręgów żebrowych 12 par żebra – mostka: zależnie od sposobu połączenia z mostkiem żebra dzielą się na: - żebra prawdziwe (I-VIII)- łączą się z mostkiem bezpośrednio poprzez chrząstki żebrowe, - żebra rzekome (XI-XIII) 0 nie łączą się z mostkiem, kończą się wolno w ścianach jamy brzusznej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata