profil

Ściąga klasyfikacji od bakterii po rośliny gromady rzędy

poleca 85% 377 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

===K.prokriota PodK. Eubakterie===
*Gromana SINICE:róch, nici lub wici, chlorofil,fikoc
yjanie,fikoferrytyna,wzrost poprzez podział(Wege)zdol.
do wiązania azotu,,samoż, rosna tam gdzie h2o, słońce,
sole miner. ,pioniery świata orzywionego,
-zuzyw duzo tleni i wypuszcz do wody dużo toksyn sa
niepożądane (zakwity, można umżeć,uczulenia,podrażn)
K.prokriota PodK. Eubakterie
*Gromana BAKTERIE:przez podział,przetrwalniki,cudzo
-sapro-pasożyty, do koniugacji
Klasa:Mycoplusmue: drobne wymiary,org.z tej grópy są
wyspec. pasoż. kręgowców. Wywołyja choroby płuc (pl-
europneumonia) u bydła. Wielu przedst.. to saprofity.
Klasa:Bakterie Właściwe: ściana kom. nadaje sztywność
Rząd:Galsteriowce: kupiste,podłuż,pałeczki,podzi-
ał,2 typy przetrfal(cysty i endospory)
Rząd:Promieniowce: wytw.strępki i twożą grzybn.
żyją w glebie.
Klasa:Bakterie Śluzowe: pałeczki,sporof. żyjące w glebie,
Odrzyw. żyw. lub martw. bakteriami
Klasa:Krętki: długie ,cienkie,krętek blady = kiła,środ h2o
Klasa:Nitkowate: podobne do sinic.


===K.Eukariota,PodK. Rhytobionta====
*Gromada Tobołki:wodne,1kom., kom.wegetat. w
postaci wiciowców,samoi cudzożywne, Rozyn.przez podz-
iał lub pływki, płciowe(Izo,anizogamia).
-zakwity,śnięcie ryb,świecenie h2o,tworz podstaw torfu
*Gromada: Eugleniny (klejnotki) 1kom,wiciowcowi bez
ścian.kom z pellikula zamiast niej. Chloroplast. z dodatk-
ową błoną. Liczne formy pasoż. Nielisz. pasożytnicze.
-rozmnaz. przez podział. Ważny org. doświad. bo szybko
przecho. z autot. na hetero.Bioindykatory,oczyszcz +O2.
*Gromada:Chrzyofity 1kom,rozm wege, pułć(Izo i Anizo)
ruchliwe, niepełna samożywność (pół fotoautotr.),
Klasa:Złotki: rozm.wege(pływki podział),wywołuje nie-
przyjemny zapach i smak
Klasa:Kaptofity: niektó. gat powodują śnięcie ryP., wydziel.
do wody środek bakteriobójczy kwas askorbinowy
Klasa:Różnowicieniowce: nie odgryw. większej roli, zyją w
planktonie, mule,
Klasa:Okrzemki: bezwici,ściana wysyc. krzemionką, powod.
zakwity h2o,tworz. ziemie okrzemkową wykoż. w cukrowni.
spoży i chemicz. Do prod. dynamitu,szlifierka i izolacja.
*Gromad:Brunatnice:wielokom. bezpułć wegetat(pływki)
płciowe(gametangia),samoż i nielicz. pasoż, typowo morskie,
Używa się do subst. impregnują, papierniczy,spoż,fotograicz.
Listownice, Morszczynowe.
*Gromada: Krasnorostyi 1 i wiel.kom, rozm.pł i wege, samoż
i cudzo.
Klasa:Gungiowe: ważny element diety Japończyków
Klasa:Krasnorosty Właściwe: denne,przyczyń. się do rozrostu
raf koralowych, pozyskuje agar, przemysł papierniczy
*Gromada:Zielenice: 1 i wiel.kom, chlorofil,wedet i płcio(3),
produkt.znaczne ilości materii org, i zuzyw dużo co2 i prod o2.
Watkowce: watkowce jako naFuS, Gałęzakowce , Dasykładk-
owce-mater.genet.labol. ,Chlorokokowce-oczyszcz h2o, Tacz-
kowce – twożą kolonie.
===Gromada Rośliny Telomowe====
*Pod.Gromada:Mszaki: prosty telomen z nierozg. osią, gametan.
weget(rozmnóżki),samożywne,
Klasa:Wątrobowce: plechow i zróżnic na łodyz.i listki. W miejsc-
ach wilgotnych. Brak znaczenia ekonomicznego.Przyziemka
Klasa:Mchy: 1 kom liście
Podklasa:Torfowce: tworza podstawe torfu
Podklasa:Płonniki:wysokie (60cm) a w polskie do 40 cz
Podklasa:Mchy Właściwe: rośl pionierskie, zatrz. duże ilo-
ści h2o,rosną wszedzie. zatorfowienie cieków wodnych-wolnych.
torfowiec nastroszony, ostrolistny, blotny.
*Pod.Grom:Widłakowe:w tworz węgla kamiennego, Widłaczek
torfowy(jednakozarod) poryblin kolczasty,jeziorny (różnozarod).
Klasa:Widłaki:jednakozarod.,
Klasa:Widłaki Różnozarodnikowe
*Pod.Grom:Skszypowce:liście i odgałęż. wieszcz. na lisciach okół.
Rząd:Skszypowce:w Pol. 10 gat. duża ilość krzemionki w łody.
Kiedyś używ. do polero. i szlifoe., niektóre są leznicze. skrzyp
polny, lśny, zimowy
*Pod.Grom: Paprociowe:Nagozalążkowe(księzycowa,pospolity)
Długoszowe,cienkozarodnikowe(paprotka zwyczajna),olbrzymko-
wce(orlica pospolita,naręcznia smocza).Telomowe liście makrofilne,
jednakozarodnikowe,zielne wyjątkowo drzewiaste, wielokom łuski na
liścia.Zapłodnienie z H2o. super stare,
*Pod.Grom:NagozalążkoweWielkolistne: duże silnie podziel. liście,
stały przyro.na grubość. v miodowce v
Klasa:Gniotowe: obecnośc naczyń brak rodni,zdrewniale, pręż okółkł.
*Pod.Grom:Nagozalążkowe Drobnolistne: zdrew. łodygi,sliny na grób.
drobne niepodzielne liście.
Klasa:Miłożębowce:ich nasiona są spożywane,osobny
Klasa:Szpilkowate:szyszki, Rodzina cisowate(cis pospolity), Sosnowe
((jodła posp,świerk posp,modrzew,sosna limba),Cypryśnikowate(Cypr-
ysnik błot,metasekwoja),Cyprysowate(tuja,żywotnik wschodni)
stały przyro.na grubość. v miodowce v
Klasa:Gniotowe: obecnośc naczyń brak rodni,zdrewniale, pręż okółkł.
*Pod.Grom:Nagozalążkowe Drobnolistne: zdrew. łodygi,sliny na grób.
drobne niepodzielne liście.
Klasa:Miłożębowce:ich nasiona są spożywane,osobny
Klasa:Szpilkowate:szyszki, Rodzina cisowate(cis pospolity), Sosnowe
((jodła posp,świerk posp,modrzew,sosna limba),Cypryśnikowate(Cypr-
ysnik błot,metasekwoja),Cyprysowate(tuja,żywotnik wschodni
===Królestwo Grzyby===
ściana kom. z chityny,grzybnia,ogr. zdol do rozm bezpółć. pączkowa-
nie, pływki, płciowo przez gamety
*Gromada:Śluzorośla:odzryw fototrof. ściana zarod. z celulozy
Podklasa:Śluzowce Właściwe: rokł. Mart. org,pasożyty,zabijają rośł.
*Gromada:Lęgniowce:-rozm,przez oogamie,izogami,bezp.przez.pływki.
Rząd:Roztoczkowe:saprofity,woda lub gleba,samowystarczalne
Rząd:Wroślikowce:pasoż i saprof. opanowywuje rośline i śmierć i
zaczyna zyć saprofitycznie, niszcz.rośl upraw. zaraza ziemniacz,winor.
*Gromada:Grzyby Właściwe:
Podgromada:Skoczkowce:rak ziemniaczany,oo,Izo,gametangia.
Podgromada:Sprzężniowce:związ. w przem. do prod. kw.mlekowe.
rizobius,pleniak pospolity, drzewinka,gróogłówka kolczasta/zwykła.
Podgromada:Workowce:saprof,pasoż,1kom,bezpółć,(strzępki),pó-
łć(somatagiu).
Klasa:Drożdżaki:prod. wina i piwa. (drożdze piwne)ciasta itp.
Klasa:Szpetczaki:-chor. drzew. (porost torbieli, czarci mioteł)
Klasa:Owadorośla:niszczą morskie krasno., i niek. stawonogi.
Klasa:Workowce Właściwe:sapro,symbi,chor.płuc, żywnoś.psuj.
PKlasa: Jądrzaki: rząd: mączniakowce:szkod.w szkoł. leśnych
Kulnikovce:niszcz poch.roślinn. (np.:endecja),
PKlasa: Miseczniki: Rząd:Truflowe:symbionta,głownie korze-
niowe(Pietrzak jadalny)Toczniko-wce mumifikacja jabłek,niszczy sady
,Facydiowce Czernik klonowy,
Podgromada:Podstawczaki:
Klasa:Rdze:rasorz.rośli(zbóż), kilki żywić. w cykl,rdza źdźblowa
Klasa:Gownie:chorob.kukury,Zyta,uprawn,traw i turzyc
K:post.Pojed.Podtawkowe:gmatwek Rrząd:bezblaszkowce:gmat.
dębowy(huba),czerń ognio., Pieczarkowe:opieniek,borowik,Purchawkoce
gwiazdosz frędzelkowaty/potrójny,Sromotikowe bezwstydny,Gniazdniko-
wce kubek prążkowany.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata