profil

Synapsydy

poleca 28% 11 głosów

Synapsydy, czyli gady ssakokształtne, występowały od karbonu do początków jury. Większość była drapieżnikami, część roślinożerna. Nastąpiło u nich stopniowe zróżnicowanie uzębienia. Dzielą się na dwa rzędy:
Pelikozaury to gady o prymitywniejszej budowie, zmiennocieplne.
Terapsydy – stały wyżej pod względem rozwoju ewolucyjnego. Niektóre były stałocieplne. Dały początek ssakom. Znanym przedstawicielem jest cynognathus.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści