profil

Teoria Einsteina - sczególna i ogólna teoria względności oraz wnioski; efekty relatywistyczne; paradoks bliźniąt; czasoprzestrzeń; względność ruchu; eter; TRANSFORMACJA GALILEUSZA – LORENTZA; RYSUNKI: do ogólnej teorii

poleca 85% 576 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI
szybkość światła C w próżni jest jednakowa dla wszystkich obserwatorów, niezależnie od układu odniesienia, w którym znajduje się dany obserwator, jest prędkością największą w przyrodzie i wynosi 3 x 108 m/s i żadne ciało nie jest w stanie osiągnąć takiej prędkości.

Wnioski: prędkość światła jest stała, nie można tej prędkości osiągnąć, prędkość nie podlega wzorom transformacyjnym, w każdym układzie odniesienia jest identyczna, rozchodzi się zawsze po linii prostej, nie posiada oporów, nie zależy od odległości, jeżeli ciało zbliża się z prędkością światła to pojawiają się efekty relatywistyczne ( skrócenie długości, wydłużenie, paradoks bliźniąt, składanie prędkości), informacje można przesłać najszybciej z prędkością światła.


OGÓLNA TEORIA W. – zjawisko A będzie miało wpływ na zjawisko B tylko wtedy kiedy znajdzie wcześniej niż zjawisko B. Dodatkowo pole grawitacyjne między A i B spowoduje zakrzywienie. Bieg światła nie będzie już prostoliniowy ale przyjmie kształt linii pola grawitacyjnego.

Wnioski: światło w pobliżu dużych mas nie rozchodzi się po linii prostej. Jeżeli mamy małe masy to wtedy można przybliżyć prostoliniowy bieg światła ; każde zdarzenie ma zawsze wpływ na inne zdarzenie ; grawitacja powoduje zmianę współrzędnych ; na Ziemi można przyjąć iż zakrzywienie jest za małe aby je brać pod uwagę przy obliczeniach.

Zastosowanie: w lotach w kosmos, reakcja syntezy jądrowej, przyrost masy i defekt masy.


PARADOKS BLIŹNIĄT – jeżeli wyślemy jednego bliźniaka w kosmos to ten co który znajduje się na Ziemi będzie starszy niż ten w kosmosie ponieważ w kosmosie czas płynie wolniej


CZASOPRZESTRZEŃ – jest to połączenie dotychczasowych trzech wymiarów (dł., szer., wys.) z czwartym wymiarem jakim jest czas. Aby podać współrzędne ciała należy określić jego położenie w czasoprzestrzeni. Bierzemy pod uwagę współczynnik zakrzywienia czasoprzestrzeni oraz opisać czasoprzestrzeń.


WZGLĘDNOŚĆ RUCHU – jest to pierwsza właściwość ruchu, z której skorzystał Einstein. Usiłuje ona znaleźć w taki sposób współrzędne ciała aby podając tylko i wyłącznie opisać ruch ciała w układzie ruchomym jak i nieruchomym.


ETER – jest to hipotetyczna substancja w której miało rozchodzić się światło. Uważano iż bez eteru światło nie będzie się rozchodziło.


TRANSFORMACJA GALILEUSZA – LORENTZA – mamy 2 układy x, y i x’, y’. W układzie x’, y’ porusza się punkt P. Jego współrzędne to x’, y’. W układzie nieruchomym ma współrzędne x, y. Wybieramy współrzędne odniesienia, jest to zawsze układ współrzędny związany z większą masą. Układ x’, y’ jest nieruchomy względem x, y ale ruchomy względem x, y. Układ x, y jest nieruchomy względem środka Ziemi ale ruchomy względem pociągu. Zgodnie z właściwością względności ruchu możemy zastosować transformację Galileusza – Lorentza. Jest to transformacja pozwalająca na podanie współrzędnych punktu P w układzie x, y i x’, y’. Zakładamy że w czasie t = 0 środki układów są w jednym punkcie. Układ x’, y’ zaczyna się poruszać wraz z punktem P. W czasie t1 mamy różnicę dróg między układami. W układzie x’, y’ w czasie t1 nie= 0 punkt P nadal posiada współrzędne x’, y’ ale w układzie x, y posiada współrzędne będące sumą rzeczywistych współrzędnych x’, y’ drogi między dwoma układami


RYSUNKI: do ogólnej teorii – mamy 2 ciała A i B posiadające masy Ma i Mb. Pomiędzy ciałami posiadającymi masy zgodnie z teorią Newtona powstaje pole grawitacyjne. Linie pola grawitacyjnego są skierowane od mniejszej masy do większej . Zachodzi jakieś zdarzenie w punkcie A w czasie Ta. Do punktu B dotrze informacja o zdarzeniu A tylko wtedy kiedy nasz pomiar informacji z punktu A dotrze wcześniej niż zaczniemy mierzyć czyli tB musi być większy od tA, ta informacja nie dotrze. Dodatkowo pole grawitacyjne spowoduje zakrzywienie toru informacji.


w załączniku umieściłem plik .doc w którym znajduje się sformatowany tekst (czcionka 4.5) w tabelce, gotowy do wydruku

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty