profil

Transformacja Lorentza

poleca 35% 32 głosów

Wszystkie zdarzenia zachodzą w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, w której trzy współrzędne określają położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas. Jeżeli w jednym układzie U określone są wszystkie cztery współrzędne jakiegoś zdarzenia (x, y, z, t) to w układzie U’, który porusza się względem układu U ze stałą prędkością u skierowaną wzdłuż osi x, współrzędne tego zdarzenia będą miały inne wartości (x’, y’, z’, t’).

Zależność między współrzędnymi w układzie U’, a współrzędnymi w układzie U zgodna z postulatami Einsteina nosi nazwę transformacji Lorentza.

Transformacja Lorentza

poleca 40% 20 głosów

Transformacja Lorentza tabela

We wszystkich wzorach c≈3⋅10 8 m/s oznacza prędkość światła w próżni, a wyraz w którym u oznacza wartość prędkości układu U’ względem układu U . Układ U Układ U' Współrzędne w układzie U: x, y, z, t – są nam znane Współrzędne w układzie U’: x′=γ(x−ut), y′ = y, z′ = z, v x , v y , v z – składowe wektora prędkości z jaką porusza się ciało w układzie U . Składowe wektora prędkości tego samego ciała wyznaczone w układzie U’:...

Podoba się? Tak Nie