profil

Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.

poleca 85% 984 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.

Literatura podmiotu:
- Byron G.G. - "Giaur" , Warszawa 2002
- Defoe D. - "Robinson Crusoe" , Poznań 1996
- Goethe J.W. - "Cierpienia młodego Wertera" , Warszawa 1986
- Słowacki J. - "Kordian" , Kraków 1990
- Sofokles - "Antygona" , Warszawa 1983

Literatura przedmiotu:
- Iwaszkiewicz - "Upadek Ikara", Warszawa 1998
- Mickiewicz A. -„Dziady III" , Warszawa 1990
- Norwid C.K. - "Samotność" , Warszawa 1996
- Przerwa – Tetmajer K. – „Anioł Pański” , Kraków 1980
- Sęp Szarzyński M. - "Sonet V" , Poezje zebrane , Warszawa 2001
- Stachura E. - "Tak" , Wybór wierszy , Warszawa 1983
- Szekspir W. - "Hamlet" , Warszawa 1984
- Witkowska Alina - "Literatura romantyzmu" , Warszawa 1980
- Żeromski S. - "Ludzie bezdomni" , Warszawa 1962

Plan prezentacji:
1.Wstęp:
- Samotność jako znak naszych czasów.
- Samotność jako temat literatury
2.Rozwinięcie:
- Decyzja Antygony
- Poeta, który odczuwa samotność człowieka - M. Sęp Szarzyński
- Ukazanie człowieka samotnego na przykładzie Hamleta
- Samotność na wyspie – „Robinson Crusoe”
- Romantyczne widzenie samotności – Werter
- Tragiczna samotność – Giaur
- Samotne zmaganie z Bogiem – Konrad
- Samotna walka Kordiana
- Sonet Norwida mówiący o samotności
- Poczucie samotności w Młodej Polsce – „Anioł Pański”
- Judym skazuje się na samotność
- Człowiek zmagający się z ludzkimi ograniczeniami – Ikar
- Poeta powojenny- Ksiądz Twardowski
- Samotność jako tunel życia – „Tak”
3.Wnioski:
- Temat samotności przewijający się we wszystkich epokach literackich
- Tatarkiewicz i jego cytat

Materiały pomocnicze:
- Przerwa – Tetmajer K. – „Idzie samotna dusza polem, idzie ze swoim złem i bólem”
- Mickiewicz A. – „Samotność-cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek co z mej pieśni całą myśl wysłucha, Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?”
- Norwid C.K. – Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać z sobą muszą, Gdy dusza duszy pojąć, zrozumieć niezdolna – Próżno nektar napojów hojnie się wysączy; Śmiechy, piosenka, biesiada – wszystko jest katuszą; U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna”
- Stachura E. – Każdy z nas samotny Każdy z nas samotny czemuż, czemuż więc my gwiezdne dzieci – Gwiazdozbiór piękny, przepiękny wręcz Nie skupimy serc?
- Tatarkiewicz W. - "Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych co są do niej zmuszeni."
-Twardowski J. ksiądz – „są samotności różne na ziemi w piekle i niebie tak rozmaite że jedna ta co prowadzi do Ciebie”


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty