profil

Znaczenie łączności

poleca 84% 1826 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój łączności, umożliwiającej porozumiewanie się ludzi na odległość i wymianę informacji, datuje się od początków ludzkich cywilizacji na Ziemi. Najstarszą formą łączności jest poczta- znane są listy pochodzące z epoki pisma klinowego (ok.. 2400 lat p.n.e.). Przesyłki pocztowe przenosili początkowo piesi posłańcy, ale już w czasach starożytnych zorganizowana została poczta konna i zaprzęgowa ( w Persji i Rzymie). Do przekazywania informacji od dawna służyły także sygnały optyczne ( światło, dym) i dźwiękowe ( bębny
i trąby). Od tego czasu łączność przeszła wyjątkową ewolucję. Jej szczególnie szybki rozwój przypadł na wiek XIX, który przyniósł kilka przełomowych dla tej dziedziny wynalazków, tzn. telegraf elektromagnetyczny ( Samuel Morse, 1837 r.) oraz telefon ( Alexander Bell, 1876 r.). Wiek XX zapoczątkował erę łączności bezprzewodowej- w 1914 r. w Belgii uruchomiono pierwszą radiostację, a w 1926 r. nadana została w Wielkiej Brytanii pierwsza audycja telewizyjna.
We współczesnym świecie rozprzestrzenianie wiadomości odgrywa ogromną rolę społeczną, gospodarczą i kulturotwórczą. Coraz większego znaczenia nabiera szybkość przekazu, jego zasięg oraz powszechny i łatwy dostęp do informacji. Szczególnie szybko rozwija się obecnie telekomunikacja. W tej dziedzinie, wykorzystującej najnowsze wynalazki naukowe i rozwiązania technologiczne, zmiany zachodzą w błyskawicznym tempie, a już istniejące sposoby przekazu informacji są systematycznie ulepszane.
Przełomowymi momentami w rozwoju łączności były: wystrzelenie satelitów telekomunikacyjnych i zastosowanie światłowodów. Umożliwiło to gwałtowny wzrost liczby równocześnie przesyłanie informacji- w postaci rozmów telefonicznych, programów telewizyjnych i radiowych czy danych komputerowych. Większość państw opiera nowoczesną telekomunikację na wykorzystaniu satelitów geostacjonarnych ( nieruchomych względem Ziemi), umieszczonych na orbicie okołorównikowej, które należą do systemu Międzynarodowej Organizacji Łączności Satelitarnej ( INTELSAT). Pokrywają one swoim zasięgiem 90% zamieszkanych obszarów Ziemi.
Jako rewolucję w komunikacji określa się także stworzenie postaw telekomunikacji komputerowej, czyli umożliwienie przesyłania informacji między komputerami pracującymi w sieci. Największą i najpopularniejszą siecią komputerową na świecie jest obecnie Internet, którego użytkownikiem może być każdy posiadacz komputera. Dostęp do sieci umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej, szybkie wyszukiwanie informacji z każdej dziedziny, uczestniczenie w wirtualnych dyskusjach, przesyłanie informacji, składanie zamówień
i rezerwacji biletów, dokonywanie operacji finansowych, zakup towarów ( obroty internetowych sklepów przekroczyły już 100 mld $ rocznie), oglądanie filmów, dostęp do bibliotek. W oparciu o sieci komputerowe tworzone są także różnorodne bazy danych, wykorzystywane przez administrację państwową, urzędy celne i skarbowe, służby graniczne, banki, biura maklerskie oraz firmy ubezpieczeniowe. Niektóre z sieci mogą mieć zasięg międzynarodowy, ułatwiający np. współpracę policji z różnych krajów.
Wiele spośród placówek badawczych i firm zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych metod telekomunikacyjnych zlokalizowanych jest w parkach technologicznych. Dostęp do środków łączności najnowszej generacji wiąże się ściśle z ogólnym poziomem rozwoju danego kraju i dochodami ludności. Różnice dotyczące poszczególnych państw są ogromne: w Szwecji na każdy 1000 mieszkańców przypada prawie 700 aparatów telefonii przewodowej, ponad 700 telefonów komórkowych i pow. 600 komputerów osobistych; dla Meksyku te same wskaźniki wynoszą odpowiednio 125, 142 i 69, a dla Mozambiku- 4, 3 i 3,5.
W dobie nowych możliwości technicznych niektóre usługi łącznościowe zaczynają zanikać. Taki los spotka prawdopodobnie przesyłki telegraficzne, z których rezygnuje coraz więcej krajów, zwłaszcza wysoko rozwiniętych gospodarczo, np. Singapur, Islandia , Austria, Finlandia, Niemcy. Konkurencją dla telegramów stały się: rozsyłana w sieci internetowej poczta elektroniczna i krótkie wiadomości tekstowe( tzw. SMS-y, Short Message Service i MMS-y, Multimedia Messaging Service), przekazywane za pomocą telefonów komórkowych i Internetu, oraz przesyłki kurierskie.
W wielu krajach coraz rzadziej wysyłane są listy, choć wydaje się, że taki sposób porozumiewania się ludzi długo jeszcze będzie aktualny ( w 2001 r. na całym świecie wysłanych zostało prawie 8 mld listów). Poczta straciła także monopol na przesyłanie pieniędzy- w miejsce wpłat i wypłat gotówkowych znacznie częściej wykorzystuje się operacje wykonywane drogą elektroniczną.
Łączność odgrywa znaczącą rolę także w edukacji i rozpowszechnianiu oświaty. W Niemczech zakończono podłączanie do sieci internetowej wszystkich placówek oświatowych. Podobna akcja trwa obecnie w naszym kraju. Co roku rośnie także liczba studentów podejmujących naukę w systemie internetowym. Umożliwia on korzystanie z wykładów najlepszych specjalistów z różnych uczelni. W globalnej klasie w zajęciach mogą brać udział jednocześnie słuchacze z wielu krajów.
Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez telekomunikacji. Jest ona niezbędnym warunkiem normalnego funkcjonowania państw, przedsiębiorstw i poszczególnych ludzi.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata