profil

Lasy; oraz szlaki transportowe w Polsce.

poleca 85% 576 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LASY-jest to formacja roślinna obejmująca warstwy (drzewostan, podszyt, runo, edafon)JAK I DLACZEGO ZMIENIAŁ SIĘ STAN ZALESIENIA POLSKI-lasy zmieniono na pola uprawne ( karczowano i wycinano je), lasy będą wykorzystywane jako materiał budowlany ( gdy będą rozwijać się miasta ) ,wykorzystywane do maszyn parowych ( do produkcji energii w przemyśle energetycznym ) ,wykorzystywanie drzew lako surowca do produkcji papieru , gazet, książek , wukorzystywanie drzew jako surowca chemicznego ROZMIESZCZENIE LASÓW W POLSCE-Góry- Karpaty i Sudety , Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie ZALESIENIE NA ŚWIECIE –Korea Południowa 77% lasów, Japonia 67% lasów, Brazylia 65% lasów, Niemcy 31% lasów, Polska 29% lasów, Rosja 45% lasów, ZNACZENIE LASÓW-są naturalnymi filtrami powietrza , są materiałem budowlanym, upiększą krajobraz, są schronieniem dla zwierząt, pełnią rolę wypoczynkową , rekreacyjną i turystyczną STRUKTURA GATUNKOWA LASÓW W POLSCE- W Polsce przeważają lasy iglaste (sosna ) 78%, są zwarte skupiska świerku w Karpatach dlatego że jest piętrowy układ roślin w górach, na południu w górach Świętokrzyskich przeważają drzewa jodłowe oraz świerki które są odporne na niskie temp. Lasy w Polsce mają małe wymagania glebowe , jest łatwe zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych , ale są korniki, parują olejki łatwopalne ZNACZENIE GOSPODARCZE LASÓW –sprzedaje się drzewo z lasów , owoce runa leśnego, grzyby ,pozyskuje się żywicę ZNACZENIE ESTETYCZNE LASÓW-głównie są one opisywane w literaturze OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW LEŚNYCH-wprowadzenie towarów sztucznych, używanie surowców zastępczych, odzyskiwanie drzewa ( makulatura ) ,przestrzeganie zasady wieku przy wycinaniu lasów .KOMUNIKACJA –dział gospodarki narodowej obejmujący działalność przedsiębiorstw trudniących się przenoszeniem i przewożeniem ładunków i osób , a także przekazywaniem wiadomości z miejsca na miejsce. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI I TRANSPORTU-człowiek, woda zwierzęta, pojazdy mechaniczne -- głos ,sygnały optyczne, instrumenty dźwiękowe ,zwierzęta ,ludzie, telegram, telefon ,


SZLAKI TRANSPORTOWE W POLSCE-Odra, odcinki Wisły ,odcinki na Warcie, Noteć do kanału Bydgoskiego, odcinki Narwi, odcinek Bugu, Wielkie Jeziora Mazurskie ,Kanał Gliwicki, Kanał Bydgoski, Kanał Augustowski, SZLAKI TRANSPORTOWE NA ŚWIECIE –wielkie Jeziora Amerykańskie , wzdłuż wybrzeży zatoki Meksykańskiej, między Tokio , Jokohamą ,Osaką , Kitakinsin, a Fukuoke. We Włoszech wzdłuż wybrzeży morza śródziemnego i morza północnego .ROLA ŚRODKÓW TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI –Najważniejszą rolę transportową w Polsce odgrywa transport samochodowy .Jest on najtańszy i najszybszy i najkorzystniejszy. Na drugim miejscu znajduje się transport kolejowy. Jest on korzystny przy przewożeniu na duże odległości i przewożeniu masowym . Jest on wtedy tani np. węgiel . Jest on bezpieczny bo przechodzi z boku. Transport wodny jest na trzecim miejscu . Zaliczmy do niego transport między miastami polskimi . Na rzekach dominują barki. Służą do przewożenia dużych ładunków , jak i turystów. Na czwartym miejscu jest transport przemysłowy Np. przesyłanie surowców energetycznych na dużą rolę . ( gaz, ropa). Jest to transport bezpieczny ze względu na ochronę środowiska i kradzieże . Transport przesyłowy służy też do transportu wody i odpadów komunalnych. Piąty to transport taśmociągowy. Najwięcej jest go w kopalniach odkrywkowych do elektrowni poprzez taśmociągi. Małe jest natomiast wykorzystanie transportu lotniczego dlatego że jest dla Polaków zbyt drogi. WĘZŁY TRANSPORTOWE ( KOLEJOWE ) Brochów, Tarnowske Góry, Warszawa ( SAMOCHODOWE )Warszawa , Woj. Dolnośląskie ,Woj. Poznańskie ( ŻEGLUGI ŚRUDLĄDOWEJ )Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Opole, Wrocław, Szczecin, Kraków, Sandomierz, Płock, Poznań ( LINIE PRZESYŁOWE ) rurociągi, przewody elektryczne, taśmociągi,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata