profil

Charakterystyka porównawcza Snowballa i Napoleona - bohaterów książki "Folwark zwierzęcy" autorstwa Georg'a Orwella.

poleca 85% 286 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Napoleon i Snowball to bohaterowie książki Georga Orwella pt. "Folwark zwierzęcy". Napoleon to knur rasy Berkshire, który objął władzę na folwarku wypędzając Snowballa.
Napoleon był duzym knurem przeznaczonym na sprzedaż, o dzikim i srogim wyglądzie. Natomiast Snowball sprawiał wrażenie bardziej bystrego i pogodnego.
Snowball i Napoleon wspólnie opracowali nauki i poglądy Majora. Na ich podstawie stworzyli system nazwany Animalizmem. Opierał się on na równości wszystkich zwierząt i całkowitej izolacji od ludzi. Snowball i Napoleon po wygnaniu Jonesa zaczęli ze sobą rywalizować o władzę. W żadnej sprawie nie mogli dojśc do porozumienia. Mieli zupełnie inne poglądy. Snowball był bardziej pracowity i pomysłowy od Napoleona. Chciał poprawić wszystkim warunki życia, zaproponował budowę wiatraka. Napoleon potrafił tylko krytykować jego pomysły i starania, nie proponując innych rozwiązań. Mniej pracy poświęcił dla dobra zwierząt. Snowball miała dar przewidywania, włozył dużo pracy w to, aby przygotować zwierzęta do obrony przed ludźmi. Miał wrodzony talent strategiczny. W przeciwieństwie do Napoleona dzielnie walczył w obronie folwarku, poświęcając swoje zdrowie. Snowball był doskonałym kandydatem na przywódcę, wygłaszał wspaniałe przemówienia, wiele pracował naukowo i bardzo się starał. Został przemocą wygnany z folwarku przez Napoleona., który objął władzę. Napoleon lekceważył osiągnięcia Snowballa, ale wykorzystywał jego pomysły, uznając je za własne. Oskarżał Snowballa o wszelkie zło i zmienił jego wizerunek. W ten sposób zwiezręta uwiaerzyły w sluszność wyganania Snowballa i uznały Napoleona za troskliwego i mądrego przywódcę.
Napoleon wprowadził na folwarku system totalitarny. Sam podejmował wszystkie decyzje, nie pytając zwierząt o zgodę. Stopniowo zniekształcał zasady Animalizmu, aż do ustalenia kary smierci. Był małomówny, dlatego jego decyzje przekazywał zwierzętom Krzykała. Był to mistrz propagandy, posiadał niezwykły dar przekonywania. Świetnie uzasadniał decyzje Napoleona, udowadniając jego słuszność. Tak naprawdę Napoleon był bezwzględny i okrutnywobec zwierząt. Stale powiększał przywileje świń i psów. Faworyzował niekótre zwiezreta, załozył szkołę tylko dla świń. Nikt nie odważył sie mu sprzeciwić, gdyż zawsze otaczały go groźne psy, gotowe rozszarpać każdego buntownika.
Napoleon i Snowball mieli różne charaktery, poglady i pomysły. Świadczy o tym konflikt, który między nimi zaistaniał. Napoleon był bradziej stanowczy, dlatego to on objął władzę na folwarku. Jednak dla zwierząt lepszy byłby troskliwy,pracowity i wyrozumieały przywódca.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata