profil

Toczenie

poleca 85% 976 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TOCZENIE- polega na oddzieleniu nożem tokarskim warstwy materiału z obrabianego przedmiotu. Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy zaś nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź wykonuje oba te ruchy łącznie. Toczenie stosuje się głównie w celu otrzymania powierzchni walcowatych, stożkowych i kulistych. Rodzaje : toczenie powierzchni zewnętrznych(obtaczanie), toczenie pow. wew.(wytaczanie), toczenie czuł(czołowanie); zależne od kierunku ruchu posuwowego noża względem osi obrotu przedmiotu: toczenie wzdłużne(kierunek posuwu noża równoległy do osi obrabianego przedmiotu), toczenie poprzeczne (kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu), toczenie kopiowe(wykonuje się według wzornika sterującego ruchem posuwowym noża po dowolnej linii); w zależności od liczby noży: toczenie jednonożowe, t. wielonożowe. Podział tokarek : stołowe, kłowe(uniwersalne wykorzystywane są do nacinania gwintów zastosowano w niej śrubę pociągową,budowa:silnik elektryczny,wanna wiurów,wrzeciennik,suport,skrzynka posuwów, wałek pociągowy,wałek obrotowy,gitara,imak narzędziowy,konik tokarski produkcyjne stosowane w produkcji seryjnej), wielonożowe( skrawanie wieloma nożami jednocześnie stosuje się do produkcji seryjnej), tarczowe(łożowe,płytowe stosowane do obróbkiprzedmiotów o dużej średnicy małej wysokości), karuzelowe,rewolwerowe(stosuje się do przedmiotów o złożonych kształtach, posiada głowiecę rewolwerową, mocuje się w niej narzędzie do obrabiania), półautomatyczne i automatyczne tokarskie. PORÓWNANIE tokarki kłowej i uniwersalnej: Kłowe nie mają sruby pociągowej,maja uproszczony układ kinematyczny,mają sztywniejszą konstrukcję i silniki napedowe o zwiekszonej mocy,dają się łatwiej przezbrajać doobróbki nowych przedmiotów,sa wyposażone w specjalne urządzenia do produkjci seryjnej,ich konstrukcja umozliwia częściowaą automatyzację poszczegolnych cykli obrotów
BUDOWA NOŻA tokarskiego: część chwytna, część robocza, powierzchnia przyłożenia(to pow zwrócona do pow skrawania), pow natarcia(pow spływu wiura) pomocnicza pow przyłożenia( zwrócona w kierunku pow obrabianej) krawędzie: główna krawędź skrawająca(linia przecięcia pow natarcia i przyłożenia), pomocnicza krawędź skrawająca( linia przecięcia pow natarcia z pomocniczą pow przyłożenia), przejściowa krawędź skrawająca(połączenie głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej) RODZAJE NOŻY: noże imakowe: zdzieraki(obróbka zgrubna,masywna budowa) i wykańczaki(obróbka dokładna i wykańczająca, zdejmują cienka warstwę materiału), prawe i lewe, proste i wygięte, osadzone , suportowe , do gwintów, jednolite, łączone w trwały sposób, składane;do głowic rewolwerowych: promieniowe, styczne PARAMETRY: prędkość skrawania [m/min] Vc=pi razy średnica przedmiotu(d) razy predkość obrot przedmiotu podzielona(n) na 1000, posuw Vf[mm/min] ruch narzędzia względem przedmiotu obrabianego w celu skrawania kolejnych warstw, głębokość skrawania g [mm] odległość miedzy pow obrobioną a obrabianą dla 1 przejścia narzędzia. Parametry zależne są od materiału obrabianego i od materiału noży. FREZOWANIE -polega na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się frezu na obrabiarce, przy czym przedmiot obrabiany powoli się przesuwa lub obraca, ruch główny obrotowy wykonuje frez. Przy pomocy frezowania wykonać można różnego rodzaju płaszczyzny. Rodzaje: czołowe (oś freza jest prostopadla do powierzchni materiału obrabianego): czołowe pełne, niepełne jednostronne, niepełne dwustronne; obwodowe(oś freza jest pozioma do osi pow obrabianej): obwodowe przeciwbieżne(kierunek posuwu obrabianego przed jest przeciwny do kierunku ruchu roboczego frezu), współbieżne(kierunek posuwu obrabianego przed jest zgodny z kierunkiem ruchu roboczego frezu). Frezowanie ze względu na rodzaje frezów: walcowe, kształtowe. Rodzaje ostrzy frezów: ścinowe i zataczane 1.ścinowe:jednościnowe,dwuścionowe, z krzywoliniowym zarysem grzbietu 2.zataczane:wg spirali Archimedesa, wg spirali logarytmicznej(rzadko stosowane), po linii prostej(rzadko stosowane).
RODZAJE FREZÓW ŚCINOWYCH: walcowe,walcowo-czołowe,tarczowe,kątowe
jednościnowe, dwuścinowe,ścinowe z krzywoliniowym zarysem grzbietu. Ostrza ścinowe są stosowane najczęściej,ich zaletami są dobra praca oraz łatwość wykonania.Podstawową wadą jest zmienność zarysu w wyniku ostrzenia.Ostrza ścinowe stosowane są we frezach przeznaczonych do obróbki powierzchni prostoliniowych,wyjątkowo we frezach kształtowych.
RODZAJE FREZAREK: frezarki specjalne, specjalizowane, ogólnego przeznaczenia. Frezarki ogólnego przeznaczenia dzieli się na: stołowe, wspornikowe (poziome mają poziomo ustawioną oś wrzeciona, przedmiot może przesuwać się w 3 kierunkach wzajemnie prostopadłych, wspornik opuszcza się i podnosi przy pomocy śruby; pionowe wrzeciono jest ustawione pionowo),bezwspornikowe (duża sztywność, gdyż stół wspiera się na nieruchomym łożu, podnosi się lub opuszcza wrzeciennik), wzdłużne (przeznaczone do obróbki korpusu maszyn), karuzelowe i bębnowe(produkcja seryjna) MOCOWANIE przedmiotów na: frezarkach: za pomocą docisków, w imadle maszynowym lub w specjalnym przyrządzie. Na tokarkach: w tarczy zabierakowej, zabieraku, uchwycie tokarskim samocentrującym, tarczy tokarskiej podtrzymaku, do podtrzymania służy kieł tokarski. RODZAJE SZLIFIEREK:1.ogólnego przeznaczenia:szlifierki do wałków , otworów,płaszczyzn.2.specjalizowane:(np.szlifierki do gwintów)3.specjalne(branzowe) (np.szlifierki-ostrzarki)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy