profil

Polska w średniowieczu

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Gospodarka przedfeudalna i feudalna w Europie
2. Państwo polskie w średniowieczu
3. Ludność
4. Rozwój rolnictwa
5. Rzemiosło, górnictwo, hutnictwo
6. Pieniądz i kredyt

Podoba się? Tak Nie