profil

Polska w średniowieczu

drukuj
satysfakcja 76 % 58 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Gospodarka przedfeudalna i feudalna w Europie
2. Państwo polskie w średniowieczu
3. Ludność
4. Rozwój rolnictwa
5. Rzemiosło, górnictwo, hutnictwo
6. Pieniądz i kredyt


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy