profil

Mitoza i mejoza

poleca 83% 1831 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1)BUDOWA CHROMOSOMU
Składa się z ramion rozdzielonych- centromerem.Podłużnie podzielony jest na dwie połówki- chromatydy.Każda chromatyda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząsteczkę DNA.
2)LICZBA CHROMOSOMÓW KOMÓRKACH
Komórka somatyczna 46 ch (23 pary jest to komórka diploidalna)
Komórka rozrodcza-Gameta 23 ch (komórka haploidalna)
3)TYPY PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH
-Mitoza jest to podział jądra komórkowego zapewniający jądrom potomnym taką samą liczbę chromosomów, co w jądrze macierzystym, potem zachodzi podział cytoplazmy zwany cytokinezą. Dzięki niej możliwy jest wzrost i regeneracja naszego organizmu przez zwielokrotnienie liczby komórek.- Mejoza jest to podział jądra komórkowego prowadzący do zmniejszenia liczby chromosomów połowę. Składa się z podziałów prowadzących do powstania czterech komórek o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów.-Amitoza jest to bezpośredni podział jądra komórkowego przebiegający bez wyodrębniania się chromosomów. Nie zachodzi w komórkach człowieka
4)PODSTAWOWE ETAPY PODZIAŁU KOMÓRKOWEGO
I PROFAZA- pierwsze stadium podziału jądra komórkowego, którym wyróżnicowują się z masy jądra chromosomy.
II METAFAZA- stadium podziału jąder komórkowych, w którym podzielone podłużnie chromosomy lub pary chromosomów homologicznych układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego.


III ANAFAZA- faza podziału jądra komórkowego, w której następuje rozchodzenie się chromatyd do przeciwległych biegunów wrzeciona podziałowego.
IV TELOFAZA- końcowa faza podziału jądra komórkowego, w której chromosomy tworzą dwa jądra potomnego oraz podział cytoplazmy
INTERFAZA- najdłuższa faza cyklu komórkowego- replikacja DNA, czyli podwojenie liczby cząsteczek DNA
5)PRZEBIEG MEJOZY
Poprzedza ją interfaza, podobna do mitotycznej. Składa się z dwóch podziałów mejotycznych, w pierwszym następuje rozdział chromosomów homologicznych, a w drugim rozdzielenie chromatyd.
I PROFAZA.- chromosomy homologiczne łącząc się parami tworzą biwalenty. Połączenie to umożliwia wymianę odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych.
I METAFAZA- biwalenty układają się w płaszczyźnie środkowej
I ANAFAZA- chromosomy homologiczne na wskutek skracania się włókienek wrzeciona kariokinetycznego odciągane są do przeciwległych biegunów komórki.
I TELOFAZA- wokół chromosomów odtwarzana jest otoczka jądrowa, ulegają częściowo despiralizacji i następuje podział cytoplazmy.
Drugi podział przypomina mitozę, Ponieważ nie poprzedza go replikacja DNA, podział ten w każdym z jąder prowadzi do rozdziału chromosomów na chromatydy, czyli do zmniejszenia liczby cząsteczek DNA o połowę. Ostatecznym skutkiem drugiego podziału mejotycznego jest zwiększenie liczby komórek potomnych do czterech haploidalnych.
Chromosomy homologiczne- to chromosomy mające taką samą wielkość, kształt i zawierające geny tych samych cech.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata