profil

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Warunkiem osiągnięcia szczęścia, jest bowiem ból i cierpienie. Tylko dzięki niemu mamy okazję dostąpić późniejszej chwały. Bez niego nie jesteśmy w stanie osiągnąć dojrzałości, której wielu z nas potrzeba. Duża część ludzi nie wie co to prawdziwe cierpienie. Tylko ona uczy cieszyć się życiem , uczy żyć. Tak samo bez zła nie ma też dobra. Człowiek w obliczu cierpienia prosi Boga o pomoc, szuka w nim ukojenia, a gdy nie znajduje złorzeczy i odwraca się od Niego. Jest również tak, że przyjmuje je z pokorą jako dar Boży. Takie przeżycie odsłania tajniki ludzkigo serca, ukazuje całą prawdę o człowieku.
Cierpienie człowiekowi towarzyszy od początku stworzenia go przez Boga. Czyż nie cierpiał Adam? Był nieszczęśliwy, że jest sam. Bóg dał mu Ewę. Zgrzeszyli przeciw Bogu i musieli opuścić raj, podjąć walkę o przetrwanie. Zawinili i powiedział Bóg kobiecie \"Dzieci będziesz rodzić w bólu\", czyż ten ból to nie jest cierpienie zawinione?
Próbie cierpienia został tez poddany Hiob, którego poznajemy w Starym Testamencie w \"Księdze Hioba\". Był człowiekiem zamożnym, sprawiedliwym, bogobojnym, unikającym zła. Miał majątek i kochającą rodzinę. Bóg chwalił sobie tak oddanego mu człowieka. Mimo tego, poddał go próbie wierności, oddając cały jego majątek w ręce szatana. Hiob stracił wszystko - dom, rodzinę, bogactwo, zdrowie. Jednak te wszystkie przeciwności życiowe przyjął z pokorą i poddał się Woli Bożej \"Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione\". Hiob nie zgrzeszył, nie złorzeczył, pozostawał Bogu wierny i nadal wychwalał Jego dobroć i miłosierdzie.
Dla chrześcijan najważniejszym męczennikiem jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Podobnie jak Hiob cierpiał on w imię miłości do Boga. Zstąpił jako syn Boga by zbawić ludzi, lecz oni sami skazali go na mękę. Miłość do ludzi przypłacił śmiercią w mękach na krzyżu. Jego cierpienie odkupiło grzechy człowieka. Ludzie nie docenili go gdy umierał, ale gdy zdali sobie sprawę jak bardzo zbłądzili było już o wiele za późno. Zatem Odkupiciel ukazuje nam drugą postać cierpienia, cierpienia za ludzkość, w imię wiary w Boga
Współczesne przykłady cierpienia niezawinionego nie trzeba daleko w czasie szukać. Filmy takie jak „Karol - człowiek, który został
Papieżem\"- film o Janie Pawle II i widmo drugiej wojny światowej, „Jan Paweł II: Pasterz milionów wyjątkowy pontyfikat\". To niekończąca się opowieści o ludzkim cierpieniu. Druga wojna światowa i niechlubne widmo obozów koncentracyjnych miliony ludzi uśmierconych w komorach gazowych! Czy oni zawinili, aby być tak potraktowanymi? Ich cierpienie i ból jest nie do opisania, nie da się wyrazić żadną miarą. A jednak cierpieli, umierali w transportach i komorach gazowych, bez winy tysiącami w cierpieniu, bólu i wielkim strachu! Przecież oni wszyscy ani wiary w Boga ani swojej religii nie odrzucili. A wszystkie dzieci, które zginęły w obozach. Na ten przykład dzieci szły do komór gazowych za to, że miały zbyt mały wzrost w chwili selekcji. Te cierpienia na pewno nie były zawinione. To cierpienia zgotowane ludziom przez ludzi, takie zło to zło, o które by można pytać i krzyczeć „Gdzie Jesteś Boże Ty To Widzisz i Nie Grzmisz?\" Ale zło to przecież my, to my gotujemy taki los innym nie Bóg! Bóg nas osądzi za te czyny!
Podsumowując wszystkie myśli możemy ująć to wszystko w jednym zdaniu: „Wiara pomaga przezwyciężać zło i cierpienie”. Cierpienie pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka, ponieważ uczy pokory wobec życia, wrażliwości na los innych. Uszlachetnia, pozwala zrozumieć i umacnia w wierze. Nie musi być karą za grzechy, może być próbą w celu sprawdzenia człowieka. Ludzie, którzy doświadczyli takiego cierpienia, współczują tym, którzy je odczuwają. Ludzie powinni szukać pocieszenia w modlitwie i rozmowie z Bogiem, gdyż On nie chce skrzywdzić człowieka, tylko go kochać.Natasza.....

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury