profil

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona"- ludzkie postawy wobec cierpienia

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Od samego urodzenia człowiekowi towarzyszy wiele uczuć między innymi: strach, przerażenie, cierpienie, i radość. W swej pracy chcę skoncentrować się na cierpieniu, a mianowicie na tym, jakie ma ono wpływ na relacje Boga z człowiekiem.
Wielu ludzi w dzisiejszych czasach nazywa się wierzącymi, a mimo to łamią oni podstawowe prawa wiary. Ja jednak na początku chce się skupić na osobach szczerze wierzących, którzy za cierpienie, które ma miejsce w ich życiu nie obwiniają Boga.
Jedną z takich osób jest Tobiasz osoba nie tak znana jak Hiob, ale mająca podobne doświadczenie życiowe.
Tobiasz żył w czasie niewoli asyryjskiej. Mieszkał on ze swoją rodziną w Niniwie, ponieważ tam go zesłano. Niewola i utrata majątku były dla niego powodem wielkiego cierpienia wewnętrznego. Jednak cierpienie Tobiasza nie skończyło się na tym. Człowiek ten stracił w późniejszym czasie prace i utrzymywała go żona, ponieważ został mu odebrany wzrok. W obliczu tych wszystkich nie szcześć Tobiasz nie odwrócił się od Boga wręcz przeciwnie stwierdził on, że skoro taka jest wola nieba to on się jej podporządkuje. W słowach „Teraz, więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonywane nade mną za moje grzechy” Przyznaje się, że to przez niego spotykają go cierpienia a nie przez Boga.
Tobiasz do końca pozostał wierny Bogu, ale jest wiele historii o ludziach, którzy w obliczu cierpienia zrzucają wszystko na Boga. Taki przykład człowieka możemy znaleźć chociażby w filmie pt. „Pokój syna” W filmie tym poznajemy ojca, który w nieszczęśliwym wypadku traci syna. Na samym początku za śmierć swojego potomka obwinia tylko siebie. Później dochodzi zaś do przekonania, że to wszystko jest winą Boga. Człowiek ten pod wpływem najgorszego cierpienia, jakie może spotkać rodzica odwraca się od Pana. Twierdzi on, że winę za jego śmierć ponosi kościół jak i Pan. Reżyser w filmie tym pokazuje nam w idealny sposób myśl, która mówi, że pod wpływem cierpienia człowiek odwraca się od Boga.
Podsumowując chce zauważyć, że różni ludzie w różny sposób znoszą cierpienie. Jedni uważają, że jest to wola Boża i wiedzą, że Pan ich nie zawiedzie. Inni zaś uważają,że to wszystko jest niesprawiedliwym wyrokiem wszechmogącego. NA sam koniec chce dodać jeszcze jedno zdanie Każdy na swój sposób przyjmuje cierpienie jednak każdego z nas bardzo ono boli.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty