profil

Czy słowa Ernesta Hemingwaya: "Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać - są aktualne we współczesności?"

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-19
poleca 85% 1645 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

We wstępie rozprawki stawiam tezę, dotyczącą tego, że słowa Ernesta Hemingwaya: "Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać" są aktualne we współczesności. Słowa te można interpretować, jako radę, pouczenie, a także, jako duchow wsparcie. Ernest hemingway wypowiadając je z całą pewnością, chciał pokazać ludziom, że "dobra walka w przegranej sprawie" może okazać się powodem do dumy.Słowa te są aktualne w dzisiejszych czasach ze względu na to, że ludzie są pewni siebie, wierzą w swoje możliwości.

Argumentem przemawiającym za słusznością tezy jest fakt, iż życie zmusza ludzi do wiary w swoje działania.Człowiek współczesny jest wymagający w stosunku do siebie, nie umie przyznać się do porażki, nie jest do niej stworzony. Człowiek ten wierzy w to, że nawet jeśli początkowo przegra, to odniesie choćby moralne zwycięstwo.Przykładem takich ludzi mogą być sportowcy.Oni nigdy nie poddają się, czasem przetrzymują nieludzki wysiłek, aby dojść do wymarzonego celu.

Nie wolno pominąć tego, że w świecie, w którym każdy dąży do zdobycia dóbr materialnych, ludzie stali się silni, odporni psychicznie.Ludzie, którym życie dało w kość, są w stanie przetrzymać wiele upokorzeń. W naszych czasach często zdarza się, że ktoś próbuje sprawić, żeby inny odniósł szkody moralne lub materialne, stracił dobre imię, autorytet.jest to zjawisko, z którym tacy ludzie potrafią sobie doskonale radzić.

Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest to, że człowieka nie jest łatwo pokonać, ponieważ z każdej sytuacji próbuje znaleźć jakieś wyjście, zdołać zachować dobra opinię, reputację.Ludzie współcześni są sprytni, potrafią dbać o swoje interesy, ponieważ wymaga od nich tego stała pogoń za pracą, pieniędzmi.

Trzeba pamiętać o tym, że nawet we współczesnym świecie człowieka może zniszczyć przyroda, ale czy może go pokonać?Coraz częściej zdarzają się straszliwe kataklizmy, np. trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, które w pewnym sensie niszczą ludzi, to przez nie tracą domy, pracę, ale nawet takie klęski nie są w stanie spowodować całkowitego zniknięcia ludzi z powierzchni ziemi.To dowodzi tego, że człowiek jest w stanie wygrać ze środowiskiem, które go otacza.

Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie.Współczesny człowiek jest do zniszczenia, ale nie do pokonania, a klęska nie jest mu przeznaczona. Myśląc w ten sam sposób, co Ernest Hemingway, sławny pisarz, można dojść do wniosku, że współcześni ludzie, muszą stanąć w otwartej konfrontacji ze światem, który ich otacza, aby zachować wartości zdobyte przez poprzednie pokolenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata