profil

Różnice i podobieństwa Unii w Krewie i Unii w Lublinie

poleca 84% 1202 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

Różnice Unii w Lublinie i unii w Krewie.

Unia polsko-litewska
Jest to związek polski z Litwa w XVIII-XVIII wieku. Był oparty na wielu aktach państwowych, których postanowienia wahaly się od tendencji inkorporacyjnych do luznego sojuszu. Idea unii powstala w wyniku zagrozenia, jakie dla obydwu panstw na przelomie XIV i XV wieku stanowil ZAKON KRZYZACKI.

Unia w Krewie
Układy dostojnikow polskich z wielkim ksieciem litewskim zakończyły się podpisaniem aktu w Krewie w 1385 roku. Jagiello w zamian za reke Jadwigi i tron Polski przyzekl „ziemie swoje Litwy i Rusi do korony królestwa na trwale przyłączyć”, a także wraz ze swym ludem przyjąć chrześcijaństwo. Zobowiązał się również do zwrócenia Polsce jeńców, licznie uprowadzonych na litwe podczas wojen i najazdow. W Pol roku pozniej zjazd panow i rycerstwa w Lublinie okrzyknął Jagielle krolem. Zostal on wiec monarcha polskim nie tylko dzieki umowie małżeńskiej, ale i na mocy wyboru, czyli elekcji. Wkrotce po ceremoni chrztu, na którym nowo wybrany wladca przyjal imie Władysław, odbyly się w Krakowie uroczystości jego zaślubin z Jadwiga i koronacja na krola (1386)Unia w Lublinie
Ukoronowaniem dążeń zjednoczeniowych polski i Litwy był akt unii uchwalony w 1569 roku w Lublinie (unia lubelska) przez sejmy obydwu panstw. Na mocy tejze unii Korona i Litwa stanowily odtad RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODOW, ze wspolnie obieranym krolem, wspolnym sejmem i wspolna polityka zagraniczna. W odróżnieniu od poprzednich unii personalnych, unia lubelska była unia realna. Korona i Litwa zachowaly odrębne urzedy centralne, oddzielny skarb, oddzielne armie, a także oddzielne urzedy ziemskie i sady oparte na odrębnych statutach. Wspolne były: krol, sejm i polityka zagraniczna. Do Polski przylaczona województwa: braclawskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Wzajemna tolerancja narodowosciowa i wyznaniowa oraz rowne prawa stanowe na ziemiach polskich i litewskich stanowily o trwałości unii, której koniec przyniosły w XVIII wieku rozbiory.
PODOBIENSTWA UNII W KREWIE I UNII W LUBLINIE
*na obydwóch uniach uczestniczyli krolowie

*na pierwszej i na drugiej unii przyloczono do polski tereny

*jedna i druga unia dotyczyla polski i Litwy

*na unii w Krewie i na unii w Lublinie ustalono, ze polska i Litwa maja jednego wladce

*pomiedzy uniami panowala tolerancja miedzy roznymi ludzmi

ROZNICE UNII W KREWIE I UNII W LUBLINIE
*pierwsza unia była zawarta w krewie, a druga w lublinie

*pierwsza unia mówiła o tym ze jagiello ozeni się z Jadwiga a na drugiej unii nie było mowy o jakims małżeństwie

*na unii w krewie jagiello zostal krolem polski i Litwy

*na unii w Krewie dolaczono do polski litwe i rusie a na unii w Lublinie dolaczono województwa

*na unii w krewie uczestniczyl Władysław jagiello a na unii w lublinie Zygmunt August

UNIA PERSONALNA - polaczenie dwoch lub wiecej panstw poprzez osobe wspolnego
Monarchy przy jednoczsnym zachowaniu odrębnych wladz

UNIA REALNA - związek dwoch lub wiecej panstw, których sprawy zagraniczne wojskowe i finansowe prowadzone sa wspolnie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty