profil

Budowa płuc

poleca 83% 1309 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwią o powietrzem.Każdy pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych. Błona okrywajaca płuca zwana jest błona opłucną.. Wyróżniamy dwa płuca prawe i lewe. Prawe zbudowane z 3 płatów, lewe mniejsze zbudowane z 2 płatów.

UKŁAD ODDECHOWY
Jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela
Układ oddechowy bierze udział w transporcie tlenu do organizmu.
POJEMNOŚĆ ODDECHOWA PŁUC - ilość powietrza wciagnietego do płuc podczas normalnego wydechu. Wynosi ona 350 - 500mln.

POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC - To ilość wydychanego po maksymalnym wypełnieniu płuc powietrza. Wynosi ok.4000 mln

Mechanizm wentylacji płuc polega na rytmicznym wdychaniu i wydychaniu powietrza z płuc. Podczas wdechu mięśnie między żebrowe kurczą się, a podczas wydechu rozkurczają.

Wdech (czynny) wydech (bierny)

Hemoglobina - białko złożone zbudowane z części bialkowej - globiny oraz zawierającego żelazo czerwonego barwnika - hemu

OKSYHEMOGLOBINA - to hemoglobina nietrwale połączona z tlenem.

KARBOMINOHEMOGLOBINA - Połączenie hemoglobiny z dwutlenkiem węgla.

KABROKSYHEMOGLOBINA - połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla

SMOG FOTOCHEMICZNY - powstaje w upalne dni, gdy jest duża emisja spalin, brak ruchu powietrza. Jest spowodowany wzrostem stężenie tlenku azotu, węglowodorów i innych zwiazków.

MITOCHONDRIA - to organelle komórkowe, któe śą zazwyczaj kuliste lub wydłzone ich wielkość waha się od2 do8 jednostek.

Jest otoczona podwójna błona( białkowo - lipidową). Zewnętrzna strona jest gładka wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne wypuklenia tzw. Grzebienie mitochondreioalne. Jej wnetrze wypełnia macierz(matrix) w którym znajduja się liczne enzymyniezbędne do utleniania substancji pokarmowych.

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE - polega na utlenianiu biologicznym czyli odłaczeniu atomów wodoru od substratu organicznego.

Wyróżniamy 3 etapy oddych.kom.
GLIKOLIZA - odbywa się w cytoplaźmie bez tlenu. Polega ona na rozpadzie glukozy na dwie cząsteczki trójwęglowego kwasu pirogronowego. Proces ten jest ciągiem złażonych reakcji katalizowanych przez enzymy.
- CYKL KREBSA - szereg reakcji w których acetylo - coenzym A jest przekształcanydo dwutlenku węgla i atomów wodoru oraz powstaja zredukowane nukleotydy NADH2
i FADH2.

ŁAŃCUCH ODDECHOWY - łańcuch przenośników elektronów( związków ulegających utlenieniu i redukcji)znajdujacy się w wewnętrznej błonie mitochondrium( grzebienie mitochondrialne)

CHOROBY U.ODDECH.
- gruźlica płuc, zapalenie ostrzeli, zapalenie płuc, astma, rak płuca, zawodowa choroba płuca

OZON - trójatomowy tlen

AMNINOKWASY EGZOGENNE - to takie których organizm człowieka nie jest w stanie zsyntezować. Muszą być pobierane z pożywieniem

AMINOKWASY ENDOGENNE - które mogą być wytwarzane przez organizm człowieka

ENZYMY - biołkowe katalizatory przemian chemicznych.

HIPOWITANINOZA - niewystarczająca ilość witamin w organiźnie.

AWITAMINOZA - całkowity niedobór witamin w organiźmie

HIPERWITAMINOZA - nadmiar witamin w organiźmie człowieka

SKŁADNIKI BUDULCOWE -
Białkapełnią w organiżmie bardzo ważna rolę, wykorzystywane do budowy ko0mórek i tkanek oraz odbudowy złóżytych. Wchodzą w skład enzymów i przeciwciał.ich podstawowym elementem sa aminokwasy wyrózniamy białka proste(proteiny) złożone(proteidy)
Kurczliwe.

SKŁ.ENERGETYCZNE
Węglowodany - zbudowane z węgla wodoru i tlenu występuje w postaci cukrów prostych i cukrów złożonych
Tłuszcze - lipidy) zbudowane z glocerolu i łańcuchów wyższych kwasów tłuszczowych.

SKŁ>REGULUJĄCE
Witaminy pełnia funkcję wypełniającĄ I wzbogacającą organizm.
Sole mineralne - są materiałem budulcowym oraz regulują czynności życiowe organizmu.

UKŁAD POKARMOWY
Zespół narzadów których zadaniem jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło których zadaniem jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło, przez które pokarm trafia do przełyku forme ochrony w przełyku pełni nagłośnia. Pokarm z przełyku dostaję się do żołądka następnie już w szczątkach zmierza w kierunku jelita ciekiego i grubego. U

ŻOŁĄDEK - to zbiornik pokarmowy pełniący funkcje trawienną. Max. Pojemnośc wynosi 2,5litra.ponuje w nim środowisko kwaśne.

KOSMKI JELITOWE - palczaste wyrostli występujace na wew. Pow. Jelita cienkiego zwiększają jego pow. Chlonna.

TRAWIENIE - to ogół procesów chemicznych którym pokarm podlega w przewodzie pokarmowym, mające na celurozłożenie składników pożywienia.
Trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej gdzie na pokarm zaczyna działać pierwszy enzym znajdujacy się w ślinie - amylaza ślinowa(rozkłada skrobie na cukry proste)kolejnym enzymem działającym na pokarm jest Pepsyna majaca swoje miejsce w żołądku(rozkłada bialko na peptydy)
Amylaza trzustkowa działa w dwunastnicy tak jak pozostałe enzymy rozkłada cukry na prostrze
Lipaza - rozkłada tłuszcze
Trypsyna - rozkład peptydów na aminokwasy.

WĄTROBA to największy gruczoł w jamie brzusznej składa się z trzech płatów masa1,5kg

FUNKCJE:
_wydzielnicza - produkcja żółci ułatwiajacej trawienie
- metaboliczna - produkcja niektórych białej osocza
- detokstykacyjna - niszczenie tujących substancji
- magazynująca - magan. Pokarmu w postaci glikogenu
ZRAZIK - najmniejszy element strukturalny wątroby
1 kaloria - to ilość ciepła niezbędnego do ogrzania 1grama wody o 1stop.cel.

BILANS ENERGETYCZNY organizmu - to p[orównanie ilości energii dostarczonej w pożywieniu z zapotrzebowania energetycznym ustroju.

NOMOGRAM - to wykres za którego pomoca można bez obliczen odszukać poszukiwaną wartość prawidłowej masy do wzrostu.

PPM - obejmuje ewszystkie podstwowe funkcje zyciowe organizmu

TERMOGENEZA - wytwarzanie ciepła w celu utrzymania stałej temp. Ciała.

BŁONNIK - węglowodan przyswajany przez człowieka

PIRAMIDA POKARMOWA - podział produktów pokarmowych na grupy, ułatwiajace planowanie dzinnego jadłospisu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut