profil

Daty

poleca 85% 1015 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Cedynią Chrzest polski

? 622r.- powstanie państwa Samona
? 660r.- upadek państwa Samona
? 680r.- powstanie państwa bułgarskiego
? 732-bitwa pod Poitiers(zw. Karola Mlota nad Arabami)
? 751-koronacja Pepina Małego
? 768-814- Panowanie karola Wielkiego
? 800- Koronacja Karola Wielkiego
? 830r.- powstanie państwa wielkomorawskiego
? 843r- traktat Verdun(podział panstwa K.Wielkiego)
? 865r.- przyjęcie chrztu przez państwo bułgarskie oraz państwa wielkomorawskiego
? 906r.- upadek państwa wielkomorawskiego
? 933-bitwa pod Unstrut
? 955r.- bitwa na lechowym polu
? 962-(2.02.)koronacja Ottona I na cesarza
PAŃSTWO POLSKIE:
? 960r.- powstanie państwa polskiego
? 965r.- sojusz państwa polskiego z czechami, ślub Mieszka I z czeska księżniczką Dobrawą
? 966r.- chrzest Polski
? 968r.- powstanie biskupstwa misyjnego w poznaniu
? 972r.- bitwa pod Cedynią
? 982r.- sw.Wojciech biskupem poznania
? 988r.- przyjecie chrztu przez państwo ruskie
? 992r.- śmierć Mieszka I
? 997r.- misja św. Wojciecha
? 1000r.- zjazd w Gnieźnie
? 1002-1018r.- bitwy polsko-niemieckie
? 1002-1005-zajecia Milska Misni i Łuzyc
? 1004-1038r.- powstanie ludowe
? 1017r.- bitwa pod Niemczą(zwyciestwo)
? 1018r.- pokój w Budziszynie
? 1018-wyprawa Bolesława na Rus kijowską
? 1025r.- koronacja B.Chrobrego
? 1025r.- śmierć B.Chrobrego i koronacja Mieszka II
? 1031r.- najazd na Polskę w tym samym czasie Konrada II i ks. Włodzimierza
? 1031-1032-rządy bezpryma
? 1032-1034-powstanie ludowe
? 1034-1059-rządy Kazimierza Odnowiciela
? 1034-oderwanie Mazowsza przez Maclawa
? 1034r.- wygnanie K.Odnowiciela
? 1039r.- powrót K.Odnowiciela z pomocą Henryka III i Jarosława Mądrego
? 1039-najazd Brzetysława
? 1047r.- pokonanie Masława na Mazowszu przez Odnowiciela
? 1047r.- przyłączenie Mazowsza do Polski
? 1050r.- przyłączenie śląska
? 1054r-(16.07) Michał Celulariusz zostaje obłożony ekskomuniką
? 1058-1079-rządy B.śmialego
? 1075-dictatus papae
? 1076r.(25.12)- koronacja Bolesława Smiałego
? 1077r.- udanie się Henryka IV do Conossy
? 1079r.- kryzys władzy pomiędzy Stanisławem a B.Śmiałym
? 1079r.-pierwszy podział Polski na dzielnice( miedzy Zbigniewem a Bolesławem)
? 1079-1102r.- rządy Władysława Hermana
? 1095R.- sobór w clermont
? 1100r. powstanie państwa Jerozolimskiego
? 1102-1109r.- pierwszy etap walk o pomorze
? 1109-bitwa na psim polu
? 1112r.- śmierc Zbigniewa
? 1113-1119rzwyciestwo pod nakłem
? 1116r.- przyłączenie pomorza Gdańskiego
? 1117r. władza Krzywoustego
? 1122r.- konkordat wormacki
? 1135r. zmarł Henryk I
? 1135-zjazd w Merseburgu
? 1138r.- smierc Krzywoustego i jego testament
? 1144-wojna domowa w Polsce
? 1146-wygnanie Władysława
? 1146-1173-władza Boleslawa Kedzierzawego
? 1173-1177-władza Mieszka III starego
? 1177-1194-Kazimierz Sprawiedliwy
? 1176r.- bitwa pod Legnaną
? 1176r.- powstanie ligii longobardzkiej
? 1180-zjazd w Łęczycy
? 1204r- powstanie Cesarstwa łacińskiego
? 1214r.- bitwa pod Bouvien
? 1215r.- sobór laterański( papież Innocenty III)
? 1215r- powstanie karty swobód( Manga Charta Libertatum)
? 1223- bitwa pod kałką
? 1226-sprowadzenie Krzyżaków do Polski
? 1228-Krzyżacy podbijaja Prusy
? 1229-Koronacja Przemysla II
? 1265r. powstanie parlamentu w anglii
? 1258- wydanie prowizji Oxwordzkiej
? 1264r.- bitwa pod Levies
? 1265r.- powstała rada regencyjna zwana parlamentem
? 1291r.- upadek Akki
? 1299-władze ma Łokietek
? 1300-koronacja wacława II
? 1302R.- POWSTAJA STANY Generalne we Francji
? 1320-I koronacja w Krakowie(Łokietek)
? 1320-1321-proces w Inowrocławiu
? 1327-1333-wojna z Krzyżakami
? 1331- bitwa pod Płowcami
? 1335-zjazd w Wyszehradzie
? 1343-pokój w Kaliszu
? 1348-pokoj w namyslowie
? 1409-1411-wielka wojna z zakonem
? 1410-bitwa podGrunwaldem(powstanie naŻmudzi)
? 1411-I pokoj w Toruniu
? 1414-1418r.- sobór w konstancji
? 1422-bitwa nad jeziorem Melno
? 1435- pokój w Brzesciu Kujawskim
? 1517-wystąpienie lutra
? 1524-1525-wojna chlopska w Niemczech
? 1531-Liga Szalmandzka
? 1545-1563-sobór trydencki
? 1572(23-24.08.)noc sw.Bartlomieja
? 1573-artykuly henrykowski
? 1573-konfederacja warszawska
? 1581-pokonanie wielkiej Armady
? 1598-edtkt nantejski
? 1618-1648-wojna 30-stoletnia
? 1648-pokój Westfalski
? 1648- bitwa pod Żółtymi Wodami, Piławcami
? 1653-1658-rządy Lorda Protektora(Crommwell)
? 1688-bezkrwawa rewolucja
? 1701-Królestwo Pruskie
? 1713-1740- rządy Fryderyka Wilhelma I
? 1715-konfederacja targowicka
? 1717-sejm niemy
? 1732-traktat 3 czarnych orłów
? 1740-1780-rządy Marii Teresy
? 1764-sejm konwokacyjny
? 1767-konfederacja w Slucku i Toruniu
? 1768-1772-konfederacja barska
? 1772-I rozbiór Polski
? 1773-bostońskie picie herbaty
? 1774-kongres
? 1776-deklaracja Niepodległosci
? 1780-1790-rządy Józefa II
? 1787-konstytucja USA
? 1788-1792-sejm wielki
? 1791-prawo o mistach
? 1791(3.05)Konstytucja 3-go Maja
? 1792(14.05)konfederacja targowicka
? 1792-bitwa pod Zieleńcem
? 1792-bitwa pod Dubienką
? 1794(24.03) powstanie koścuszkowskie
? 1794(4.04) bitwa pod racławicami
? 1794(17-18.06)Insurekcja Kościuszkowska
? 1794(6.06)bitwa pod Szczekocinami
? 1794(8.06)bitwa pod Chełmem
? 1794(10.10) pod maciejowicami
? 1795-III rozbiór Polski
? 1846-Powstanie Krakowskie
? 22 I 1863-Wybuch Powstania Styczniowego
? 1882-Utworzenie Wielkiego Proletariatu

WOJNA 13-STOLETNIA: 1454-1466
? 1466-II pokój w Toruniu
UNIE POLSKO-LITEWSKIE:
? 1385-unia w Krweie
? 1401- unia wileńsko-radomska
? 1413-unia w Horodle
? 1432- unia w Grodnie
? 1569- unia Lubelska
JAGIELLONOWIE:
? 1386-1434-Władysław Jagiełło
? 1434-1444-W.Warneńczyk
? 1447-1492-K. Jagiellończyk
? 1492-1501-Jan Olbracht
? 1501-1506-Aleksander Jagiellończyk
? 1506-1548- Zygmunt I Stray
? 1548-1572-Zygmunt II August
? 1573-1574- Henryk Walezy
? 1575-1596-Anna Jagiellonka
? 1576-1586-Stefan Batory
? 1515-zjazd w Wiedniu
? 1526-bitwa pod Mochaczem
smierć Ludwika Jagiellończyka
WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE:
? 1600-1611-wojna o Inflanty
? 1605-bitwa pod Kircholmem( zw.chodkiewicz)
? 1620-1621-rozejm w Mitawie
? 1627-bitwa pod Oliwą(zw.Koniecpolski)
? 1629-bitwa pod Trzciana(zw.Koniecpolski)
? 1635- rozejm w sztumskiej Wsi
? 1650-1655-potop Szwedzki
? bitwa pod Ujsciem
? ugoda w kiejdanach
? 1660-pokoj w Oliwie
WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
? 1610-bitwa pod Kłuszynem
? 1618-rozejm w Dywilinie
? 1634-pokój w Polanowie
? 1654-ugoda w Perejaslawiu
? 1655-bitwa pod Ochmatowem
? 1667-rozejm w Andruszowie
? 1686-pokój w Moskwie
WOJNY POLSKO-TURECKIE:
? 1619-I odsiecz wiedeńska
? 1620-bitwa pod Cecorą
? 1621- obrona pod Chocimiem
? 1648-powstranie Chmielnickiego
? 1672-zajęcie Kamienia Podolskiego
? 1673- zw.pod Chocimiem
? 1676-rozejm w Żurawnie
? 1683-zw.Sobieskiego pod Wiedniem
? 1684-zawiazanie sw.Ligii
? 1689-zw.pod Podhajcami
? 1699-pokój w Karłowicach
WYPRAWY KRZYZOWE:
? 1095-synoda w Clermont
? 1096-wyprawa ludowa
? 1096-1099-I krucjata
? 1147-1149-II krucjata
? 1189-1192- III krucjata
? 1202-1204-IV krucjata9zburzenie konstantynopola)
? 1217-1221-V krucjata
? 1248-1254-VI krucjata
? 1270- VII krucjata
NAPOLEON
I KOALICJA:1793-1797
? bitwa pod Lodi-1796
? bitwa pod Arcole-1797
? bitwa pod Rivioli- 1797
? pokój w Campo Formo-1797
? pokój w Bazyleji- 1795
II KOALICJA: 1789-1802
? bitwa pod piramidami 1798
? bitwa pod Marengo-1798
? pokój w Lune3ville-1801
? pokój w Amiens- 1802
III KOALICJA 1805
? bitwa pod trafangar 1805
? bitwa pod Austerlitz 1805
? pokój w Preszburg 1805
IV KOALICJA 1806-1807
? bitwa pod Jena, Auerstedt-1806
? bitwa pod iława Pruską, Frydland- 1807
? pokój w Tylzy- 1807
V KOALICJA 1809
? bitwa pod Wagram 1809, pokój w Schónbrunn-1809
VI KOALICJA 1812
? bitwa pod Lipskiem 1813, pokój w Paryzu 1814
? bitwa pod WATERLOO 1815, Pokój w PARYŻU 1815
? 1807-powstanie ksiestwa polskiego( ziemie II i IIIzbóru pruskiego.Utworzone na mocy pokoju w Tylży, 22,07,1807r otrzymalo konstytucje, wladca był fryderyk August. Dekret grudniowy-1807.w 1809r. Powiekszono o III zabór austryjacki.
? 09.06.1815kongres wiedeński, zasady restauracji, legitymizmu, równowagi, powstalo krolestwo polskie wladca był car Mikolaj I, wydano akt końcowy kongresu. Ustalono ze Francja ma mieć garnice takie jak w 1790r. Utworzono swiete przymierze-Rosja, austria, prusy na straży porządku w Europie
RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA
? 1818-Konstutucja RP Krakowskiej
POWSTANIE LISTOPADOWE
? 29.11.1830-noc Listopadowa
? 25.01.1831-detronizacja Mikołaja I
? 1831-Wojna z Rosją
? 14.02.1831.bitwa pod Stoczkiem
? 25.02.1831 bitwa pod Olszynką Grochowską
? 15.08.1831-manifestacja Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie
FRANCJA 1848-1871
? 1848-rewolucja lutowa (wiosna Ludow)
? 1848-rewolucja czerwcowa
? 1870-abdykacja Napoleona III wojna z Prusami
? 4.09.1870-Francja III Republiką
? 18.03.1871-władze przejęła gwardia narodowa
I WOJNA ŚWIATOWA
? 28.06.1914-zamach na księcia w sarajewie
? 1912-Kocioł Bałkański
? 1914- plan Schleiffena ?błyskawiczna wojna?
? 1914 bitwa pod Marna
? 1914 japonia wypowiedziała Niemocom wojne
? blokada gospodarcza niemiec
? bitwa pod tannenbergiem
? entenda wypowiedziala wojne Turcji
1915
? przystapienie włoch do entendy
? zatopienie Lusitani
? bitwa pod Ypres(użycie gazów bojowych)
? bitwa pod Arres
? bitwa pod Gorlicami
? desant angielsko-francuski
? bitwa pod Isąż
? Bitwa pod Gali-Poli
1916
? starcie pod Verdun
? bitwa jutlandzka(morska)
? bitwa pod Somma
? 1.08.Francja przyłacza się do wojny
? ofensywa Brusiłowa
? zajecie rumuni przez państwa centralne
1917
? przystapienie USA do ententy
? ogłoszenie przez niemcy wojny podwodnej
? Caporetto
? Operacje brytyjskie w Palestynie
1918
? Ofensywa Niemiec pod Marną i Sommą
? 11.11. rozejm w Compiegne
? 3.03. pokój brzeski
? 29.09. kapitulacja Bułgarii
? 30.10.kapitulacja Turcji
? 3.11.kapitulacja Austrii
? 1919 Ład Wersalski
II WOJNA ŚWIATOWA
Polska (fall weiss)
? Niemiecka armia północ ? Bock południe - Runstedta
? Naczelny wódz ? E.Rydz-Smigły
? 1 IX 1939 atak na Westerplatte ? obrona mr. Sucharski
? 3 IX 1939 wypowiedzenie wojny przez w.brytanie i francje
? 4/5 IX 1939 ewakuacja rządu
? 7 IX 1939 upadek Westerplatte
? 9-18 IX bitwa nad Bzurą ? dow. Kutrzeba
? 14 IX 1939 zajęcia Brześcia i Zamościa
? 17 IX 1939 atak ZSRR nota Potiomki
? Walka gen. Orlickiego-Ruckemana korp.ochr.pogranicza
? 22 IX 1939 zajęcie Lwowa
? 28 IX 1939 kapitulacja Warszawy
? 2 X 1939 kapitulacja helu
? 5 X 1939 Kock ? som.gr.oper.polesie ? Kleberga
Fionlandia
? 30 XI 1939 atk ZSRR na finlandie
? linia mannerheima ? opór dow. Mannerheim
? 13 III 1940 kapitulacja Finlandii, oddała 10% terytorium
Dania , Norwegia
? 9 IV 1940 agresja Niemiec na Danię i Norwegie.
? VI 1940 kapitulacja Norwegii
Francja (fall Gelb)
? 10 V 1940 atak na Francje przez Belgie i Holandie, ominięcie linii maginota
? W.Brytania wysyła korpus ekspedycyjny na plaże dunkiera
? Hitler wstrzymuje ofensywę, ewakuacja Francuzów do W Br.
? VI 1940 kapitulacja Francji
Anglia
? VII 1940 rozpoczęcie nalotów
? X 1940 koniec ataku na Anglie
Bałkany
? IX 1940 pakt Trzech R,N,W
? XI 1940 przystąpienie Rumunii, Węgier, Słowacji
? III 1941 Bułgaria Jugosławia
? III 1941 przewrót w Jugosławii
? IV 1941 agresja niemiecka
? Chorwacja podzielona między Bułgarie i Niemcy
? 6 IV 1941 agresja na Grecje kapitulacja IV
? V 1941 desant na Kretę
Rosja (barbarossa)
? 12-15 XI 1940 konferencja w Berlinie ? podział europy
? 22 VI 1941 atak na ZSRR
? X 1941 zajęcie Krymu, oblężenie Sewastopola
? XII 1941 bitwa o Moskwę, Niemcy odparci
? V 1942 2 ofensywa na płw. Kerczeński
? 4 VII 1942 zdobycie Sewastopola
? 17 VII 1942 bitwa o wołgę
? IX 1942 szturm na Stalingrad
? 2 II 1943 kapitulacja armii Paulusa
? VII 1943 luk kurski ?Zitadella? największa bitwa pancerna
Afryka
? 12 II 1941 lądowanie Africa Korps w Trypolis ? Rommell
? 1940/1941 br. zajmują włoskie posiadłości (min Tobruk)
? V/VI 1941 stłumienie powstania w Iraku,
? IX 1941 wkroczenie wojsk br-fr do Iranu
? VI 1942 Niemcy zdobywają Tobruk
? VII 1942 bitwa pod El-Alamein , Rommell w odwrocie
? X 1942 Mongomery obejmuje dow. Nad 8armią
? 13 XII 1942 8 armia wkracza do Tobruku
? 7 XI 1942 lądowanie aliantów w Algierii Casablance Oranie
? dow. Dwight Eisenhower
? III-V 1943 ofensywa aliantów, Niemcy Zamknięci w Tunisie
Włochy
? 9 VII 1943 lądowanie na Sycylii
? 25 VII 1943 odsunięcie Mussoliniego od władzy
? IX 1943 kapitulacja Włoch
? II 1944 walki o linie gustawa,
? V 1944 Monte Casino
? VI 1944 zajęcie Rzymu
? Wiosna 1945 przełamanie linii gotów
? 28 IV 1945 powieszenie Musolliniego
Pacyfik
? 7 XII 1941 atak na Pearl Harbor
? 2 I 1942 zajęcie manili, hongkongu, indonezji, singapuru
? 5-9 V 1942 bitwa na morzu koralowym
? 4-6 VI 1942 bitwa o Midwey, klęska Japoni
? VIII ?XI 1942 bitwa o wyspę Salomona
? I 1944 w.Marshalla
? VI 1944 w. Marrianny
? X 1944 filipiny, Jwo Jima
? 1 IV-VI 1945 Okinawa
? 6 VIII 1945 Hieroszima, 9 VIII 45 Nagasaki
? 8 VII 1945 wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
? 2 IX 1945 kapitulacja Japoni
Europa
? 6 VI 1943 (overlord) lądowanie w Normandii
? na 4 plażach między Haver a Cherberurgiem
? VIII 1943 zajmowanie Francji od południa
? 15 VIII 1943 odzyskanie Turonu,Marsyli
? 25 VIII 1943 zajęcie Paryż
? XII 1944 ofensywa niemiecka w Ardenach
? 11X 1943 z Sielc rusza I dyw. Piechoty - Berlinga
? 18 III 1944 wprowadzenie wojsk rad. Na tereny polski
? 20 III 1944 zajęcie Chełmna, 23 Lublina, 29 osiąg. Wiśle
? 1 VII 1944 wybuch powstania Berling zstąpiony Popławskim
? 25 VIII 1944 Rumunia wypowiada wojnę Niemcom
? 31 VIII 1944 wkroczenia wojsk ZSRR do Bukaresztu
? 5 IX 1944 ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii
? I 1945 ofensywa zimowa, ACZ rusza na Berlin
? 22 IV dotarcie ACZ do Berlin
? 30 IV 1945Hitler popełnia samobójstwo
? 2 V 1945 poddanie się Berlina ? Weidling
? 8-9 V 1945 kapitulacja III Rzeszy
Konferencje
? 1941 Karta Atlantycke ? cele wojenne koalicji
? 1943 Casablanca (R ,Ch) Moskwa (R,Ch,S)
? Queback (R,Ch,Chiny) Kair
? 28IX-2XII 1943 w Teheranie: utworzenie 2 frontu
? 4-11 II 1945 w Jałcie : zatwierdzono poprzednie postanowienia,
? podział Niemiec i utworzenie ONZ (25 IV 45)
? 17VII-VIII 1945 2 w Poczdamie: podział nie. Na 4 strefy, 4D
? demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja, denartyfikacja
? X 45 w Moskwie (Stalin, Churchill) podział wpływów na Bałkanach
Polskie oddziały w II wojnie światowej
? 18.XI 1931 Anglia
? 4 I 1940 Francja
? II br strzelców podh. ? Szyszko-Bohusz /norwegia, narwik
? X br. Kawalerii pancernej ? Maczek
? I dyw. Grenadierów ? Duck?a
? II dyw. Strzelców piesych ? Ketling
? Sam Bryg strzelców karpackich ? Kopański /Tobruk
? I korp. Polski ? Kukiel /Szkocja
? Dywizjon 303, 302 / Londyn
? II Korpus ? Anders /18V44 monte casino- bolonia
? I dyw. Pancer ? Macze / normandia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 12 minuty

Ciekawostki ze świata