profil

Daty

drukuj
poleca 83% 704 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

? 622r.- powstanie państwa Samona
? 660r.- upadek państwa Samona
? 680r.- powstanie państwa bułgarskiego
? 732-bitwa pod Poitiers(zw. Karola Mlota nad Arabami)
? 751-koronacja Pepina Małego
? 768-814- Panowanie karola Wielkiego
? 800- Koronacja Karola Wielkiego
? 830r.- powstanie państwa wielkomorawskiego
? 843r- traktat Verdun(podział panstwa K.Wielkiego)
? 865r.- przyjęcie chrztu przez państwo bułgarskie oraz państwa wielkomorawskiego
? 906r.- upadek państwa wielkomorawskiego
? 933-bitwa pod Unstrut
? 955r.- bitwa na lechowym polu
? 962-(2.02.)koronacja Ottona I na cesarza
PAŃSTWO POLSKIE:
? 960r.- powstanie państwa polskiego
? 965r.- sojusz państwa polskiego z czechami, ślub Mieszka I z czeska księżniczką Dobrawą
? 966r.- chrzest Polski
? 968r.- powstanie biskupstwa misyjnego w poznaniu
? 972r.- bitwa pod Cedynią
? 982r.- sw.Wojciech biskupem poznania
? 988r.- przyjecie chrztu przez państwo ruskie
? 992r.- śmierć Mieszka I
? 997r.- misja św. Wojciecha
? 1000r.- zjazd w Gnieźnie
? 1002-1018r.- bitwy polsko-niemieckie
? 1002-1005-zajecia Milska Misni i Łuzyc
? 1004-1038r.- powstanie ludowe
? 1017r.- bitwa pod Niemczą(zwyciestwo)
? 1018r.- pokój w Budziszynie
? 1018-wyprawa Bolesława na Rus kijowską
? 1025r.- koronacja B.Chrobrego
? 1025r.- śmierć B.Chrobrego i koronacja Mieszka II
? 1031r.- najazd na Polskę w tym samym czasie Konrada II i ks. Włodzimierza
? 1031-1032-rządy bezpryma
? 1032-1034-powstanie ludowe
? 1034-1059-rządy Kazimierza Odnowiciela
? 1034-oderwanie Mazowsza przez Maclawa
? 1034r.- wygnanie K.Odnowiciela
? 1039r.- powrót K.Odnowiciela z pomocą Henryka III i Jarosława Mądrego
? 1039-najazd Brzetysława
? 1047r.- pokonanie Masława na Mazowszu przez Odnowiciela
? 1047r.- przyłączenie Mazowsza do Polski
? 1050r.- przyłączenie śląska
? 1054r-(16.07) Michał Celulariusz zostaje obłożony ekskomuniką
? 1058-1079-rządy B.śmialego
? 1075-dictatus papae
? 1076r.(25.12)- koronacja Bolesława Smiałego
? 1077r.- udanie się Henryka IV do Conossy
? 1079r.- kryzys władzy pomiędzy Stanisławem a B.Śmiałym
? 1079r.-pierwszy podział Polski na dzielnice( miedzy Zbigniewem a Bolesławem)
? 1079-1102r.- rządy Władysława Hermana
? 1095R.- sobór w clermont
? 1100r. powstanie państwa Jerozolimskiego
? 1102-1109r.- pierwszy etap walk o pomorze
? 1109-bitwa na psim polu
? 1112r.- śmierc Zbigniewa
? 1113-1119rzwyciestwo pod nakłem
? 1116r.- przyłączenie pomorza Gdańskiego
? 1117r. władza Krzywoustego
? 1122r.- konkordat wormacki
? 1135r. zmarł Henryk I
? 1135-zjazd w Merseburgu
? 1138r.- smierc Krzywoustego i jego testament
? 1144-wojna domowa w Polsce
? 1146-wygnanie Władysława
? 1146-1173-władza Boleslawa Kedzierzawego
? 1173-1177-władza Mieszka III starego
? 1177-1194-Kazimierz Sprawiedliwy
? 1176r.- bitwa pod Legnaną
? 1176r.- powstanie ligii longobardzkiej
? 1180-zjazd w Łęczycy
? 1204r- powstanie Cesarstwa łacińskiego
? 1214r.- bitwa pod Bouvien
? 1215r.- sobór laterański( papież Innocenty III)
? 1215r- powstanie karty swobód( Manga Charta Libertatum)
? 1223- bitwa pod kałką
? 1226-sprowadzenie Krzyżaków do Polski
? 1228-Krzyżacy podbijaja Prusy
? 1229-Koronacja Przemysla II
? 1265r. powstanie parlamentu w anglii
? 1258- wydanie prowizji Oxwordzkiej
? 1264r.- bitwa pod Levies
? 1265r.- powstała rada regencyjna zwana parlamentem
? 1291r.- upadek Akki
? 1299-władze ma Łokietek
? 1300-koronacja wacława II
? 1302R.- POWSTAJA STANY Generalne we Francji
? 1320-I koronacja w Krakowie(Łokietek)
? 1320-1321-proces w Inowrocławiu
? 1327-1333-wojna z Krzyżakami
? 1331- bitwa pod Płowcami
? 1335-zjazd w Wyszehradzie
? 1343-pokój w Kaliszu
? 1348-pokoj w namyslowie
? 1409-1411-wielka wojna z zakonem
? 1410-bitwa podGrunwaldem(powstanie naŻmudzi)
? 1411-I pokoj w Toruniu
? 1414-1418r.- sobór w konstancji
? 1422-bitwa nad jeziorem Melno
? 1435- pokój w Brzesciu Kujawskim
? 1517-wystąpienie lutra
? 1524-1525-wojna chlopska w Niemczech
? 1531-Liga Szalmandzka
? 1545-1563-sobór trydencki
? 1572(23-24.08.)noc sw.Bartlomieja
? 1573-artykuly henrykowski
? 1573-konfederacja warszawska
? 1581-pokonanie wielkiej Armady
? 1598-edtkt nantejski
? 1618-1648-wojna 30-stoletnia
? 1648-pokój Westfalski
? 1648- bitwa pod Żółtymi Wodami, Piławcami
? 1653-1658-rządy Lorda Protektora(Crommwell)
? 1688-bezkrwawa rewolucja
? 1701-Królestwo Pruskie
? 1713-1740- rządy Fryderyka Wilhelma I
? 1715-konfederacja targowicka
? 1717-sejm niemy
? 1732-traktat 3 czarnych orłów
? 1740-1780-rządy Marii Teresy
? 1764-sejm konwokacyjny
? 1767-konfederacja w Slucku i Toruniu
? 1768-1772-konfederacja barska
? 1772-I rozbiór Polski
? 1773-bostońskie picie herbaty
? 1774-kongres
? 1776-deklaracja Niepodległosci
? 1780-1790-rządy Józefa II
? 1787-konstytucja USA
? 1788-1792-sejm wielki
? 1791-prawo o mistach
? 1791(3.05)Konstytucja 3-go Maja
? 1792(14.05)konfederacja targowicka
? 1792-bitwa pod Zieleńcem
? 1792-bitwa pod Dubienką
? 1794(24.03) powstanie koścuszkowskie
? 1794(4.04) bitwa pod racławicami
? 1794(17-18.06)Insurekcja Kościuszkowska
? 1794(6.06)bitwa pod Szczekocinami
? 1794(8.06)bitwa pod Chełmem
? 1794(10.10) pod maciejowicami
? 1795-III rozbiór Polski
? 1846-Powstanie Krakowskie
? 22 I 1863-Wybuch Powstania Styczniowego
? 1882-Utworzenie Wielkiego Proletariatu

WOJNA 13-STOLETNIA: 1454-1466
? 1466-II pokój w Toruniu
UNIE POLSKO-LITEWSKIE:
? 1385-unia w Krweie
? 1401- unia wileńsko-radomska
? 1413-unia w Horodle
? 1432- unia w Grodnie
? 1569- unia Lubelska
JAGIELLONOWIE:
? 1386-1434-Władysław Jagiełło
? 1434-1444-W.Warneńczyk
? 1447-1492-K. Jagiellończyk
? 1492-1501-Jan Olbracht
? 1501-1506-Aleksander Jagiellończyk
? 1506-1548- Zygmunt I Stray
? 1548-1572-Zygmunt II August
? 1573-1574- Henryk Walezy
? 1575-1596-Anna Jagiellonka
? 1576-1586-Stefan Batory
? 1515-zjazd w Wiedniu
? 1526-bitwa pod Mochaczem
smierć Ludwika Jagiellończyka
WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE:
? 1600-1611-wojna o Inflanty
? 1605-bitwa pod Kircholmem( zw.chodkiewicz)
? 1620-1621-rozejm w Mitawie
? 1627-bitwa pod Oliwą(zw.Koniecpolski)
? 1629-bitwa pod Trzciana(zw.Koniecpolski)
? 1635- rozejm w sztumskiej Wsi
? 1650-1655-potop Szwedzki
? bitwa pod Ujsciem
? ugoda w kiejdanach
? 1660-pokoj w Oliwie
WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
? 1610-bitwa pod Kłuszynem
? 1618-rozejm w Dywilinie
? 1634-pokój w Polanowie
? 1654-ugoda w Perejaslawiu
? 1655-bitwa pod Ochmatowem
? 1667-rozejm w Andruszowie
? 1686-pokój w Moskwie
WOJNY POLSKO-TURECKIE:
? 1619-I odsiecz wiedeńska
? 1620-bitwa pod Cecorą
? 1621- obrona pod Chocimiem
? 1648-powstranie Chmielnickiego
? 1672-zajęcie Kamienia Podolskiego
? 1673- zw.pod Chocimiem
? 1676-rozejm w Żurawnie
? 1683-zw.Sobieskiego pod Wiedniem
? 1684-zawiazanie sw.Ligii
? 1689-zw.pod Podhajcami
? 1699-pokój w Karłowicach
WYPRAWY KRZYZOWE:
? 1095-synoda w Clermont
? 1096-wyprawa ludowa
? 1096-1099-I krucjata
? 1147-1149-II krucjata
? 1189-1192- III krucjata
? 1202-1204-IV krucjata9zburzenie konstantynopola)
? 1217-1221-V krucjata
? 1248-1254-VI krucjata
? 1270- VII krucjata
NAPOLEON
I KOALICJA:1793-1797
? bitwa pod Lodi-1796
? bitwa pod Arcole-1797
? bitwa pod Rivioli- 1797
? pokój w Campo Formo-1797
? pokój w Bazyleji- 1795
II KOALICJA: 1789-1802
? bitwa pod piramidami 1798
? bitwa pod Marengo-1798
? pokój w Lune3ville-1801
? pokój w Amiens- 1802
III KOALICJA 1805
? bitwa pod trafangar 1805
? bitwa pod Austerlitz 1805
? pokój w Preszburg 1805
IV KOALICJA 1806-1807
? bitwa pod Jena, Auerstedt-1806
? bitwa pod iława Pruską, Frydland- 1807
? pokój w Tylzy- 1807
V KOALICJA 1809
? bitwa pod Wagram 1809, pokój w Schónbrunn-1809
VI KOALICJA 1812
? bitwa pod Lipskiem 1813, pokój w Paryzu 1814
? bitwa pod WATERLOO 1815, Pokój w PARYŻU 1815
? 1807-powstanie ksiestwa polskiego( ziemie II i IIIzbóru pruskiego.Utworzone na mocy pokoju w Tylży, 22,07,1807r otrzymalo konstytucje, wladca był fryderyk August. Dekret grudniowy-1807.w 1809r. Powiekszono o III zabór austryjacki.
? 09.06.1815kongres wiedeński, zasady restauracji, legitymizmu, równowagi, powstalo krolestwo polskie wladca był car Mikolaj I, wydano akt końcowy kongresu. Ustalono ze Francja ma mieć garnice takie jak w 1790r. Utworzono swiete przymierze-Rosja, austria, prusy na straży porządku w Europie
RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA
? 1818-Konstutucja RP Krakowskiej
POWSTANIE LISTOPADOWE
? 29.11.1830-noc Listopadowa
? 25.01.1831-detronizacja Mikołaja I
? 1831-Wojna z Rosją
? 14.02.1831.bitwa pod Stoczkiem
? 25.02.1831 bitwa pod Olszynką Grochowską
? 15.08.1831-manifestacja Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie
FRANCJA 1848-1871
? 1848-rewolucja lutowa (wiosna Ludow)
? 1848-rewolucja czerwcowa
? 1870-abdykacja Napoleona III wojna z Prusami
? 4.09.1870-Francja III Republiką
? 18.03.1871-władze przejęła gwardia narodowa
I WOJNA ŚWIATOWA
? 28.06.1914-zamach na księcia w sarajewie
? 1912-Kocioł Bałkański
? 1914- plan Schleiffena ?błyskawiczna wojna?
? 1914 bitwa pod Marna
? 1914 japonia wypowiedziała Niemocom wojne
? blokada gospodarcza niemiec
? bitwa pod tannenbergiem
? entenda wypowiedziala wojne Turcji
1915
? przystapienie włoch do entendy
? zatopienie Lusitani
? bitwa pod Ypres(użycie gazów bojowych)
? bitwa pod Arres
? bitwa pod Gorlicami
? desant angielsko-francuski
? bitwa pod Isąż
? Bitwa pod Gali-Poli
1916
? starcie pod Verdun
? bitwa jutlandzka(morska)
? bitwa pod Somma
? 1.08.Francja przyłacza się do wojny
? ofensywa Brusiłowa
? zajecie rumuni przez państwa centralne
1917
? przystapienie USA do ententy
? ogłoszenie przez niemcy wojny podwodnej
? Caporetto
? Operacje brytyjskie w Palestynie
1918
? Ofensywa Niemiec pod Marną i Sommą
? 11.11. rozejm w Compiegne
? 3.03. pokój brzeski
? 29.09. kapitulacja Bułgarii
? 30.10.kapitulacja Turcji
? 3.11.kapitulacja Austrii
? 1919 Ład Wersalski
II WOJNA ŚWIATOWA
Polska (fall weiss)
? Niemiecka armia północ ? Bock południe - Runstedta
? Naczelny wódz ? E.Rydz-Smigły
? 1 IX 1939 atak na Westerplatte ? obrona mr. Sucharski
? 3 IX 1939 wypowiedzenie wojny przez w.brytanie i francje
? 4/5 IX 1939 ewakuacja rządu
? 7 IX 1939 upadek Westerplatte
? 9-18 IX bitwa nad Bzurą ? dow. Kutrzeba
? 14 IX 1939 zajęcia Brześcia i Zamościa
? 17 IX 1939 atak ZSRR nota Potiomki
? Walka gen. Orlickiego-Ruckemana korp.ochr.pogranicza
? 22 IX 1939 zajęcie Lwowa
? 28 IX 1939 kapitulacja Warszawy
? 2 X 1939 kapitulacja helu
? 5 X 1939 Kock ? som.gr.oper.polesie ? Kleberga
Fionlandia
? 30 XI 1939 atk ZSRR na finlandie
? linia mannerheima ? opór dow. Mannerheim
? 13 III 1940 kapitulacja Finlandii, oddała 10% terytorium
Dania , Norwegia
? 9 IV 1940 agresja Niemiec na Danię i Norwegie.
? VI 1940 kapitulacja Norwegii
Francja (fall Gelb)
? 10 V 1940 atak na Francje przez Belgie i Holandie, ominięcie linii maginota
? W.Brytania wysyła korpus ekspedycyjny na plaże dunkiera
? Hitler wstrzymuje ofensywę, ewakuacja Francuzów do W Br.
? VI 1940 kapitulacja Francji
Anglia
? VII 1940 rozpoczęcie nalotów
? X 1940 koniec ataku na Anglie
Bałkany
? IX 1940 pakt Trzech R,N,W
? XI 1940 przystąpienie Rumunii, Węgier, Słowacji
? III 1941 Bułgaria Jugosławia
? III 1941 przewrót w Jugosławii
? IV 1941 agresja niemiecka
? Chorwacja podzielona między Bułgarie i Niemcy
? 6 IV 1941 agresja na Grecje kapitulacja IV
? V 1941 desant na Kretę
Rosja (barbarossa)
? 12-15 XI 1940 konferencja w Berlinie ? podział europy
? 22 VI 1941 atak na ZSRR
? X 1941 zajęcie Krymu, oblężenie Sewastopola
? XII 1941 bitwa o Moskwę, Niemcy odparci
? V 1942 2 ofensywa na płw. Kerczeński
? 4 VII 1942 zdobycie Sewastopola
? 17 VII 1942 bitwa o wołgę
? IX 1942 szturm na Stalingrad
? 2 II 1943 kapitulacja armii Paulusa
? VII 1943 luk kurski ?Zitadella? największa bitwa pancerna
Afryka
? 12 II 1941 lądowanie Africa Korps w Trypolis ? Rommell
? 1940/1941 br. zajmują włoskie posiadłości (min Tobruk)
? V/VI 1941 stłumienie powstania w Iraku,
? IX 1941 wkroczenie wojsk br-fr do Iranu
? VI 1942 Niemcy zdobywają Tobruk
? VII 1942 bitwa pod El-Alamein , Rommell w odwrocie
? X 1942 Mongomery obejmuje dow. Nad 8armią
? 13 XII 1942 8 armia wkracza do Tobruku
? 7 XI 1942 lądowanie aliantów w Algierii Casablance Oranie
? dow. Dwight Eisenhower
? III-V 1943 ofensywa aliantów, Niemcy Zamknięci w Tunisie
Włochy
? 9 VII 1943 lądowanie na Sycylii
? 25 VII 1943 odsunięcie Mussoliniego od władzy
? IX 1943 kapitulacja Włoch
? II 1944 walki o linie gustawa,
? V 1944 Monte Casino
? VI 1944 zajęcie Rzymu
? Wiosna 1945 przełamanie linii gotów
? 28 IV 1945 powieszenie Musolliniego
Pacyfik
? 7 XII 1941 atak na Pearl Harbor
? 2 I 1942 zajęcie manili, hongkongu, indonezji, singapuru
? 5-9 V 1942 bitwa na morzu koralowym
? 4-6 VI 1942 bitwa o Midwey, klęska Japoni
? VIII ?XI 1942 bitwa o wyspę Salomona
? I 1944 w.Marshalla
? VI 1944 w. Marrianny
? X 1944 filipiny, Jwo Jima
? 1 IV-VI 1945 Okinawa
? 6 VIII 1945 Hieroszima, 9 VIII 45 Nagasaki
? 8 VII 1945 wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
? 2 IX 1945 kapitulacja Japoni
Europa
? 6 VI 1943 (overlord) lądowanie w Normandii
? na 4 plażach między Haver a Cherberurgiem
? VIII 1943 zajmowanie Francji od południa
? 15 VIII 1943 odzyskanie Turonu,Marsyli
? 25 VIII 1943 zajęcie Paryż
? XII 1944 ofensywa niemiecka w Ardenach
? 11X 1943 z Sielc rusza I dyw. Piechoty - Berlinga
? 18 III 1944 wprowadzenie wojsk rad. Na tereny polski
? 20 III 1944 zajęcie Chełmna, 23 Lublina, 29 osiąg. Wiśle
? 1 VII 1944 wybuch powstania Berling zstąpiony Popławskim
? 25 VIII 1944 Rumunia wypowiada wojnę Niemcom
? 31 VIII 1944 wkroczenia wojsk ZSRR do Bukaresztu
? 5 IX 1944 ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii
? I 1945 ofensywa zimowa, ACZ rusza na Berlin
? 22 IV dotarcie ACZ do Berlin
? 30 IV 1945Hitler popełnia samobójstwo
? 2 V 1945 poddanie się Berlina ? Weidling
? 8-9 V 1945 kapitulacja III Rzeszy
Konferencje
? 1941 Karta Atlantycke ? cele wojenne koalicji
? 1943 Casablanca (R ,Ch) Moskwa (R,Ch,S)
? Queback (R,Ch,Chiny) Kair
? 28IX-2XII 1943 w Teheranie: utworzenie 2 frontu
? 4-11 II 1945 w Jałcie : zatwierdzono poprzednie postanowienia,
? podział Niemiec i utworzenie ONZ (25 IV 45)
? 17VII-VIII 1945 2 w Poczdamie: podział nie. Na 4 strefy, 4D
? demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja, denartyfikacja
? X 45 w Moskwie (Stalin, Churchill) podział wpływów na Bałkanach
Polskie oddziały w II wojnie światowej
? 18.XI 1931 Anglia
? 4 I 1940 Francja
? II br strzelców podh. ? Szyszko-Bohusz /norwegia, narwik
? X br. Kawalerii pancernej ? Maczek
? I dyw. Grenadierów ? Duck?a
? II dyw. Strzelców piesych ? Ketling
? Sam Bryg strzelców karpackich ? Kopański /Tobruk
? I korp. Polski ? Kukiel /Szkocja
? Dywizjon 303, 302 / Londyn
? II Korpus ? Anders /18V44 monte casino- bolonia
? I dyw. Pancer ? Macze / normandia


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
622 powstanie państwa Samona 732 bitwa pod Poitiers 768 814 Panowanie Karola Wielkiego 830 powstanie państwa wielkomorawskiego 843 traktat Verdun 905 upadek państwa wielkomorawskiego 955 bitwa na lechowym polu 965 sojusz państwa polskiego z czechami Chrzest polski WSZYSTKIE
Komentarze (6) Brak komentarzy
29.12.2009 (17:37)

Super bardzo przydatne

podoba mi się ;)

5.11.2008 (14:34)

dzięki, tego było mi trzeba

29.5.2008 (15:57)

przydasly sie te daty i to nie jest nuda mario12334

Typ pracy