profil

Budowa komórki eukariotycznej (potomnej)

poleca 85% 396 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mitochondria Mitochondria Cytoplazma Budowa komórki

Komórka składa się z:
- błony komórkowej ( zbudowana jest z lipidów (tłuszczy – fosfolipidy lecytyna; białek – integralnych powierzchownych, odpowiada: wysoka przepuszczalność dla wody czyli osmoza – swobodne przenikanie cząsteczek wody, zawsze z roztworu o mniejszym stężeniu (hipotonicznego) do roz. o większym (hipertonicznego); odznacza się selektywną przepuszczalnością. 3 rodzaje transportu : dyfuzja prosta, dyfuzja wspomagana i transport aktywny. Jest spolaryzowana)
- cytoplazma ( wielofazowy układ koloidalny w którym woda tworzy fazę rozpraszającą w niej są rozpuszczone białka, lipidy, kwasy, sole mineralne: sód, magnes, aminokwasy, charakteryzuje się zdolnością odwracania stanu skupienia z zolu w żel i z żelu w zol. Cytoplazma tworzy środowisko dla większości reakcji biochemicznych, dostarcza do nich substratów, zawiera enzymy, właściwości: koloidalna, lepka, elastyczna, półpłynna, ciągliwa. W większości komórek eukariotycznych zanurzone są włókienkowate białkowe składniki tworzące tak zwany cytoszkielet.
- siateczka śródplazmatyczna (trójwymiarowy system kanalików, złożony z pęcherzyków, dzielą cytoplazmę na poszczególne obszary. Składa się z siateczki szorstkiej (uczestniczy w syntezie białek, posiada rybosomy) i siateczki gładkiej (uczestniczy w syntezie białek, nie ma rybosomów)
- aparat golgiego ( organelle odpowiedzialne za przebudowe pakowanie i przekazywanie zgęszczonych substancji czasem poza komórkę)
- lizosomy (kuliste pęcherzyki, zawierają enzymy trawienne)
- mitochondria ( centra energetyczne komórki, ilość mitochondriów jest zmienna i zależy od zapotrzebowania energii, ma cylindryczny kształt. Mitochondria są organellami samoreplikującymi się, czyli namnażającymi się. Głównymi składnikami budującymi mitochondria są białka, lipidy mogą wystąpić małe ilości RNA. W mitochondrium zachodzą główne etapy oddychania tlenowego (C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energia (ATP), APT – adenozynotrójfosforan, A-R-P~P~P; A- adenina, R- ryboza P- reszta kwasu fosforowego, ~ - wiązanie wysoko energetyczne)
- jądro komórkowe (najważniejsze funkcje – główny nośnik DNA; budowa: chromatyna (w czasie podziału komórki powstają chromosomy), podwójna otoczka jądrowa, pary jądrowe, sok jądrowy(kariolimfa), jąderko)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata