profil

MIt - jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mit – opowieść o bogach, stworzeniu świata i człowieka, dziejach rodów, ludzkich uczuciach. Wyraża wierzenia danej społeczności, jest własnością wszystkich jej członków, obrazuje odwieczne emocje i postawy człowieka. Mity opowiadają zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów i ludzi. Nie funkcjonują tylko jako relikty przeszłości. Motywy, postawy, pojęcia i wyrażenia pochodzące z nich istnieją do dziś w literaturze, sztuce i języku. Mitologia (zbiór mitów starożytnej Grecji) jest dziś dla nas zbiorem baśni, wyobrażeń starożytnych ludzi i wciąż, choć nie ma już wymiaru religijnego, zawiera prawdy o nas samych.

Mity można podzielić na:
- teogoniczne – mówiące o powstawaniu bogów (mit o narodzeniu Ateny z morskich fal i piany; mit o stworzeniu świata – wraz z narodzinami ziemi, rodzą się pierwsi bogowie: Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia, a z nich następne pokolenia bogów)
- kosmogoniczne – o powstawaniu świata (mit o stworzeniu świata – ziemia narodziła się z chaosu, czyli z wielkiego, bezkształtnego zawirowania kosmicznego, z otchłani, plątaniny czterech żywiołów: ziemi, powietrza, wody, ognia)
- antropogeniczne – o powstawaniu człowieka
- genealogiczne – o historii rodów (mit rodu Labdakidów „Antygona”)

Mity pełniły następujące funkcje:
- poznawcze – dzięki nim ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. burzę z piorunami
- światopoglądowe – mity były podstawą wierzeń religijnych
- sakralne – mity przedstawiały wzorce rytualnych obrzędów, nakazywały jak czcić bogów

Poszczególni bogowie odpowiadali za różne rzeczy na ziemi:
Zeus – władca bogów i ludzi
Apollo – bóg piękna, patron sztuki, poezji, muzyki, choroby, śmierci, przepowiedni, przewodnik muz – atrybutem jest wieniec laurowy
Eros – bóg miłości (namiętności seksualnej) raził strzałami serca ludzkie, rozpalając w nich miłość i pożądanie
Afrodyta – bogini piękna, miłości i pożądania
Atena – bogini słusznej wojny (w zbroi), uosobienie mądrości
Hefajstos – bóg – kowal, pracowity; patron rzemieślników i pracy ludzkiej
Ares – bóg wojny – walki i mordu, wrzawy bitewnej – patronuje każdej wojnie, bez względu na jej sens
Hermes – bóg wędrowców i podróżnych, handlu, kupców, wymiany

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata