profil

Hydrosfera.

poleca 85% 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HYDROSFERA – wodna powłoka Ziemi.
Całkowita objętość wód na Ziemi – 1 390 000 000 km3
W tym:
- 96,5% - Wszechocean
- 1,7% - wody podziemne
- 1,7% - lądolody i lodowce
- 0,5% - rzeki, jeziora, bagna i biosfera

obieg wody – ustawiczne przemieszczanie się wody przy
równoczesnej zmianie jej stanu skupienia.
mały obieg – obieg wody wywołany parowaniem
i sublimacją, dyfuzją pary wodnej, jej
przenoszeniem wraz z powietrzem etc.
wielki obieg – przechodzenie wody krążącej w
wodę związaną w litosferze i jej powrót
do małego obiegu w procesach
metamorfozy i magmatycznych.
retencja wody – czasowe zatrzymanie wody w zlewni,
opóźniające jej odpływ.
transpiracja – parowanie z roślin .
infiltracja – wsiąkanie w wodę.
źródło – punktowy wypływ wody na powierzchnię
Ziemi.
bilans wodny – zależność wody przybywającej i
ubywającej z danego obszaru w
danym czasie.

Podział mórz:
- przybrzeżne – oddzielone od oceanu łańcuchem
wysp lub półwyspami, np. Beringa,
Ochockie, Japońskie
- międzywyspowe – oddzielone od oceanu archipelagami
wysp: Jawajskie, Celebes
- śródziemne międzykontynentalne – wyraźnie oddzielone
od pełnego oceanu, komunikujące się z nim
tylko wąskimi cieśninami i otoczone lądami –
Śródziemne, Arktyczne, Karaibskie
- śródziemne wewnątrzkontynentalne – łączące się z oceanem
także przez wąskie, ale płytkie cieśniny i
położone wewnątrz jednego lądu
- otwarte – szeroko połączone z oceanem, a oddzielone od niego
podmorskim progiem – Północne, Arabskie

ŹRÓDŁA:

a) zstępujące:
- warstwowe – powierzchnia ziemi przecina warstwą wodonośną
i na granicy z warstwą nieprzepuszczalną tworzy się
źródło.
- szczelinowe – powierzchnia ziemi przecina szczelinę, którą
wypływa woda.
- rumowisko- woda płynąca w gruzie skalnym wydostaje się na
powierzchnię na kontakcie z warstwą nieprzepuszczalną .

b) wstępujące:
- dolinne – tworzą się na skutek wcięcia doliny rzecznej w warstwę
wodonośną
- szczelinowe – powierzchnia ziemi przecina szczelinę, której
wylot położony jest wyżej jak doprowadzające kanały.
- przelewowe – woda w warstwie przepuszczalnej ułożonej ukośnie,
podnosi swój poziom i na kontakcie z warstwą
nieprzepuszczalną następuje jej odpływ.
- uskokowe – w wyniku ruchów tektonicznych został przerwany bieg
warstwy wodonośnej i wzdłuż lustra uskoku
wydostaje się woda.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Geografia świata