profil

troposfera - sciaga

drukuj
satysfakcja 50 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Troposfera do ok. 11km
Stratosfera do 50km – ozonosfera
Mezosfera do ok. 85km
Termosfera
Egzosfera
Pogoda to fizyczny stan atmosfery w
danym momencie na danym obszarze.
Składniki atmosfery:
- azot 78,08%
- tlen 20,946%
- argon
- neon
- krypton
- ksenon
- wodór
- metan
- hel
Wyposażenie stacji meteorologicznych
- barometr
- barograf ciśnienie
- aneroid

- higrograf – wilgotność
- ewaporometr – parowanie z wody


albedo – udział procentowy od promieniowania
odbitego do padającego

ekstynkcja – osłabienie promieniowania
słonecznego przenikającego
przez atmosferę

Schemat ogólnej cyrkulacji atmosfery:
- okołorównikowy pas niskiego ciśnienia
- wyż – kom. Hadley’a
- niż – kom. Ferrela
- wyż – kom. okołobiegunowa

stopień baryczny – wysokość na jaką należy
się wznieść, aby ciśnienie
zmniejszyło się lub wzniosło
o jednostkę (1 hPa co 8,5 m.)
gradient baryczny – 12 hPa / 100m.
front atmosferyczny – strefa przejściowa
między dwoma masami powietrza
frontogeneza – proces powstawania frontów atm.

Frontoliza – proces zanikania fr. Atm.CHMURY

Pierzaste – cirrus – 6 – 12km
Kłębiaste – cumulus – 2 – 6km
Warstwowe – stratus – do 2km
Deszczowe – nimbus

Okluzja frontów – zjawisko polegające na tym, że
Front zimny, szybciej się przemieszczający
Dogania front ciepły.
Resublimacja - przejście gazu z ciało stałe
Kondensacja – skraplanie pary wodnej
Ewaporacja – parowanie
Zielony błysk – przy zachodzie słońca, w ostatniej
chwili jego widoczności może nastąpić
kilkusekundowy błysk zielonego światła
WIATRY

Pasaty – stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych
Do niżu równikowego

Monsuny - wiatry sezonowe, zimą wiejące znad lądu
nad morze.

Po gwałtownej zmianie
pogody wieją latem znad morza ku lądowi.

Bryza - w dzień wieją znad morza, nocą znad lądu.
Powstaje na skutek szybszego rozgrzewania się
lądu. W lecie łagodzi upały, w zimie mrozy.

OSADY

Rosa – osad w postaci kropelek wody powstający na
kontakcie ochłodzonego podłoża z ciepłym
powietrzem.

Szron – osad w postaci kryształków lodu, powstający
na kontakcie ochłodzonego podłoża z
ciepłym powietrzem.

Sadź – osad w postaci szczotek lodowych igiełek tworzących
się na przedmiotach terenowych po stronie, skąd
nadciąga mgła składająca się z przechłodzonych
kropelek wody.Mgła – zawiesina bardzo drobnych kropelek wody,
dotykająca swą podstawą powierzchni terenu


Wilgotność bezwzględna – ilość pary wodnej w gramach / m3
powietrza


wilgotność względna – miara stopnie nasycenia powietrza parą wodną
wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do
wilgotności, która nasyciłaby powietrze w danej
temperaturze.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (3) Brak komentarzy
16.11.2008 (16:09)

Tyle to se mogę przeczytać w podręczniku...

27.7.2006 (14:11)

Zgadzam sie z poprzednikiem - mianowicie bardzo słaba praca !! :(

27.7.2006 (14:10)

słaba praca....naprawde słaba