profil

Ściąga z atmosfery

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Atmosfera-notatka na podstawie podęcznika 'Geografia fizyczna', zakres rozszerony, wydawnictwo PWN

Atmosfera–najbardziej zewn. powłoka Ziemi.Składa się z mieszaniny gazów i aerozoli,tj powietrze atmosferyczne.
1.Skł gazowe:a) Stałe (w dolnej atm. ich proporcje są stałe)azot78%,tlen 21 inne(argon,neon,hel,kryptonwodór)1%
b) Zmienne(zależą od czynników nat. i antropogenicznych):para wodna do 4%,CO2-0,03%,CO,SO2,SO3, tlenki azotu, ozon
2. Aerozole(drobne cząsteczki stałe i ciekłe rozproszone głównie w dolnych warstwach atmo.): pyły pustynne, wul kaniczne, roślin,spory i zarodniki, bakterie i przetrwalniki,kryształki soli, zanieczyszczenia przemysłowe.
Wraz z wysokością maleje gęstość powietrza oraz ciśnienie.
troposfera –17-18 km nad równikiem, 10-12 km w umiarkowanych szer., 7 km nad biegunami.Stanowi 80% masy powietrza, zawarta tu jest niemal cała para wodna i aerozole. Zachodzą naj ważniejsze procesy kształtujące klimat pogodę. Temperatura spada wraz z wysokością 0,6st na 100 m (w górnej warstwie nad biegunem temp -45-70st, nad równikiem-70 -80. Intensywne ruchy powietrza (pozi,Pion,turbulencj)
TROPOPAUZA
Stratodfera – 50-55km. Zawiera warstwę ozonową. Temp rośnie wraz z wysokością.niewielkie ilości pary wod nej ,nieliczne elementy kształtujące klimat, powstają chmury perłowe
STRATOPAUZA
MEzosfera – 55-85km. Temp. spada wraz z wysokości, do -80, -120
MEZOPAUZA
termosfera– 85do500-600km. Występują zorze polarne polegające na świeceniu rozrzedzonych gazów (zjonizowanych atomów azotu i tlenu . Temp wzrasta wraz z wysokością do 1000 st, dzięki jonizacji gazu.
egzosfera – zewnętrzna warstwa atmosfery. Spadek temp do -273 st
Czynniki warunkujące dopływ energii:-zróżnicowanie w charakterze skał, kąt padania promieni słonecz,dł. dnia zawartość pary wodnej i aerozoli, przezroczystość atmosfery.
Promieniowanie krótkofalowe – 100%
pochłonięte przez atmosferę – 14%
pochłonięte przez chmury – 3%
odbite od atmosfery – 6%,od chmur – 20%, od powierzchni Ziemi – 4%
-Do Ziemi dociera 53%
-Wypromieniowanie długofalowe z powierzchni Ziemi – 23%
- pochłonięte przez atmosferę – 17%
- ucieczka w przestrzeń kosmiczną – 6%;Wymiana ciepła na drodze konwekcji i turbulencji – 7%;Utajone ciepło parowania i kondensacji – 23%
-Wypromieniowanie długofalowe z atmosfery – 38%,Wypromieniowanie długofalowe z chmur – 26%
ALBEDO – stosunek ilości promienio wania odbitego do ilości promienio wania padającego.

ciąg dalszy ściągi w załączniku

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata