profil

Sytuacja po II Wojnie światowej i ważne wydarzenia tego okresu.

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, Japonia, wytworzenie się stref wpływów na wiecie i Europie, nowe mocarstwa, rozszerzenie wpływów ZSRR (Polska,wsch Niemcy częć Austrii, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia) Proces Norynberski: XI 45-rozpoczęcie procesu przeciwko głównym zbrodniarzom hitlerowskim, proces prowadzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy powołany przez rzdy USA, Francji, Anglii, ZSSR, 22 sdzonych za zbrodnie przeciwko ludzkoci i pokojowi, zbrodnie wojenne, prowadzenie wojny napastniczej, X 46 MTW skazuje 12 oskarżonych na mierć, 3 uwolnieni, reszta więzienie, NSDAP, gestapo i wszystkie organizacje hitlerowskie uznane za zbrodnicze. Powstanie ONZ: Wielka Trójka w czasie konferencji w Jałcie decyduje o utworzeniu organizacji majcej zastpić Ligę Narodów, 25 IV 45 pocztek konferencji założycielskiej ONZ w San Fransisco, zakończona po 2 miesicach 26 czerwca, zredagowanie Karty Narodów Zjednoczonych, 24 Xa 45r. Ratyfikowana przez pięć mocarstw wchodzi w życie, pierwszym sekretarzem Trygre Lie w 1946-52r. Narodziny Zimnej Wojny: ZSRR nie dotrzymuje zobowizań wobec państw której zajęła Armia Czerwona, dżenie do poszerzenia wpływów ZSRR na kraje Europy rodk-wsch, 5 V 46r Churchill wygłasza przemówienie i używa terminu Zimna Wojna, 48r. blokada Berlina Zach, 61r. Mur Berliński. Doktryna Trumana: poparcie USA dla wolnych narodów, wysłanie do owych państw misjii wojskowych przez USA, założenie bazy na Morzu ródziemnym, Grecja i Turcja otrzymuj po 400 mln $ pomocy. Plan Marshala: RFN otrzymuje pienidze na rozwój, 1953r. anulowanie 70% długów. Żelazna kurtyna: podział Europy (fiz i psych) wzdłuż lini granicznej państw Demokracji Ludowej. Od Szczecina do Triestu. Państwa Demokracji Ludowej: państwa Europy rodkowo-wsch, znajdujce się pod wpływem ZSRR: Bułgaria, Rumunia, Węgry, Czechosłowacja, Polska, po tym jak wyzwoliła je Armia Czerwona. Bułgaria: IX 44r. ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii, powstanie w Sofii, wkroczenie armii czerwonej, stworzenie rzdu komunistycznego. Rumunia: od 1940r. sojusz z III Rzesz, powstanie antyfaszystowskie w obliczu zbliżajcej się armii czerwonej, nowy antyfaszystowski rzd, reforma rolna, aresztowania polityków zw. z III Rzesz, nowy rzd komunistyczny-XI 47, Rumunia republik po detronizacji króla. Węgry- listopad 45, 17% głosów dla komunistów w wyborach do parlamentu, sojusz z innymi partiami lewicowymi, wybory w 47 lewicowcy uzyskuj 60% głosów, likwidacja opozycji, umocnienie pozycji komunistów. Czechosłowacja- odrodzenie demokratycznej Czechosłowacji - V 45, wzrost znaczenia komunistów, aresztowania opozycji, 48r. II komunici powołuj nowy rzd, całkowita likwidacja opozycji po przejęciu władzy w państwie. ZSRR: ogromne zniszczenia po II wojnie, niewiarygodnie trudne warunki życia obywateli, II 46 Stalin ogłasza plany gospodarcze które ukierunkowane s na rozwój przemysłu ciężkiego, represja wobec wracajcych do ojczyzny jeńców i intelektualistów, procesy i egzekucje aż do III 53r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty