profil

Le passa compose - przykłady z être, negacja, pytania, czasowniki nieregularne

poleca 82% 982 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Avoir
j'ai
tu as
il/elle a
nous avons
vous avez
ils/elles ont
Être
je suis
tu es
il/elle est
nous sommes
vous ętes
ils/elles sont
Przykład z avoir:
j'ai mang
tu as mang
il/elle a mang
nous avons mang
vous avez mang
ils/elles ont mang
Przykład z ętre:
je suis parti(e)
tu es parti(e)
il/elle est parti(e)
nous sommes parti(e)s
vous ętes parti(e)s
ils/elles sont parti(e)s
Czasowniki, które odmieniamy z être:
* aller – ić
* venir – przyjć
* rester – zostać
* enter – wejć
* sortir – wyjć
* arriver – przybyć
* partir – wyjechać
* monter – wejć, wjechać, wsiąć
* descendre – schodzić
* rentrer – wrócić
* tomber – upać
* retourner – zawrócić
* naitre – urodzić się
* mourir – umrzeć
* dcder – umrzeć (co,co już było, często w ten sposób mówi się o zmarłych)
* arriver – przybyć
* passer – przejć obok
* złożenia czasownika venir, czyli np. devenir (stać się), intervenir (interweniować), revenir (wrócić) i inne.
 czasowniki zwrotne, np. se rposer (odpoczywać), s'habiller (ubierać się), se laver (myć się), itp.
Negacja w czasie le pass compos:

Zdanie przeczące tworzymy jak w czasie le prsent, do czasownika posiłkowego, jakim jest avoir lub ętre dodajemy konstrucję "ne...pas". I tak jak w przypadku czasu teraźniejszego, słówko "ne" stoi przed czasownikiem posiłkowym, a słówko "pas" za nim. W przypadku samogłoski słówko ne zmienia się na n'
je n'ai pas mang
tu n'as pas mang
il/elle n'a pas mang
nous n'avons pas mang
vous n'avez pas mang
ils/elles n'ont pas mang
UWAGA!W negacji zdania w le pass compos, gdy czasownikiem posiłkowym jest ętre, a czasownikiem odmienianym jest czasownik zwrotny, przyimek "se" ( się ) znajduje się przy czasowniku posiłkowym ętre, za słówkiem "ne", np.:
Il ne s'est pas assis sur la chaise. – Nie usiadł na krześle.
Zdanie pytające w czasie le pass compos (la forme interrogatif):
Zdanie takie tworzymy przez inwersję:
être: Suis – je parti(e)? Es – tu parti(e)?
Est – il/elle parti(e)?
Nous sommes – nous parti(e)s?
Vous ętes – vous parti(e)s?
Se sont – ils/elles parti(e)s?
Gdy używamy jako czasownika posiłkowego etre, uzgadniamy p.p. do rodzaju i osoby, np.
Elles sont parties, Nous sommes partis
Czasowniki nieregularne :
Être – t - byc
Avoir – eu - mieć
Faire – fait - robić
Aller – all - iść
Prendre – pris - brać
Vouloir – voulu - chcieć
Savoir – su - wiedzieć
Lire – lu - czytać
Dire – dit - powiedzieć
Boire – bu - pic
Rpondre – rpondu - opowiadać
Connatre – connu - znać
Venir – venu - przychodzić
Sortir – sorti - wyjchodzić
Partir – parti - wyjechać
Pouvoir – pu - muc
Ecrire – ecrit - pisać
Attendre – attendu - czekać
Devoir – dû - musieć
Apprendre – appris - uczyć się
Comprendre – compris – rozumieć
Courir – couru – biegać, biec,
Natre – ne – rodzić się,
Mourir – mort – umierać,

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty