profil

Odmiana trzech czasowników, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche.

poleca 84% 1708 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

etre - być avoir – mieć aller – iść, jechać

je suis

tu es

il,elle est nous sommer (SOMMES)

vous etes (daszek nad pierwszym E)

ils,elles sont j’ai

tu as

il,elle a nous avons

vous avez

ils,elles ont je vais

tu vas

il,elle va nous allons

vous allez

ils,elles vontCzas passe compose tworzymy przez złożenie czasownika posiłkowego i czasownika zwykłego.

Present etre lub avoir + participe passe ; Participe passe tworzymy od tematu bezokolicznika :

- er > - ; -ir > -i; - dre > u.

Czasowniki, które mają własne formy :

avoir – eu, etre – ete, vouloir – voulu. (NIE TYLKO ONE!)Z etre odmieniają się wszystkie czasowniki wyrażające ruch.Dopełnienie bliższe : jest to rzeczownik poprzedzony zaimkiem nieokreślonym, określonym lub dzierżawczym. Le garon regarde ce film.Dopełnienie dalsze jest to rzeczownik lub zaimek poprzedzony przyimkiem. Elle parle a Michel.

Występuje ono po czasownikach aimer, voir, chanter, prepare, regarder. Jeżeli zastępujemy dopełnienie – zaimkiem, stawiamy go przed czasownikiem. Je le regarde.Article partitif – rodzajnik cząstkowy, występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi, określającymi masę.Le futur proche – czas przyszły bliski, forma teraźniejsza czasownika aller + infinitif.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata