profil

Demokracja, oligarchia czy tyrania – który z ustrojów wydaje Ci się najlepszy?

poleca 84% 1108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na świecie istnieje wiele różnych ustrojów politycznych. Jedne funkcjonują bardzo dobrze, inne za trochę gorzej. Niestety żaden z nich nie jest idealny, zawsze znajdzie się jakaś niedoskonałość.
Podobnie było z ustrojami panującymi w starożytnej Grecji. Każdy miał swoje wady i zalety. Uważam jednak, że spośród trzech ustrojów: Demokracji, oligarchii i tyranii, najlepszym sposobem rządów była demokracja.
Zalety demokracji doskonale można omówić na przykładzie demokracji ateńskiej. Sama nazwa pochodzi od demos-lud i kratos – władza, czyli dosłownie ludowładztwo. Opierała się ona głównie na możliwości udziału w zarządzaniu państwem wszystkich pełnoprawnych obywateli, którzy ukończyli 20 rok życia. Dała wiele nowych możliwości jak i nowy rodzaj rządów i głosowania. Dzięki temu, że ludność mogła sama wybierać między cały system gospodarczy uległ unowocześnieniu. W Atenach wprowadzono wiele nowych rzeczy. Nad wszystkim panowało zgromadzenie ludowe, które, decydowało o polityce, wyborze urzędników w państwie Ateńskim. Taki ustrój polityczny był wstanie zapewnić państwu, jaki obywatelom dostateczne i godne życie. Nie był on naśladowaniem innych praw, został on wzorem dla odrębnych państw europejskich. Każdy obywatel był równy wobec prawa i tak samo był wobec niego sądzony. Dawało to sprawiedliwe rządy, dzięki którym nie było problemów w państwie. Wolność jednostki zapanowała w całym kraju , co dało wiele. Obywatele mieli zorganizowane prawo, dzięki któremu starali się podporządkowywać jemu. W większym stopniu zmieniło się również szkolnictwo i reforma pieniężna. Dawało to państwu więcej wykształconych ludzi. A pieniądze zapewniały utrzymywanie jego interesów na danym poziomie. Wszyscy obywatele mieli te same i jednakowe prawa to jest: 1. Wolność osobista, 2.Równość wobec prawa, 3. Prawo do wolności słowa i wypowiedzi. Te prawa i reformy stały się zalążkiem przyszłych, jakie zaistniały w ówczesnych państwach. Były one fundamentem na którym stoją prawa większości już państw na tym świecie.
Widząc jakie solidne podstawy (i jak daleko sięgające) demokrację po prostu musimy uznać za najlepszy z dotychczasowych ustrojów. Dlaczego? Ponieważ wykazała ponadczasowość i istnieje do dzisiaj.
W dzisiejszych czasach demokracja nie opiera się na dokładnie takich samych zasadach jak w starożytnych Atenach. Mieszkańcy wybierają swoich reprezentantów do parlamentu (czyli sejmu i senatu). Ludzie reprezentujący wyborców w ich imieniu sprawują władzę, nie myśląc tylko o swoim dobrobycie, ale i o dobrej przyszłości całego narodu; ustanawiają prawa i egzekwują ich przestrzeganie. Również prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Wszelkie ustawy są wprowadzane w życie, jeżeli większość posłów i senatorów się z nimi zgadza. Demokracja nie jest systemem idealnym, ale jest najlepszym, jaki do tej pory wymyślono. Nie jest ona idealna, ale to najlepszy system jaki dotąd wymyślono.
Na zakończenie podam jedną z myśli Churchilla dotyczącą demokracji: Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form.” Dlaczego tak to najlepiej zakończyć? Ponieważ w innych formach rządów możemy dopatrzyć się o wiele więcej negatywnych aspektów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury