profil

Współczesne postawy patriotyczne Polaków.

poleca 80% 796 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POSTAWY PAYTRIOTYCZNE
Każde państwo posiada własne wartości i ideały, ma swoją historię
i bohaterów. Przez to uzyskuje swą odrębność. Pielęgnowanie i rozwijanie swojej państwowości, jest zjawiskiem pozytywnym, dopóki nie przybiera form nacjonalistycznych i szowinistycznych, które prowadzą do odrzucania wartości innych państw, narodów czy mniejszości społecznych.
Moim zdaniem postawa nacjonalistyczna i szowinistyczna jest zagrożeniem dla współczesnego świata. Przykładem są Żydzi, którzy od bardzo wielu lat nie chcą zaakceptować istnienia Palestyńczyków na „Ziemi Świętej”. Każdego dnia na terenach Palestyny i Izraela dochodzi do walk ulicznych
i zamachów terrorystycznych, w których ginie wielu niewinnych ludzi.
W XX wieku skrajną postawę nacjonalistyczno-szowinistyczną przyjął Adolf Hitler. Uznał, że naród niemiecki jest „narodem panów” stworzony
do rządzenia innymi narodami. Swoimi przekonaniami „zaraził” wiele osób skupionych wokół niego i wraz z nimi wyruszył na podbój Europy uśmiercając tysiące „podludzi” w obozach koncentracyjnych. Postawę i czyny Hitlera, można traktować jako przestrogę dla współczesnych narodów.
Również w starożytności można doszukać się idei nacjonalistycznych
np. u Greków, którzy mieli wysoko rozbudowane poczucie własnej wartości
i wyższości w związku z daleko posuniętym rozwojem cywilizacyjnym.
Uważam, że jedyna dobra postawa to nacjonalizm obronny, który mobilizuje mniejszości narodowe i państwa pozbawione niepodległości do walki politycznej o własną tożsamość, niezależność i własne miejsce w świecie. Przykładem są dawne Republiki Związku Radzieckiego, np. Litwa, Łotwa, Ukraina, Estonia, którym udało się to osiągnąć na mocy porozumień politycznych. Niestety są państwa, które musiały wywalczyć swoją niepodległość na wojnie (jednym z nich była Polska).
Ideologie szowinistyczne i nacjonalistyczne prowadzą do konfliktów między państwami, grupami społecznymi. Z tego powodu niektóre państwa zrywają współpracę np. gospodarczą z narodami nacjonalistycznymi. Przez nacjonalizm oraz szowinizm, zginęło i nadal ginie wielu niewinnych ludzi. Pewna część narodów, nie może porozumieć się na szczeblu międzynarodowym. To doprowadza do niebezpiecznych wydarzeń, takich jak ataki terrorystyczne oraz wojny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka i formy wypowiedzi